nhân ngày ông Hồ chết

Bắc Phong
 

Hồ với nông dân

sao bao nhiêu điều ông Hồ nói tốt
như chống nạn tham ô
chống nạn lãng phí
chống nạn tham nhũng
chống nạn quan liêu
vì những thứ đó làm hại nước
làm hại dân
mà đa số quan chức Cộng Sản được dạy dỗ
không những không nghe
không chấp nhận phê bình và tự phê
mà còn làm ngược lại
có phải vì những điều ông nói không thực tế
ông không hiểu thói xu phụ
thói bao che
thói ham bổng lộc
thói thích ăn trên ngồi trốc
ngồi mát ăn bát vàng
của các cán bộ đảng viên
từ ủy ban trung ương
đến bí thư xã
hay vì ông không còn được bọn họ kính trọng
như một cha già dân tộc
mà chỉ còn là cái xác ướp trong lăng
tốn hàng năm cả núi tiền bảo quản?
ai biết câu trả lời thích đáng
nếu không sợ tù
hãy liều
ra nói đảng nghe!

* Sau khi đọc Nhớ lời bác dạy năm xưa của Nguyễn Quang Lập trên blog Quê Choa.

Blog Bắc Phong, 03-09-2010
http://bacphong.blogspot.com
 

www.geocities.ws/xoathantuong