Oficiālā informācija un viedokļi
par vakcināciju LatvijāLATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

Viss par ērču encefalītu un vakcināciju pret to
Gripas vakcinācija 2006./2007.gada sezonāSABIEDRĪBAS VESELĪBAS AĢENTŪRA

Imunizācijas valsts programma 2001. - 2005. gadam
Vakcinācijas kalendārs
SVA ieteikumi bērnu vecākiem par bērnu vakcināciju
Vakcinācijas biļeteni 2007
Difterija, tās profilakse
Statistikas dati: Infekciju un parazitārās slimības Latvijā; 2003-2007

Aprit 50 gadi kopš Latvijā uzsākta iedzīvotāju vakcinācija pret poliomielītuZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

Latvijā reģistrēto vakcīnu apraksti un lietošanas instrukcijas

"Cito!" 2007 - 3 (26)
- Vakcinācijas vadlīniju nepieciešamība Latvijā. I.Aizsilniece (ģimenes ārste) - 1.lpp.
- Ieteikumi tuberkulozes vakcīnas "BCG vakcīnas SSI" būtisku komplikāciju mazināšanai. (Atgādinājums ģimenes ārstiem, pediatriem, ķirurgiem, ftiziopulmonologiem un medicīnas māsām.) (Zāļu Valsts aģentūra informē sadarbībā ar Sabiedrības veselības aģentūru un Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūru) - 2.lpp.

"Cito!" 2007 - 2 (25)
- Vakcinācijas izraisītas komplikācijas un to uzraudzības sistēma. S.Pālena (Sabiedrības veselības aģentūras Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzībasdaļas epidemioloģe) - 3.lpp.

"Cito!" 2006-4 (22)
- Biežākās BCG vakcinācijas izraisītās komplikācijasjaundzimušajiem Latvijā 2006.gadā. Dr.Z.Lauska (Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra). - 3.lpp.

"Cito!" 2006-3 (21)
- BCG vakcīna izraisītās komplikācijas 2005. un 2006. gadā. Dr.Z.Lauska. (Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra). 4.lpp.

"Cito!" 2006-2 (20)
- BCG Vakcine SSI lietošanas drošība. Z.Neikena. - 5.lpp.
- Vakcinācijas izraisītās komplikācijas. Pielikums Minustru kabineta 27.12.2005. noteikumiem Nr. 1040 - 7.lpp.

"Cito!" 2005 - 5 (17)
- Vakcīnas. Dr.med. Dž. Labadie. Nīderlandes Farmakovigilances centrs (Lareb), Nīderlande - 4.lpp.

„Cito!” ir ZVA informatīvs izdevums ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem par zāļu lietošanas drošumu. Papildus izdevumā regulāri tiek sniegta arī informācija par grozījumiem Latvijas Republikas Zāļu reģistrā, akcentējot pārmaiņas, kas skar zāļu lietošanas drošumu.

Izdevuma galvenais nolūks – iepazīstināt Latvijas veselības aprūpes speciālistus ar jaunāko zinātniski pamatotu informāciju un rekomendācijām zāļu lietošanas drošuma jautājumos, ko sniedz ZVA, Eiropas Komisija, Eiropas Zāļu aģentūra, Pasaules Veselības organizācija, citu valstu zāļu aģentūras un neatkarīgi zinātniski medicīniski izdevumi.

Lasot „Cito!”, ārsts un farmaceits var iepazīties ar kolēģu viedokli, padziļināt pieredzi un izglītoties famakovigilances jautājumos.

Izdevums vedina ārstus un farmaceitus būt redzīgiem un paturēt prātā, ka ikvienu zāļu lietošana var radīt blaknes.Jebkuru veselības traucējumu gadījumā vienmēr jāizvērtē, vai to cēlonis nevarētu būt arī zāļu lietošana vai to mijiedarbība.

Izdevums aicina veselības aprūpes speciālistus dalīties savos novērojumos ar ZVA speciālistiem: ikvienam izdevuma numuram pievienota ziņojuma veidlapa par zāļu blaknēm.

„Cito!” ir Starptautiskas neatkarīgo biļetenu biedrības ( ISDB) loceklis. ISDB ir starptautiska organizācija, kas apvieno no farmācijas industrijas neatkarīgus izdevumus par ārstniecību un zālēm. ISDB organizācijas izdevumi publicē pierādījumos balstītu, salīdzinošu un neatkarīgu informāciju par zālēm un ārstniecību. Izdevuma nolūks – palīdzēt veselības aprūpes speciālistiem optimālas terapijas izvēlē. ISDB tika dibināta 1986. gadā. Biedrības pamatuzdevums – sekmēt neatkarīgo izdevumu veidošanu un atbalstīt savstarpēju sadarbību.
Papildus materiāli:

DIFTERIJAS PĒTĪJUMS LATVIJĀ 2000.-2004.GADĀ: FAKTI, PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI- A.Krūmiņa, Promocijas darba kopsavilkums medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

VAKCINĀCIJA: SATURA RĀDĪTĀJS
Vakcinācijas sekas Latvijā
Avoti par vakcinācijas kaitīgumu krievu valodā
Avoti par vakcinācijas kaitīgumu angļu valodā


Sākuma lapa


© Aelita Folkmane 2004-2007
e-pasts: [email protected]
| Veidotājs | Autortiesības un mājas lapas lietošanas noteikumi | Reklāma | Sponsoriem |
1
Hosted by www.Geocities.ws