Geocities.ws Free Web Hosting  
     

การประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา

 
   
     
 

ยกตัวอย่างข้อหาที่ประกันตัว

 

กลุ่มความผิด ตัวอย่างข้อหา
1. ความผิดเกี่ยวชีวิตร่างกาย ตัวอย่างข้อหาที่ต้อง รับจ้างประกันตัว ได้แก่
- ความผิดฐานกระทำโดยประมาท มีผู้ถึงแก่ความตาย(มาตรา 291)
- ความผิดฐานฆ่าคนอื่น (มาตรา 288 , 289 ฆ่าผู้อื่น เพื่อตระเตรียมการ กระทำความผิดอย่างอื่นต่อไป , ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน , ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ , เหตุฉกรรจ์ฆ่าผู้อื่น เช่น ฆ่าบุพการี , ฆ่าเจ้าพนักงานขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ , ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของตน หรือเพื่อปกปิดความผิดของตน )
2. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตัวอย่างข้อหาที่ บริษัท ทำการ ประกันได้แก่
- ความผิดฐานปลอมเอกสาร (มาตรา264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ)
- ความผิดฐานทำลายเอกสารพินัยกรรมของผู้อื่น (มาตรา188 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรม หรือเอกสารใดของผู้อื่น) เป็นต้น
3. ความผิดเกี่ยวกับก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตัวอย่างข้อหาที่ต้องประกันได้แก่
- ความผิดฐานกระทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท (มาตรา225 ผู้ใดทำให้เกิดเพลิงไหม้ โดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย)
- ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น (มาตรา217 แม้เพียงขั้นเตรียมการมีความผิด)
4. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตัวอย่างข้อหาที่ รับประกันตัว ได้แก่
- ความผิดฐานซ่องโจร (มาตรา 210 สมคบกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป)
- ความผิดฐานมั่วสุม 10 คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง (มาตรา215)


 


 

 
 

ตัวอย่างข้อหาที่ประกันตัว

ข้อหา มูลค่าหลักทรัพย์
1. ความผิดฐานแจ้งความเท็จ ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
2. ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย(ความผิดลหุโทษ) ราคา 20,000 บาทขึ้นไป
3. ความผิดฐานลักทรัพย์
(ม.335-เหตุฉกรรจ์กรณีลักทรัพย์ 12 กรณี)
ราคา 120,000 บาทขึ้นไป
4. ความผิดฐานกระทำโดยประมาทมีผู้ได้รับอันตรายสาหัส(ม.300) ราคา 30,000 – 50,000 บาทขึ้นไป
5. 336 ทวิ(ลักหรือวิ่งราวทรัพย์กรณีพิเศษ)
ถ้าเป็นกรณี ม.335 ทวิ(ลักพระพุทธรูป)
ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
6. ถ้าร่วมกันข่มขืนโดยการโทรมหญิง – บทฉกรรจ์ ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
7. ความผิดฐานปลอมเอกสาร ( ม. 264) ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
8. ถ้าผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้า ราคา 50,000 บาทขึ้นไป
9. ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส(ม.297) ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
10. ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่น ราคา 200,000 บาทขึ้นไป
11. ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา (ม. 276, 277) ราคา 150,000 บาทขึ้นไป
12. 289-บทฉกรรจ์ของการฆ่าผู้อื่น)
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น (ม. 288-ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,
ราคา 400,000 บาทขึ้นไป
13. ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ราคา 100,000 บาทขึ้นไป
14. ความผิดถ้าเป็นกรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ราคา 100,000 บาทขึ้นไป

 

www.ประกันตัวผู้ต้องหา.com