Accommodation Details

A: ACCOMODATION IN Guest House

Name

Hotel

Dates

Prof. Kaixun Huang

Ms Zexian Cjen

GH -Annex-203

GH -Annex-203

7,8,9

Prof. Z. Czarnocki

GH -Annex-204

7, 8, 9

Prof. Raffaele Riccio 

GH -Annex-205

6, 7,8,9, 10

Prof. A. Casapullo

GH -Annex-206

6, 7,8,9, 10

Prof. P. Koutentis

GH -Annex-207

7,8,9,10,11

Prof S. Jena

GH -Annex-208

7,8,9,

Prof. A. K. Sahoo

Prof D. S. R. Reddy

Prof. KRK Prasad

GH -101 DA

7,8

8th

9,10 

Prof. P. S. Das

Prof. Q. N.Ahmed

GH -102 DA

7,8.9

Prof. R.  K. Goswami

Prof. A. Hajra

GH -107 DA

7,8,9

7,8,9

Prof. Srinivas Hotha

GH -108 DA

7,8,9

Prof. N. T. Patil

GH -109 SA

8,9

Prof. M. S. Singh

GH -110SA

7,8

Prof. S. Bhaskaran

GH -112 SA

8,9

Prof. Peruncheralathan

GH -104 NA

7,8,9

Prof. B. Mallick

GH -105 NA 

7,8,9,10

Prof. N. Sharma

GH -111 NA

7,8,9

Prof. Ganesh Pandey

CIR H-201

7,8,

Prof. D. Basavaiah

CIR H-202 

7,8,

B: Accomodation at  OCEAN INN, Gopal Pur  SEA BEACH

Name

Hotel

Dates

Sandhyamayee Sahu (Family)

Ocean Inn-AC

9,10

Prof. S. P. Adhikary OCEAN-Inn-AC 7,8

Prof. S Ghosh 

Ocean Inn-AC

7,8,9

Prof. D. K. Mohapatra

Ocean Inn-AC

7, 8, 9

Shital Jyotsna Sahoo

Ocean Inn-NAC

7,8,9

Sk Arif Mohammad

Ocean Inn-NAC

8, 9

Prof.  Rambabu  Chigundi

Ocean Inn-AC

7,8

Prof. A. Anoop

Ocean Inn-AC

8,9

Prof. M. Maji

Prof. M. C. Das

Ocean Inn-AC

8, 9

Prof  D. S. Reddy

Ocean Inn-AC

8

Prof. U Bora

Prof. D. Banejee

Ocean Inn

7,8.9

8,9,10

 

 

 

C: GENTS COMPLEX, HRDC

Dr Naga Prasad Puvvada

201

7,8,9

Dr Himansulal Nayak

202

7,8,9

Dr. Rajesh Kr. Singh

203

7,8,9

 Dr. Bigyan Ranjan Jali

204

7,8,9

 Dr SuryaNarayan Rath

205

7,8,9

 Dr. Swagat Kumar Das

206

7,8,9

 Dr. D. Banerjee

Prof. T. Khan 

207

8,9,10

Prof  T. Pardasani

Mrs Pardasani

208

7,8,9

Dr Satyanarayan Das

Dr Madhumita Routray 

209

7,8,9

 Prof P. Das

210

7,8,9

 Prof. G. Sahoo

211

7,8,9

 Dr Himansu Biswal

212

7,8,9

 Dr. G. K Pradhan

213

7,8,9

D: LADIES COMPLEX, HRDC

      Name  ladies

HRDC

Dates

Chinmayye Kar

Annapurna Awasti

214

7,8,9

Seema Yadav

Suchismita Acharya

215

7,8,9

Subhalaxmi Sahoo

Barnalee Pradhan

Jyotreemayee Pradhan

Silpa Subhalaxmi

216

7,8,9

Subhashree S Sahoo

Sanketika Sathpathy

Jyotirani Pradhan

Bidyutprabha Dalei

217

7,8,9

Sonali Samantaray

Subhashree Subhasmita Aich

218

7,8,9

Deepti Rekha Sahoo

Leena Nayak

219

7,8,9

Debshruti Bandyopadhyay

Anwesha Bhattacharya

220

7,8,9

Arpita Chatterjee

Sunita Behera

221

7,8,9

Sailaja Muchipali

Jhui Dutta

Raisarani Sharma

222

7,8,9

Soumya Mishra

Diptimayee Sahoo

223

7,8,9

Rutuparna Prustty

Satabdi Rout

224

7,8,9

 

 E:  General COMPLEX, HRDC

   Participant Room

Room No

Dates

Dileep Kumar

Abdus Salam

301

7,8,9

Nabakumar Bera

Puspendu Kuila

302

7,8,9

Shyam Chand Pal

Shuvendu Saha

303

7,8,9

Ranjoy Wangkhem

Oinam Shantajit Singh

304

7,8,9

Anupam Sahoo

Askhaya Kumar Sahu

Paltan Laha

305

7,8,9

Lalit Mohan Kabadwal

Jagadish Das

306

7,8,9

Chita Ranjan Sahoo

Pravat K. Swain

307

7,8,9

Prof. E. Srinivasan

Prof. B. Punji   

308

7,8,9

Prof. S. Ghosh (IITM)

309

7,8,9

Sanjeev Kumar Paikra

Sagar Kumar Behera

310

7,8,9

Bijay Ketan Das

Subhendu Ghosh

311

7,8,9

Prof. U Bora

312

7,8,9

 Prof. C. R. Das

313

7,8,9

 Ashok Kumar Kheti

314

7,8,9

 Bikash Kumar Prusty    

Sai Swayansu  Pradhan 

315

7,8,9

Dr. G. Maikap

316

7,8,

Dr. S. Ghosh (IIT Mandai)

317

7,8,9

 Prakash Kumar Sahoo   

Chandan Kumar Pal

318

7,8,9

Aditya Ranjan Pati

Chinmaya Pal 

319

7,8,9

Tapan Kumar Sahoo

Suryakanta   Nath 

320

7,8,9

Sudhir Maharana

321

7,8,9

Molaya Ranjan Sahoo

Prabhu Prasad Nayak 

322

7,8,9

 Dr Bigyan Jali

323

7,8,9

 Dr A. Biswas

324

7,8,9