Diễn văn Hồ Chủ tịch đọc trước đại hội nhi đồng talaCu

Bắc Phong
 

Các cháu nhi đồng biết không?
Bác thua xa trí ba ông kia kìa
Thua cả tướng mạo râu ria
nên tôn kính họ khác chi bậc thầy
Họ dạy chủ nghĩa này này
đúng là toa thuốc rất hay cho mình
Mình bị tư bản thực dân
chúng nó đầu độc phải cần thuốc tiên
Người bệnh thập tử nhất sinh
đọc toa thôi cũng khỏi liền một khi
Còn ông tổng quản kia kìa
lo trước thiên hạ chuyện gì cũng lo
Đánh tư bản cả trong mơ
để khắp thế giới tung cờ đỏ bay
Bác nhờ anh họ Lông này
tiếp tế súng đạn từ ngày trong hang
Anh gửi cả cố vấn sang
bày mưu ta đánh sau lưng quân thù

Chuyện anh hùng bác kể sơ…
Các cháu đừng nghĩ chuyện như hoang đường
Có anh chiến sĩ bị thương
nhờ chặt chân để xung phong hàng đầu
Thiếu chỗ nằm giữa rừng sâu
dân quân ta dựa lưng nhau ngủ ngồi
Bộ đội đói cả tháng trời
vẫn bám giặc đánh tơi bời không tha
Viết thư cho bác trẻ già
ca ngợi bác với dân ta anh hùng
Chỉ cần dùng gậy tầm vông
mà thắng súng đạn thực dân côn đồ

Mười hai du kích năm xưa
tăng lên mấy vạn quân nhờ công ai?
Bác gọi thì nói tôi đây
để cho các cháu vỗ tay đón chào
Mấy chú Tư, Thoái, Ất đâu?
Các chú ngồi dúi chỗ nào, đứng lên!
Bác tiếc không gọi hết tên
của các chiến sĩ đảng viên kiên cường
Tiện đây bác cũng ghi ơn
các liệt sĩ đã anh hùng hy sinh

Đoàn quân cách mạng theo chân
vô sản chuyên chính tiến lên không lùi
Bác nhớ đã phải cắn môi
gạt nước mắt lúc xa người thân yêu
Bác đau xót lắm cảnh chiều
người cô phụ đứng đìu hiu ngóng chồng
Nhưng bác đành phải quyết tâm
nghĩa vụ quốc tế đang trông chờ mình
Nếu muốn cách mạng thành công
ai sợ đổ máu nhân dân là lầm

Các ông kia kìa muôn năm!
Muôn năm chủ nghĩa các ông kia kìa!

* Sau khi đọc tư liệu "Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng 1951 – "Đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa"" của Vũ Tường trên talawas.

© 2010 Bắc Phong
talawas - 30/09/2010
http://www.talawas.org/?p=24781
 

www.geocities.ws/xoathantuong