TÁC  GIẢ
SÁCH
ÐÃ XUẤT BẢN
CÁC BÀI
VIẾT MỚI
GÓP Ý


 
 
 
 

KHÓC ẢI NAM QUAN

Chiều hải ngoại đìu hiu giá lạnh
Bỗng nghe tin bán nước truyền sang
Ải Nam Quan đã mất rồi
Quặn đau vùng bụng, lệ rơi nghẹn ngào
Ðất cha ông bao công gầy dựng
Máu xương rơi suốt mấy ngàn năm
Giang sơn gấm vóc Việt Nam
Anh hùng liệt nữ đồng cam hiến mình
Ai ngờ Việt Cộng lại cam tâm
Bán đất cha, non nước sơn hà
Kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa
Ðầu năm Ngọ được món quà Nam Quan
Một tấc đất là một tấc vàng
Hỡi quân bán nước có biết chăng?
Tuyến đầu tổ quốc mất rồi 
Ai người dân Việt bồi hồi xót xa
Người dân Việt trong như ngoài nước
Ai nấy đều phẫn nộ trào dâng
Trước bọn táng tận lương tâm
Bán quê hương, mong chút phần lợi danh
Ðồng bào ơi ! cùng nhau đứng dậy
Bất hợp tác Cộng sản việt gian
Tâổ quốc, đất nước, giang san
Phải giành lấy lại cho đàn con sau.
Bọn Việt cộng là quân khốn kiếp
Ðã tới lúc phải diệt chúng ngay
Siết tay nhau cả đêm ngày
Tìm phương giải cứu đất nay mất rồi
Hôm nay lòng trào dâng đau đớn 
Khi nghĩ về nước mất nhà tan
Nước mắt sao chảy miên man
Vào sông vào suối Nam Quan quê nhà
     
Lawndale,  một chiều mưa lạnh đìu hiu 
trung tuần tháng 1- 2002                  

ÐẠI HƯNG
Hosted by www.Geocities.ws

1