Coiro galego / Etnografía / Xocas

Texto e debuxos recollidos da obra etnográfica de Xaquín Lorenzo (1907-1989)

xocas | peneireiros | os mallos | albardeiros | zapateiros | mulidas | coireiros (1) 2 (3) (4) (5)

coireiros, piliteiros ou curtidores (II),
por Xaquín Lorenzo, Xocas .............................................anterior coireiros, piliteiros ou curtidores (I)...... seguinte coireiros, piliteiros ou curtidores (III)

......O proceso do curtido dun coiro é longo e compricado, tardándose preto dun ano pra obter un bó producto.
......O curtidor ou coireio comenza por mercal-os pelicos ós tratantes que se adican a isto. Os pelicos poden vir tratados ou somentes secos ó sol. Nun e noutro caso, o tratamento é o mesmo e pódese dividir en dúas partes: a primeira no lavadeiro e a segunda na mudanza.
......O lavadeiro é un departamento que tén unha ou dúas series de pías feitas con lousas de pedra de 3 x 3 mts. de lado e 1,50 a 2 de fondo, medidas que, craro está, poden variar dentro de certos lindes.

Nunha destas pías pónse os pelicos ó remollo en auga pura pra que disolvan o sal os que o teñan e abranden e abranden todos até adequirir a consistencia que teñen ao saír da res. No remollo téñense de catro a oito días se están salgados; se nono están, precisan quince ou vinte, xa que o sal, ó tempo que as conserva, mantenlles unha certa humidade que facilita iste primeiro proceso.Piliteiros labramdo pelicos
nos pelamios do Sr. Nogueira Rumbao,
en Allariz (Ourense)

......Logo, pélanse . Pra isto, van ó caleiro, que é unha pía con auga na que se bota cal apagado e onde se teñen as pelicas de dous a catro meses. Durante iste tempo dánselle varios levantes; sitúase un home á beira da pía e cun gancho de ferro que tén un mango de madeira, vai erguendo as pelicas, ganchear, que outros tres collen, dobran pola mitade e deitan por riba duns paus atravesados por riba da pía contigua, erguer. Recollidas tódalas peles da pía, póñense dous homes de cada lado e, provistos de sendas planchas co mangovertical de sorte que, cando os dun lado ruben, os postos baixan. Esí faise que o cal non fique depositando no fondo da pía e actúe millor. Unha vez ben remexida a i-auga, tornan a se metel-as peles, póndolles os paus cruzados por riba pra que se non ergan.
......Os homes van provistos de calzado de coiro e polainas do mesmo pra se non mollaren ó faguel-as angueiras do curtido.
......Ó saíren do caleiro, onde perden parte do pelo, pélanse pra lles tiral-o restante, lavándoas denantes en auga limpa.
......Prás pelar, póñense na táboa de pelar, feita de madeira, coa superficie lixeiramente convexa e sostida por un cabalete que a mantén máis ou menos incrinada. A pel ponse por riba dela coa fror ou cara do pelo pra fora e trabállase co coitelo de pelar, que non ten fío, mais que abre os poros e fai caíl-a raíz do pelo. O traballador colle o coitelo coas dúas mans, unha en cada lado, e vai rañando o coiro.
......Pra se non lixaren, póñense os homes uns mandiles de coiro que dependuran do pescozo ou cinguen á cintura e cos que se apoian na táboa.
Xa pelado o coiro, lávase en auga limpa.
......O pelo que o pelico vai perdendo, axúntase e véndese, ou é directamente empregado polo coireiro pra esterco, botándoo nas leiras e deixándoo elí até que apodreza.
......O coiro, pelado e lavado, escárnase, valéndose de táboas como as de pelar e de coitelos de escarnar, semellantes ós xa descritos, anque unha miga máis estreitos, rectos e con fío. Coesta operaciónvánselle tirando ós coiros as carnes mortas que teña aínda e faise do mesmo xeito que a de pelar.
......Logo pasan os pelicos á canina pra lles sacal-o cal que colleron na primeira operación.

......................................................

Segundo o Diccionario de Diccionarios do ILGA,

pelamios:

coiramia. Pelambrera, tenería rudimentaria donde en otros tiempos se metían las pieles o cueros en el pelambre. En 2006 todavía existe en Santiago de Compostela el barrio de Pelamios.

casca:
la corteza o CASCA del roble y de otros árboles se usa desde muy antiguo como curtiente para apelambrar las pieles, por su abundancia en tanino; y en las pasadas épocas se ordenaba que los CORTIDORES empleasen CASCA fresca y molida, de dos o tres días, cuidando de "echar entre cuero y cuero dos dedos de alto de casca". Por los siglos XV al XVIII había en Galicia muchos molinos movidos por la fuerza hidráulica para mover la cáscara.

anterior coireiros, piliteiros ou curtidores (I)...... seguinte coireiros, piliteiros ou curtidores (III)


.subir..

Se tes máis información deste tema que deba estar aquí, colabora con nós

.Colabora con nós, serás benvido. Precisamos da túa experiencia.
[email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1