Coiro galego / Etnografía / Xocas

Textos recollidos da obra etnográfica de Xaquín Lorenzo

peneireiros | coireiros | albardeiros | zapateiros | os mallos | mulidas

Xaquín Lorenzo, Xocas (1907-1989)
Día das Letras Galegas 2004
César Lorenzo Gil. A nosa Terra, 19 /05 /2004

O Xocas naceu en Ourense. Historiador, etnógrafo, académico… Xoaquín Lorenzo pescudou nos oficios, nos inventos e nas palabras da xente para levar ao máis alto a cultura popular galega. Da súa obra etnográfica recollemos aqueles capítulos referentes ao coiro en Galicia.

Xaquín Lorenzo, Xocas, foi o encargado de converter en alta cultura os saberes e oficios populares. Da súa pluma saíron os deseños que habían inmortalizar aparellos e inventos que os galegos usaron durante séculos e o seu labor de estudo foi rigoroso para fixar todo un potencial de coñecemento que arestora, en tempos de desruralización, fanse imprescindíbeis para gardarmos as nosas tradicións.

Xaquín Lorenzo Fernández foi fundador do Museo do Pobo Galego e o seu primeiro presidente. Neste centro, un dos máis visitados de Galiza, xorde con esplendor parte do seu traballo de décadas. O estudo das construcións, dos labores tradicionais, dos instrumentos, até dos xoguetes, quedará no futuro grazas ao seu enorme esforzo, á súa vocación por perpetuar para sempre o camiño andado polos galegos.

Para saber máis de Xocas


Cartel de Xocas
por Héitor Picallo

 

Artigos sobre o coiro de Xocas:

Peneireiros, por Xaquín Lorenzo, Xocas Peneireiros
Curtidores ou coireiros
albardeiros, por Xocas Albardeiros
Zapateiros, por xocas Zapateiros
Os mallos, Por Xaquín Lorenzo Os mallos
Boto, vexiga e mulidas
Os mallos, por Xaquín Lorenzo, Xocas

.subir..

Se tes máis información deste tema que deba estar aquí, colabora con nós

.Colabora con nós, serás benvido. Precisamos da túa experiencia.
[email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1