Chem Mail Chemistry Game Online Java Script Web board Guest Book E-Card

Scripts เกี่ยวกับ Status Bar & Title Bar
ตัวหนังสือวิ่งบนสเตตัสบาร์
เวลาบนไตเติลบาร์
ข้อความกระพริบที่ Status Bar
ใส่วัน เดือน ปี บนไตเติลบาร์
เปลี่ยนข้อความที่ไตเติลบาร์ไปเรื่อยๆ

Scripts เกี่ยวกับ เมาท์
วงกลมสีเหลืองเล็กๆ วิ่งรอบเมาท์
ตัวหนังสือวิ่งตามเมาท์
เมาท์เปลี่ยนเป็นลูกศรเวลาชี้ที่ Link
Crossline เป็นเส้นตรงสองเส้นไขว้กันบนปลายเมาท์
ตัวอักษรวิ่งตามเมาท์แบบมีเงาครับ
เมาท์มีหางแบบดวงดาวหลากสี
เปลี่ยนให้เมาท์เป็นลูกศรแบบใหม่
คลิกเมาท์ที่ไหนจะมีลูกบอลไปกระดอนที่นั่น
เมาท์วิ่งตามเมาท์แบบมีเงา
ข้อความหมุนรอบเมาท์
ตัวอักษรที่เป็น Scroll วิ่งตามเมาท์ครับ

Scripts เกี่ยวกับ Menu
เมนูเลื่อนขึ้นลงเอง
เมนูแบบเอาเมาท์ชี้แล้ว Border เปลี่ยนสี
Menu เปลี่ยนสีเมื่อนำเมาท์ไปชี้ และเมาท์ก็เปลี่ยนเป็น +
เมื่อนำเมาท์ไปชี้ที่ Menu แล้ว Menu จะค่อยๆเลื่อนออกมา
Menu แบบสามารถย้ายที่ได้
Menu แบบเลื่อน ขวา-ซ้าย
Menu แบบเลื่อนลงตาม Scroll Bar
เมนูแบบมีที่กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลง
คลิกขวาแล้วมี Menu ขึ้นมา
ทำ Drop Down Menu จากตัวอักษร
เมนูแบบ Onmouseover
Menu Link น่าใช้มากครับ

Scripts เกี่ยวกับ ปุ่ม
ปุ่มสำหรับสั่งปรินท์ภายในเวบครับ
ปุมซ่อนและแสดง Scroll Bar
ปุ่ม Link จะเปลี่ยนสีและข้อความเมื่อนำเมาท์ไปชี้
ปุ่ม Click เพื่อเปิด Pop Up
ปุ่มแสดงข้อความ
ปุ่ม Link สี แบบมี Effect
ทำปุ่ม Book Mark เวบครับ
ทำปุ่ม Random Link
ทำปุ่มนับตัวอักษร
ทำปุ่ม Select All

Scripts เกี่ยวกับ Link
ทำ Link เปลี่ยนสี Scroll Bar
ชี้ที่ Link แล้วมีคำบรรยาย
ปุ่ม Link จะเปลี่ยนสีและข้อความเมื่อนำเมาท์ไปชี้
Link เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ครับ
ชี้ที่ Link แล้วมีคำอธิบายที่ Status Bar ครับ
Link ตัวอักษรแบบ Effect น่าใช้มากครับ
ชี้ที่ Link แล้วมีกล่องข้อความอธิบาย
Link แบบเป็นแถบตัวอักษร และสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ
แถบ Link แบบมี Effect ตอนเปลี่ยนข้อความ

Scripts อื่นๆ
เอฟเฟคตอนเปลี่ยนหน้าโฮมเพจ
กล่าวคำทักทายและคำอำลาผู้เยี่ยมชม
Search Engine
แบบฟอร์มสร้าง Meta Tag
ใส่ Effect แถบสี Fade ในตาราง
ที่สำหรับเปิดไฟล์ในเครื่องผ่านเวบ
ทำ Search ภายในเวบเราครับ
Check Browser
ทำที่คลิกเพื่อดู Source Code
แถบ Loading
เปิด Pop Up ขึ้นมาพร้อมกับหน้าที่เราต้องการ
เมื่อคลิกขวาแล้วไม่มีอะไรขึ้นมา
ทำให้ภาพและตัวอักษรเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามต้องการ
เปลี่ยนชื่อคุณเป็นภาษาญี่ปุ่น
ตารางรหัสสีครับ
Love Test ทดสอบความรัก
ห้ามคลิกขวา
แสดงพิกัดเป็นพิกเซลครับ
Add Favorite เพิ่มชื่อเวบไซต์ของคุณใน Favorite
เขย่าหน้าจอครับ
 
Scripts เกี่ยวกับ Background
ใบไม้ร่วง
จุดพลุในเวบ
หิมะตกครับ
Background แบบอวกาศ
Background แบบมีเครื่องบิน บินไปมา
มีดาวกระจายเมื่อคลิกเมาท์ที่พื้นหลัง

Scripts เกี่ยวกับ ตัวอักษร
ข้อความวิ่งมาทีละตัว
ทำตัวอักษรให้มีละอองสีล้อมรอบครับ
Mark Font ช่วยทำให้ตัวอักษรของคุณมีขนาดคงที่
ตัวอักษรเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ครับ
ตัวอักษรแบบ Effect
ตัวอักษรแบบคลื่น
ตัวอักษรเลื่อนขึ้น
ตัวอักษรมาทีละตัวเหมือนพิมพ์ดีด
ตัวอักษรเลื่อนในกล่องข้อความ
ตัวหนังสือแบบมี Sport Light ส่องครับ
ตัวอักษรเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบมี Effect
ทำไฮไลท์ให้ตัวอักษรครับ
ทำไฮไลท์ให้ตัวอักษรแบบอยู่กับที่
ตัวอักษรแบบสีวิ่งไปทีละตัว
ตัวอักษรกระดอนไปมารอบๆจอ
ขยายข้อความจากเล็กไปใหญ่และเปลี่ยนข้อความไปเรื่อยๆ
ตัวอักษรลอยมาเรียงทีละตัว
ตัวอักษรเลื่อนขึ้นสามารถกดหยุดได้
ข้อความเลื่อนในกล่องข้อความ
ข้อความตกลงมาจากด้านบนของจอมาเรียงกัน
ไฮไลท์ตัวอักษรพร้อม Effect สวยมากครับ
ตัวอักษรค่อยๆขยายแบบเปลี่ยนสี
สร้างเงาให้กับตัวอักษรด้วย Java Scripts
เมื่อ Load เสร็จแล้ว มีตัวหนังสือวิ่งออกมาครับ

Scripts เกี่ยวกับ เวลา
เวลาและวันที่
นาฬิกาแบบเข็มพร้อมวันเดือนปีวิ่งตามเมาท์
นาฬิกาแบบไม่อยู่ในกล่อง
ดูว่าเข้ามาหน้านี้เมื่อไหร่
คลิกที่ตัวอักษรเพื่อดูเวลา
จับเวลา
จับเวลาว่าอยู่หน้านี้มานานเท่าไหร่
สุดยอดนาฬิกาแบบ LCD
วันที่เปลี่ยนเองแบบอัตโนมัติทุกวัน

นาฬิกา
วัน วันที่ เดือน ปี เป็นภาษาไทยครับ

Scripts เกี่ยวกับ Scroll Bar
Scrollbar แบบมีสี
Scroll Bar เปลี่ยนสีเมื่อนำเมาท์ไปชี้

Scripts เกี่ยวกับ เครื่องคิดเลข
เครื่องคิดเลข 4 ฟังก์ชัน
เครื่องคิดเลข 5 ฟังก์ชัน

Scripts เกี่ยวกับ ปฏิทิน
ปฏิทิน บอกวันที่พร้อมเวลาStarMelody BannerExchange

 Copy Right © 2003 chem25.cjb.net All right reserved
Webmaster [email protected]
Hosted by www.Geocities.ws

1