Sự thật sau những bức tượng - Phần 2

Hoàng Ngọc Diêu
 

Tiếp theo "Sự thật sau những bức tượng", tôi thử tìm hiểu quốc gia tiếp theo là Pháp.

Cũng theo thông tin từ trang có tiêu đề "Chiêm ngưỡng tượng đài Bác Hồ trên khắp hành tinh" [1], một bức ảnh khác cho biết:

Tại Pháp, ngày 19/5/2005, chính quyền thành phố Montreuil đã dựng tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Không gian Hồ Chí Minh" tại Bảo tàng Lịch sử của thành phố.

Historical Museum in Montreuil city
Historical Museum in Montreuil city

- Cũng như lần trước, tôi mượn anh Gúc để tìm thử thông tin và với Street View của anh Gúc, tôi lần dò đến tận "bảo tàng lịch sử của thành phố Montreuil và dùng công cụ này "đi dạo" trong khuôn viên của "bảo tàng lịch sử" này nhưng không hề thấy có cái "tượng đài" nào. Có thể anh Gúc đã không dạo và chụp hết hình.

Không thấy anh Gúc chụp hình "tượng đài" nào trong khuôn viên của "bảo tàng lịch sử Montreuil"
Không thấy anh Gúc chụp hình "tượng đài" nào trong khuôn viên của "bảo tàng lịch sử Montreuil"

- Bắt tay vào tìm kiếm thêm thông tin cái gọi là "chính quyền thành phố Montreuil đã dựng tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh", chỉ cần dùng từ khoá "Montreuil buste du Ho Chi Minh" là anh Gúc cho vô số kết quả. Một trong những kết quả đầu tiên là trang của đại sứ quán CHXHCNVN tại Pháp [2], vào trang ấy, dòng đầu tiên đập vào mắt tôi:

"Chaque année, devant ce buste de Ho Chi Minh offert par le Gouvernement vietnamien en 2005, la ville de Montreuil assure ainsi le people vietnamien de son amitié."

Tạm dịch: cứ mỗi năm, trước tượng bán thân do chính phủ Việt Nam tặng cho thành phố Montreuil vào năm 2005 để gìn giữ tình hữu nghị."

Thông tin từ trang nhà của đại sứ quán CHXHCNVN
Thông tin từ trang nhà của đại sứ quán CHXHCNVN

- Bán tín, bán nghi (mặc dù trang chính thức của đại sứ quán CHXHCNVN không thể nào đăng tin sai lạc), tôi tiếp tục tìm thêm thông tin thì lộ ra một chủ đề có tên "Le buste d'Ho Chi Minh toujours en question dans un parc de Montreuil" (bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh ở Montreuil vẫn là câu hỏi) [3]. Trong đó có một người tên là Dominique Voynet đặt câu hỏi với bà Sophie Deffarge, nguyên là thư ký của thành phố Montreuil. Bà ta trả lời:

"Le Gouvernement vietnamien a offert cette statue à la Ville de Montreuil en 2005, à l’occasion du 115ème anniversaire de la naissance de Hô Chi Minh, buste qui comporte effectivement une inscription reprenant une citation conforme au texte extrait de la 24ème Conférence générale de l’UNESCO en date du 20 novembre 1987."

Tạm dịch:
Nhà nước Việt Nam đã tặng thành phố Montreuil bức tượng vào năm 2005, để đánh dấu lần 115 nhân ngày sinh của Hồ Chí Minh, trong gói này bao gồm bức tượng bán thân, với đoạn chữ lấy từ kết quả cuộc họp lần thứ 24 ở UNESCO vào ngày 20 tháng 11 năm 1987.

Bức thư ấy còn giải thích lý do tại sao họ nhận và để yên bức tượng ấy (vì lý do cổ suý tự do chính trị) và còn cho biết rằng hội đồng thành phố đã thay đổi vào năm 2008 [4] và toà đại sứ Việt Nam đã đồng ý với chính quyền địa phương Montreuil rằng mọi nghi thức về Hồ Chí Minh sẽ chỉ được tiến hành ở tại đại sứ quán của Việt Nam.

- Tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin liên quan thì không ngoài dự đoán, hầu hết dân Pháp chẳng những không mặn mà gì với trò này mà còn rất căng thẳng. Ví dụ, trên trang Le Salon Beige có một bài viết [5] có đoạn mở đầu:

Le 19 mai, à l'occasion du 115ème anniversaire de la naissance du dictateur, un buste en cuivre de Ho Chi Minh de 50 cm a été installé sur un socle en granit de 1,5 m de haut dans... l'Espace Ho Chi Minh jouxtant le Musée de l'Histoire Vivante de Montreuil. La plaque rivée au socle porte cette inscription :
"Le Président Ho Chi Minh 1890-1969 - Héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam."

Tạm dịch:

Vào ngày 19 tháng Năm, nhân kỷ niệm 115 ngày sinh của một kẻ độc tài, một bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh với chiều cao 50cm đã được đặt trên nền hoa cương dày 1,5m trong khu vực.... Hồ Chí Minh ở bên cạnh bảo tàng Montreuil. Cái plague có dòng chữ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890 - 1969 - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá của Việt Nam."

- Tìm ra thêm một bài bình luận của một tác giả có tên là Claire Fleury trên trang nouvelobs.com bàn về chuyện "85% tên đường ở Montreuil mang tên những nhà cộng sản" [6], tôi mới nhận ra rằng Montreuil là cái "ổ cộng sản" suốt thời gian dưới thời Jean-Pierre Brard làm thị trưởng.

Bình Luận:

1) Rõ ràng bức tượng bán thân là "quà tặng" của nước CHXHCNVH cho thành phố Montreuil vào năm 2005, khi đảng viên cộng sản Jean-Pierre Brard vẫn còn làm thị trưởng chớ chẳng phải "dân Pháp yêu kính Hồ Chí Minh" mà dựng lên bức tượng này. Thế nhưng, những trang "Chiêm ngưỡng tượng đài Bác Hồ trên khắp hành tinh" thì lại dùng câu "chính quyền thành phố Montreuil đã dựng tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh" và đây là trò đánh lận con đen để thiên hạ nghĩ sai, như thể chính quyền thành phố Montreuil đã "yêu kính" Hồ Chí Minh mà làm thế.

2) Tại sao chính quyền nước CHXHCNVN không tặng bức tượng bán thân của Hồ Chí Minh cho Lyons, Paris và những thành phố khác của Pháp mà chỉ mỗi thành phố Montreuil bé tí tẹo? Dễ hiểu, vì chỉ có mỗi Montreuil là nơi có chính quyền địa phương khuynh tả. Nước CHXHCNVN tặng tượng Hồ Chí Minh những nơi khác mà bị từ chối thì vỡ mặt sao? Đây là trò chơi vuốt ve nhau của các "anh em vô sản toàn thế giới". Đám cộng sản ở Pháp thì dùng HCM để bám víu cái lý tưởng "vô sản" của họ, đám cộng sản ở Việt Nam thì dùng HCM để lừa mị dân chúng ở Việt Nam.

3) Nhà nước CHXHCNVN chơi trò "tặng tượng" rồi rao rằng "nước Pháp, dân Pháp yêu mến Hồ Chí Minh" nên họ "dựng tượng Hồ Chí Minh" và lờ tịt chi tiết chính họ đã vác bức tượng ấy sang khu vực cộng sản của Pháp để mà tặng. Dân mù ngoại ngữ hoặc lười tìm hiểu thì chắc hẳn đinh ninh rằng "nước Pháp, dân Pháp yêu mến Hồ Chí Minh". Phải không?

Chú thích:

[1] Đây là một trong nhiều link tương tự. Link này của trang chính thức của chính phủ Việt Nam:
http://cn.cpv.org.vn/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=609243&CO_ID=8068

Đảng cộng sản VN bản tiếng Pháp:
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=609243&CO_ID=8068

[2] http://www.ambassade-vietnam.com/index.php/acceuil/actualites/400-discours-de-monsieur-claude-reznile-

[3] http://www.chemin-de-memoire-parachutistes.org/t4606-le-buste-d-ho-chi-minh-toujours-en-question-dans-un-parc-de-montreuil-bois

[4] Năm 2008, thị trưởng thành phố Montreuil, ông Jean-Pierre Brard, một đảng viên cộng sản Pháp, đã bị rớt đài.

[5] http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2005/06/ho_chi_minh_lho.html

[6] http://tempsreel.nouvelobs.com/infos-montreuil/20111201.REG0636/montreuil-memories.html

November 2, 2014
https://www.facebook.com/notes/hoàng-ngọc-diêu/sự-thật-sau-những-bức-tượng-phần-2/849136128442029
 

www.geocities.ws/xoathantuong