Från det ögonblick Hitler tog makten i Tyskland hade den internationella kontrarevolutionen blivit en oskiljaktig del av det nazistiska världserövringsprogrammet. I varje land mobiliserade Hitler de kontrarevolutionära styrkor, som under de senaste femton åren hade organiserats över hela världen. Dessa styrkor förvandlades nu till det nazistiska Tysklands femte kolonn, organisationer för förräderi, spionage och terror. Denna femtekolonn var den tyska Wehrmachts hemliga förtrupp.

En av de starkaste och mest betydande avdelningarna av denna femte kolonn opererade i Sovjetunionen. Den leddes av en man, som måhända var den märkligaste av alla politiska överlöpare i historien: Leo Trotskij.

När tredje riket blev till, var Trotskij redan ledare för en internationell sovjetfientlig sammansvärjning med starka krafter inom Sovjetunionen. I sin landsflykt konspirerade Trotskij för att störta sovjetregeringen, själv återvända till Ryssland och inta den personliga maktställning som han en gång så när hade uppnått.

 

DEN STORA

SAMMANSVÄRJNINGEN

MOT

SOVJETUNIONEN

av Michael Sayers och Albert E. Kahn

Med förord av senatorn

CLAUDE PEPPER

konspiration.zip c:a 330 kB
(Bilden är hämtad ifrån den norska utgåvans omslag.)


På svenska

Avskrift ur boken »Den stora sammansvärjningen mot Sovjetunionen« (Stockholm 1951) finns här såsom HTML-text:

På andra språk (länkar till främmade sidor)

Se även Albert E. Kahn: »Högförräderi i Amerika«


Pappersbokens innehållsförteckning

Samtliga länkar i denna innehållsförteckning leder till olika kapitel i filen conspiracy.html, som är rätt stor (c:a 1030 kB) och kan ta lång tid att ladda i läsaren.

INNEHÅLL

Förord .............................................................5


FÖRSTA DELEN

Revolution och kontrarevolution

SOVJETMAKTENS UPPKOMST

På uppdrag i Petrograd .............................................9

Kontrarevolution ..................................................14

Revolution ........................................................17

Icke erkänd .......................................................20

Hemlig diplomati ..................................................24

KONTRAPUNKT

En brittisk agent .................................................27

Vid en nollpunkt ..................................................33

Slutfört uppdrag ..................................................36

MÄSTERSPIONEN

Herr Massino gör entré ............................................38

Sidney Reilly .....................................................40

Pengar och mord ...................................................42

Den lettiska komplotten ...........................................46

Sidney Reilly gör sorti ...........................................49

DET SIBIRISKA ÄVENTYRET

Aide Mémoire ......................................................55

Intriger i Vladivostok ............................................57

Terror i öster ....................................................60

FRED OCH KRIG

Fred i väster .....................................................66

Fredskonferensen ..................................................71

Golovins uppdrag ..................................................78

INTERVENTIONSKRIGET

Preludium .........................................................81

Fälttåget i norr ..................................................83

Fälttåget i nordväst ..............................................87

Fälttåget i söder .................................................89

Fälttåget i öster .................................................93

Polackerna och Wrangel ............................................94

Den siste överlevande .............................................95

ETT BOKSLUT ......................................................100


ANDRA DELEN

Cordon Sanitaires hemligheter

DET VITA KORSTÅGET

Oro i efterskörden ...............................................111

Den vitgardistiska emigrationen ..................................113

En herre från Reval ..............................................116

Hoffmannplanen ...................................................119

EN TERRORISTS SÄLLSAMMA KARRIÄR

Sidney Reilly kommer tillbaka ....................................122

»En affär som alla andra« ........................................125

Söndag på Chequers ...............................................129

Moskvaprocessen 1924 .............................................130

TILL FINSKA GRÄNSEN

Antibolsjevism på Broadway .......................................139

Agent B 1 ........................................................141

Svarta hundragruppen i Detroit ...................................143

Sidney Reillys ändalykt ..........................................146

UVERTYR MED KRIGSTRUMMOR

MILJONÄRER OCH SABOTÖRER

Ett möte i Paris .................................................155

Angreppsplanen ...................................................158

En titt bakom kulisserna .........................................160

Världens undergång ...............................................162

TRE PROCESSER

Processen mot Industripartiet ....................................165

Processen mot mensjevikerna ......................................166

Processen mot Vickersingenjörerna ................................168

EN ERA GÅR I GRAVEN ..............................................173

TREDJE DELEN

Femte kolonnen i Sovjetunionen

FÖRRÄDERIETS VÄG

Rebell bland revolutionärer ......................................179

Vänsteroppositionen ..............................................185

Vägen till förräderiet ...........................................190

Kampen om makten .................................................192

Alma-Ata .........................................................200

EN FEMTE KOLONNS TILLKOMST

Trotskij på Elba .................................................205

Träff i Berlin ...................................................212

De tre centralerna ...............................................222

FÖRRÄDERI OCH TERROR

Förräderiets diplomati ...........................................227

Terrorns diplomati ...............................................237

MORD I KREML

Jagoda ...........................................................246

Mordet på Mensjinskij ............................................249

Mord under garanti ...............................................254

»Historisk nödvändighet« .........................................257

AVGÖRANDE DAGAR

Kriget drar västerut .............................................260

Ett brev från Trotskij ...........................................266

En flygtur till Oslo .............................................269

Sista chansen ....................................................273

SLUTET

Tuchatjevskij ....................................................280

Processen mot trotskisternas parallellcentrum ....................285

Aktionen i maj ...................................................292

Finalen ..........................................................296

MORD I MEXICO ....................................................301


FJÄRDE DELEN

Från München till San Francisco

ANDRA VÄRLDSKRIGET

München ..........................................................313

Världskriget nummer två ..........................................321

DEN AMERIKANSKA ANTIKOMINTERN

Arvet från de svarta hundragrupperna .............................330

»Amerikas räddning från kommunismen« .............................338

Paul Scheffers illustra historia .................................343

Dieskommittén ....................................................347

Den ensamma örnen ................................................354

DE SEXTON POLACKERNA .............................................369

FÖRENTA NATIONERNA ...............................................380

Bibliografi ......................................................387

Personförteckning ................................................392

Texten senast ändrad 28 Aug 2006
Filen senast ändrad den 21 december år 2010Övriga länkar