Coiro galego / Etnografía / Xocas

Texto recollido da obra etnográfica de Xaquín Lorenzo

xocas | peneireiros | coireiros | albardeiros | zapateiros | os mallos

boto, vexiga e mulidas, por Xaquín Lorenzo, Xocas

.....O cabrito ou castrón, se nono hai na casa, mércaselle a un veciño e chámase ao matachín que veña matar a casa; o matachín degola ó animal cunha navalla grande e ben afiada e, despóis de morto, cólgao por unha pata de atrás ou polas dúas dunha trabe ou dun gancho calquera para que se desangre; logo sácalle o pelico, ábrelle o abdomen e tira os intestinos e as miudanzas. Ó rematar, entrega todo ós da casa e marcha levando o pelico pra sí.
.....Istes pelicos vainos gardando pra llos vender na feira ós tratantes, coma dixemos que se facía cos do gando vacuno.
.....Algúns matan iles mesmos a res e entón aproveitan o pelico ou véndeno.
.....Os pelicos póñense ó sol estendidos cuns paos e fretándoos de vez en cando con cinza, despóis dos limpar ben cunha navalla. Cando están secos, pódense usar pra faguel-as mulidas pró xugo ou pra pór no chan, a carón do leito.

Boto e vexiga pró leite. Empréganos os pigureiros das terras de Viana (Ourense)


Segundo o Diccionario de Diccionarios do ILGA
,

boto:
Bota de cuero para el vino. Especie de bolsa de forma piramidal, de cuero, alquitranada por adentro, cosida por uno de sus lados, rematada en un brocal de cuerno o madera, para echar el vino y beber. Llámase también BORRACHA y BOTA DE VIÑO.
Ribadavia. Pellejo para vino.
Ribadavia. Pellejo de menos de cántaro.

mulida:
Aparejo blando y recubierto de cuero que se le pone a las vacas que se uncen entre los cuernos para que no se lastimen.
Cueros rellenos de paja que se ponen entre los cuernos de la yugada para que no la dañe el yugo.


Se tes máis información deste tema que deba estar aquí, colabora con nós

.Colabora con nós, serás benvido. Precisamos da túa experiencia.
[email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1