Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và "tôi":
Tài liệu đảng CS xác nhận HCM và NAQ là hai người khác nhau và NAQ đã chết vào năm 1932

Danlambao
 

Những dữ kiện sau đây là thông tin chính thức từ cơ quan ngôn luận của đảng CSVN. Dù đã có nhiều bài viết đề cập đến, Danlambao đăng tải để "góp phần" với đảng lẫn với "bác" trong việc xác nhận Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là 2 người khác nhau:

"Trần Thắng Lợi, 1949. Hồ Chí Minh dùng bút danh Trần Thắng Lợi viết bài “Đảng Ta” đăng trên tạp chí Sinh Hoạt Nội Bộ số 13, tháng 1 năm 1949."  

Trích từ tài liệu "Sưu tầm tên gọi, bí danh và bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ" của Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam. 


http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-su-dang/doc-010720152043156.html

Hồ Chí Minh dưới bút hiệu Trần Thắng Lợi viết bài "Đảng ta" trong đó có những đoạn:

"Cuối nǎm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng.

Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc lâu trước ngày Cách mạng Tháng Tám."  

Bài viết "Đảng Ta" của Hồ Chí Minh là một phần của tài liệu "Phần II. Một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng", vẫn còn nằm trên Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam.


http://cpv.org.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/sach-chinh-tri/books-2106201511352846/index-01062015113429463.html

Hồ Chí Minh viết "Đảng ta" vào năm 1949 với nội dung đề cập đến việc "Đảng ta chân chính thành lập. Đó là ngày lịch sử mồng 6-1-1930."  

Hội nghị thành lâp đảng tổ chức tại Hương Cảng (Hong Kong) với 7, 8 đại biểu (xin lưu ý Hồ Chí Minh viết (nguyên văn) một cách ởm ờ "7, 8 đại biểu) thay vì rõ ràng 7 hay 8. 8 người đó là: 

1. Hồ Chí Minh,
2. Nguyễn Ái Quốc (Quốc tế Cộng sản),
3. Trịnh Đình Cửu (Đông Dương Cộng sản Đảng),
4. Nguyễn Đức Cảnh (Đông Dương Cộng sản Đảng),
5. Nguyễn Thiệu (An Nam Cộng sản Đảng),
6. Châu Văn Liêm (An Nam Cộng sản Đảng),
7. Hồ Tùng Mậu (Quốc tế Cộng sản),
8. Lê Hồng Sơn (Quốc tế Cộng sản).

Vào giữa năm 1932, Nguyễn Ái Quốc bị chết trong tù Hong Kong. Thông tin này cũng được chính thức xác nhận bởi văn kiện đảng:

"Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Công".


http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=159730

(Bài viết từ nguồn dẫn trên đã bị hô biến).

Do đó, một lần nữa... thay mặt đảng, Danlambao "khẳng định" chính thức giùm đảng một lần nữa:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được đảng thờ và bắt nhân dân lạy và đồng chí Nguyễn Ái Quốc là 2 người khác nhau.

08.09.2018
http://danlambaovn.blogspot.com/2018/09/ong-chi-nguyen-ai-quoc-va-toi.html
 

www.geocities.ws/xoathantuong