13 Deadliest Dictators – 13 Nhà độc tài nguy hiểm nhất

FitFomFunktion
 

Theo: The Daily Beast/Newsweek, World News

fff_13nhadoctai1.jpg

|~~|~|~|~~|

Nền cai trị đẫm máu của Muammar Gaddafi đã kết thúc, nhưng làm thế nào để so sánh với các bạo chúa khác trong lịch sử? Từ Mao, Hitler, Saddam Hussein, các nhà độc tài với các chế độ nguy hiểm nhất.

Cái chết của nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi đã đóng lại một chế độ gần 42 năm nhà nước tham gia vào việc bảo trợ khủng bố trên khắp nơi trên thế giới luôn trong quốc nội, và tiến hành các cuộc chiến tranh vô hình thành chống lại các nước láng giềng ở Trung Đông và châu Phi. Với việc Gaddafi bị loại, người dân Libya có thể bắt đầu nghĩ về ý nghĩa của đời sống bình thường là gì, mặc dù bằng chứng về chế độ của ông vẫn còn ám ảnh Tripoli.

Gaddafi đứng đầu một trong những chế độ chuyên quyền lâu nhất hiện đại. Tuy nhiên, trong các niên sử của những kẻ độc tài ác bá, những kẻ gây ra tội ác chống lại nhân loại và giết người hàng loạt trong vòng 100 năm qua, đại tá này không thực sự được xếp hạng là một trong những người nguy hiểm nhất khi nói về số lượng thi thể. Để xác định các nhà độc tài đẫm máu nhất trong lịch sử, The Beast hàng ngày nhìn tại những kẻ bạo chúa mà hơn 1 triệu ca tử vong là do họ hoặc cho dù là có thể thông qua hành động trực tiếp như diệt chủng, hoặc các hoạt động gián tiếp như: quản lý tài nguyên tham nhũng đã dẫn đến nạn đói lan rộng. Xếp hạng dựa trên số người chết, ở đây là 13 nhà độc tài gây chết người nhất trong lịch sử.

fff_13nhadoctai2.jpg

13. Enver Pasha
Pletzner Atelier
Thổ Nhỉ Kỳ

Người chết: 1.100.000-2.500.000
Năm cầm quyền: 5 (1913-1918)
Hành vi phạm tội: diệt chủng dân Armenia
Thể loại chế độ: Quân phiệt
Nguyên nhân khi chết: thiệt mạng trong trận chiến (theo hầu hết các nguồn tin)

fff_13nhadoctai3.jpg

12. Kim Il Sung
Peter Arnett / AP Photo
Bắc Triều Tiên

Người chết: 1,6 triệu
Năm cầm quyền: 46 (1948-1994)
Hành vi phạm tội: Chiến tranh Triều Tiên
Thể loại chế độ: Cộng sản
Nguyên nhân khi chết: máu nhồi cơ tim

fff_13nhadoctai4.jpg

11. Hồ Chí Minh
AP Photo
Bắc Việt Nam

Người chết: 1,7 triệu
Năm cầm quyền: 24 (1945-1969)
Hành vi phạm tội: Chiến tranh Việt Nam
Thể loại chế độ: Cộng sản
Nguyên nhân khi chết: suy tim

fff_13nhadoctai5.jpg

10. Pol Pot
Kyodo News / AP Photo
Cam-pu-chia

Người chết: 1.700.000-2.400.000
Năm cầm quyền: 4 (năm 1975-1979)
Hành vi phạm tội tồi tệ nhất : diệt chủng Campuchia
Thể loại chế độ: Cộng sản
Nguyên nhân khi chết: chưa được xác nhận

fff_13nhadoctai6.jpg

9. Saddam Hussein
INA / AP Photo
Iraq

Người chết: 2 triệu
Năm cầm quyền: 34 (1969-2003)
Hành vi phạm tội: diệt chủng người Kurd
Thể loại chế độ: Độc tài
Nguyên nhân khi chết: hành quyết

fff_13nhadoctai7.jpg

8. Yahya Khan
Pakistan

Người chết: 2.000.000-12.000.000
Năm cầm quyền: 2 (1969-1971)
Hành vi phạm tội: diệt chủng người Bangladesh
Thể loại chế độ: Quân phiệt
Nguyên nhân khi chết: không biết

fff_13nhadoctai8.jpg

7. Tojo Hideki
AP Photo
Nhật Bản

Người chết: 4 triệu
Năm cầm quyền: 3 (1941-1944)
Hành vi phạm tội tồi tệ nhất: Thế chiến II diệt chủng dân sự
Thể loại chế độ: Quân phiệt
Nguyên nhân khi chết: hành quyết

fff_13nhadoctai9.jpg

6. Vladimir Lenin
AP Photo
Liên Xô

Người chết: 4 triệu
Năm cầm quyền: 7 (1917-1924)
Hành vi phạm tội tồi tệ nhất: Nội chiến Nga
Thể loại chế độ: Cộng sản
Nguyên nhân khi chết: xuất huyết não

fff_13nhadoctai10.jpg

5. Hirohito
AP Photo
Nhật Bản

Người chết: 6 triệu
Năm cầm quyền: 62 (1926-1989)
Hành vi phạm tội tồi tệ nhất: thảm sát Nam Kinh
Thể loại chế độ: Quân chủ
Nguyên nhân khi chết: ung thư

fff_13nhadoctai11.jpg

4. Chiang Kai-Shek
AP Photo
Trung Quốc

Người chết: 10 triệu
Năm cầm quyền: 18 (1928-1949)
Hành vi phạm tội: 228 vụ thảm sát
Thể loại chế độ: Quân phiệt
Nguyên nhân khi chết: suy thận

fff_13nhadoctai12.jpg

3. Adolf Hitler
AP Photo
Đức

Người chết: 17.000.000-20.000.000
Năm cầm quyền: 11 (1934-1945)
Hành vi phạm tội: The Holocaust
Thể loại chế độ: Phát xít
Nguyên nhân khi chết: tự sát

fff_13nhadoctai13.jpg

2. Joseph Stalin
AP Photo
Liên Xô

Người chết: 40.000.000-62.000.000
Năm cầm quyền: 12 (1941-1953)
Hành vi phạm tội: trại Gulag
Thể loại chế độ: Cộng sản
Nguyên nhân khi chết: máu nhồi cơ tim

fff_13nhadoctai14.jpg

1. Mao Trạch Đông
AP Photo
Trung Quốc

Người chết: 45.000.000-75.000.000
Năm cầm quyền: 34 (1943-1976)
Vi phạm tồi tệ nhất: Nạn đói Trung Quốc
Thể loại chế độ: Cộng sản
Nguyên nhân khi chết: máu nhồi cơ tim

Nguồn: The Daily Beast/Newsweek

FitFomFunktion, X-CafeVN, đăng ngày 22-10-2011
 

www.geocities.ws/xoathantuong