Gọi hồn bác Hồ nói…

Bắc Phong
 

gọi hồn thì bác phải lên
khổ quá chết cũng không yên dưới mồ
cháu nào đồng cậu đồng cô
cứ xoen xoét gọi bác Hồ kính yêu
các cháu cứ việc dệt thêu
bác chứng minh hết cả điều xấu xa
xấu hay bởi đảng mà ra
đừng ngu quá để dân ta khinh thường
từ ngày cộng sản Đông Dương
toàn dân sống bị nhiễu nhương đọa đày
tưởng là đuổi được giặc Tây
đánh xong giặc Mỹ đến ngày vinh quang
thế mà dân vẫn lầm than
mất chục năm vẫn dân oan thét gào
bác biết tội lỗi năm nào
đi theo cộng sản rước vào Mác-Lê
ngày xưa giá nước Hoa Kỳ
giúp bác vận nước khác đi nhiều rồi
đổ bao xương máu than ôi
dân nghèo sống nhục sống đời hạ nhân
dân làm chủ phải nghe dân
khi nghe dân nói phải cần lắng tai
cổ nhân ta nói câu này
dân là yếu tố nâng hay lật thuyền
các cháu cứ dựa bạo quyền
tham lam vơ vét túi riêng làm giàu
bác dưới âm phủ lòng đau
đôi khi vừa giận vừa lau lệ tràn
lại còn các cháu công an
sống như quen thói chó săn mất rồi
âm mưu theo dõi bắt người
tra tấn hành hạ nát đời người ra
chuyện an nguy của nước nhà
nước bạn Trung Quốc đúng là bất lương
Tây Nguyên là nóc Đông Dương
bọn họ muốn chiếm dọn đường xâm lăng
bauxite bùn đỏ bazan
hại hơn chất độc da cam rất nhiều
kiến nghị là tiếng dân kêu
hàng ngàn trí thức đã liều ký tên
biển Đông tàu lạ đâm thuyền
giết dân mà đảng cứ hèn thế sao
tàu lạ có lạ gì đâu
bác nghe họ nói lầu bầu tiếng Hoa
rồi chuyện Bát Nhã, Tam Tòa
côn đồ du đãng đâu ra đánh người
bác thấy máu chảy lệ rơi
người dân đau khổ thốt lời đắng cay
sư cha, các cháu nghe ai
không chịu tôn kính lại bày trò ma
đất Phật, đất Chúa người ta
chiếm hữu gây sự tính ra lợi gì
bắt người mà chẳng nghĩ suy
những người yêu nước lại đi bỏ tù
họ đòi dân chủ tự do
hy sinh tất cả là cho đồng bào
cháu nào vừa mới xì xào
không phải hồn bác hồn nào giả đây
thật lòng bác chẳng nói sai
không tin thì bác thăng ngay bây giờ
cháu nào lại mới xì xồ
chắc hồn không phải bác Hồ mình đâu
nói năng phản động thế nào
bác nghe sợ bắt thôi mau xuất hồn
chúc các cháu mạnh khỏe luôn
bác đi các cháu đừng buồn bác đi
cháu nào bụng vẫn còn nghi
bác không phải bác Hồ thì là ai
bye!

© 2009 Bắc Phong
07/09/2009 - talaCu
© 2009 talawas blog - http://www.talawas.org/?p=9900
 

www.geocities.ws/xoathantuong