CỘNG ĐOÀN ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU

CHRISTIAN LIFE COMMUNITY

Cộng Đoàn (làm chứng cho Chúa bằng chính) Đời Sống Kitô Hữu (của mình)

 

“[Tên như Căn Tính Sứ Mạng] Ngoài lịch sử ân sủng của chúng ta, Magdalena cũng chia sẻ một số câu chuyện suy quan trọng nhắc nhở chúng ta về căn tính Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu, cha Arrupe đã nói tên được Chúa ban cho CLC chứa đựng trong đó sứ mạng của những cộng đoàn này. Ngài đã liên kết điều này với lời kêu gọi Abraham, giao ước sứ mạng được thiết lập qua tên được Thiên Chúa ban. Chúng tôi được nhắc nhở rằng căn tính sứ mạng một quà tặng được Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta đã làm sáng tỏ đáp ứng ân sủng này qua nhiều năm, luôn luôn điều hướng sự căng thẳng giữa những thúc giục của Thánh Thần những chướng ngại sự chia rẽ được Thần Dữ đưa vào.(Văn kiện Đại Hội CLC Thế Giới 2018, số 13).

 

Mừng bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.
Xin mời bạn đọc những tài liệu và chia sẻ sau:

 

 

Bạn thể viết cho chúng tôi theo địa chỉ email:
[email protected] 
Chúc bạn an lành và hạnh phúc.

 

 

 

Ý nghĩa từng yếu tố:

1. Vầng trăng hay chữ C

Vầng trăng tượng trưng Đức Maria;

C là chữ đầu tiên của chữ Cộng trong CĐĐSKTH.

2. Thánh giá và vầng sáng

Thánh Giá biểu trưng Đức Giêsu Kitô.

Thánh giá và vầng sáng: diễn tả Tình Yêu Đức Giêsu Kitô phải được lan rộng.

Thánh giá và nền sáng nối kết thành Đ, chữ đầu của hai chữ Đoàn và Đời.

3. Hình đất nước Việt Nam

Bản đồ nước Việt Nam biểu trưng toàn thể con người và đất nước Việt Nam;

Hình chữ  S, chữ đầu tiên của chữ Sống .

Ý nghĩa tổng thể:

Cộng Đoàn Đời Sống Kitô Hữu Việt Nam chọn Đức Giêsu tưởng sống, theo gương Đức Maria âm thầm khiêm hạ, quyết tâm làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô mọi nơi mọi lúc.

 

 

WORLD CHRISTIAN LIFE COMMUNITY