Bác Hồ với các thế lực thù địch của đảng

Kami
 

Người Việt mình có đặc tính là hay bắt chước và đua nhau, những cái gì mà có chút lợi lộc về tiền bạc thì lập tức nhanh chóng trở thành phong trào. Không chỉ những chuyện trong cuộc sống thường ngày, mà kể cả những chuyện liên quan tới chính trị cũng vậy. Lấy chuyện Bác Hồ làm ví dụ, thời buổi bây giờ mọi người còn lo kiếm ăn, ít người nghĩ về Bác Hồ thì còn đỡ, chứ trước đây hồi còn đói kém khoảng gần hai chục năm trước, cái thời đảng CSVN khai sinh tư tưởng của người đã chết 22 năm, đó là lúc tư tưởng Hồ Chí Minh mới ra lò cùng với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) thì chuyện này rầm rộ kinh khủng.

Khi ấy ngành nào, nghề nào cũng có phong trào gắn tên tuổi Hồ Chủ tịch với đơn vị mình bằng được. Từ trung ương các bộ, các ngành tới địa phương đâu đâu và ai ai cũng quan tâm tới vấn đề mang tính chính trị này, vì lẽ đó tất cả đều có ngày liên quan đến Bác Hồ. Như ngày Bác Hồ về thăm đơn vị mình, ngày Bác Hồ viết thư, ngày Bác Hồ làm gì cũng được, miễn là có liên quan đến ngành nghề mình là họ chụp lấy, giành phần cho đơn vị mình để lấy làm niềm vinh dự tự hào. Đến cái ngành Tin học lúc ấy là ngành khoa học mới mẻ, thời Bác Hồ còn sống thì Tin học đã có tý hơi hướng gì đâu, thế mà năm 1998 nhà báo VH kể lại có bài báo của Công ty truyền thông X đặt viết về vấn đề Bác Hồ với tin học, nhân dịp ngày truyền thống Bác Hồ về thăm ngành truyền thông. (!?)

Dạo này trong các bài bình luận chính trị của báo chí, trong diễn văn hay lời phát biểu của các quan chức lãnh đạo cao cấo của đảng và nhà nước Việt nam chúng ta thường thấy họ đổ tội và lên án các thế lực thù địch cấu kết với bè lũ phản động quốc tế hòng hoạt động lật đổ nhà nước XHCN. Từ cái đó làm tôi nảy sinh ý nghĩ không hiểu các thế lực thù địch và Bác Hồ có gì liên quan hay không mà không thấy bọn chúng thuê viết về vấn đề "Bác Hồ và các thế lực thù địch" để hưởng ứng phong trào?

Thế lực thù địch của đảng CSVN
Thế lực thù địch của đảng CSVN

Thế lực thù địch của đảng CSVN là ai, ở đâu thì mọi người đã rõ, họ là những người tôn trọng công lý, lẽ phải. Họ có lý tưởng xây dựng một nhà nước dân chủ, pháp quyền của dân, do dân và vì dân một cách thực sự. Với các thế lực thù địch thì chính quyền nhà nước phải là mang tính chất phục vụ chứ không phải nhà nước cai trị, phải là một nhà nước pháp quyền (cai trị bằng luật pháp), mọi người bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước đó thì dù là Thủ tướng hay Chủ tịch nước cũng phải chịu hình phạt như kẻ ăn mày nếu cùng vi phạm một tội danh như nhau chứ không có kiểu Thủ tướng sai nhưng không dược kiện Thủ tướng. Họ (các thế lực thù địch) đó là Trần Độ, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Minh Quốc, Lê Trần Luật, Tạ Phong Tần … cùng với hàng vạn dân oan trên mọi miền tổ quốc đã từng vang tiếng một thời.

Đối với cá nhân tôi thì ngoài sự vĩ đại trong cuộc sống và công việc vì dân, vì nước thì Bác Hồ xứng đáng là người công dân Việt nam số 1 của thế kỷ 20. Nhưng điểm nổi bật của Bác là về trình độ kiến thức chính trị, xã hội thông qua các bài viết, bài nói chuyện hay các phát biểu thì hết sức đúng đắn, cũng có lẽ vì Bác đã bôn ba và thừa hưởng sự tốt đẹp của nên dân chủ tư sản khi xưa, thời còn man rợ chứ không tốt đẹp như ngày nay. Gần đây tôi mới được xem bài "Một số lời dạy của Bác Hồ" của Tập hợp thanh niên trung thành với Tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng xã hội facebook của các bạn trẻ trong nước. Ở đó người ta tập hợp các câu nói nổi tiếng của Hồ Chủ tịch về trách nhiệm của nhà nước, của chính quyền, của cán bộ lãnh đạo kể cả trách nhiệm của những người dân, qua đó để làm phương hướng, kim chỉ nam cho hành động của mỗi cá nhân để thực hiện trong công việc của mình.

Nhưng cái quan trọng ở đây muốn nói đến là ở khía cạnh dân chủ của một chính thể cộng hòa và đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân qua các lời dạy của Bác Hồ. Xin trích vài ví dụ:

"I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:

1. Về dân chủ: "Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân "được mở miệng". Liệu có làm được không, có dám làm thế không?". (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)

2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)

3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)

5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)

6.4. "Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.". (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)

II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:

1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)

2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)

3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)

4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân - Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra - Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…

5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … "

Những điều trích dẫn lời dạy của Bác Hồ trên đây để mỗi cá nhân chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị nào, từ quan đến dân thường cần phải ghi nhớ, suy ngẫm và thực hiện. Đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các thành phần thế lực thù địch đang tiến hành Diễn biến hòa bình nhằm lật đổ chế độ hiện tại thì càng phải khác cốt ghi xương.

Phần trích các lời dạy của Bác Hồ ở trên, tôi đã tách riêng ra làm 2 phần dành cho nhân dân cùng các thế lực thù địch (chủ nhân) và một phần dành cho các quan cách mạng (đầy tớ). Khái niệm dân chủ của Bác Hồ giải thích rất đơn giản, dễ hiểu đó là quyền được mở miệng nói, tự do tư tưởng, tự do hội hè, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, họp hành lập hội, đi lại như Hiến pháp quy định thì mọi người có quyền tự do. Đồng thời Bác cũng chỉ thị yêu cầu chính quyền nhà nước tuyệt đối không được áp bức, đàn áp người phê bình, vì theo quan điểm của Bác nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Có nghĩa là các cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đảng và chính quyền phải hiểu được điều đơn giản rằng "Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ…. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân - Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra - Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân".

Còn nếu lãnh đạo đảng và chính quyền không làm đúng như vậy thì "… Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa."

Chuyện rành rành như vậy, chỉ cần học trò bình thường về tâm lý ở độ tuổi 14 - 15 cũng có thể hiểu rõ những lời dạy của Bác Hồ về quyền làm chủ nhân dân. Vậy mà các quan lãnh đạo đảng và nhà nước bây giờ mang tiếng là đầy tớ nhưng làm ngược lại 180 độ lời dạy của Bác Hồ. Không những họ không khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân, chủ nhân của đất nước thực hiện các quyền của con người ghi trong Hiến pháp hay như lời Bác Hồ dạy đó là phê bình, góp ý với đảng và nhà nước, lập hội, tự do báo chí, tự do hội họp v.v.. mà ngược lại họ còn bắt bớ, đàn áp và vu cho những người đó là các thế lực thù địch với các tội danh nguy hiểm, nhẹ thì tội tuyên truyền chống chế độ, nặng hơn thì lật đổ chính quyền của chúng tao.

Trong khi đảng và nhà nước tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc để mở các cuộc vận động toàn đảng toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thì có một số trí thức cấp tiến, có hiểu biết vì được tiếp cận với cuộc sống của một xã hội văn minh, dân chủ ở các nước dân chủ phát triển giống như Bác Hồ đã từng sống thời trai trẻ đã học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chủ tịch. Họ đã dũng cảm mở miệng thông qua viết báo, viết blog, lập đảng chính trị, các hội đoàn … thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, để kêu gọi cải cách dân chủ, cải thiện dân sinh, mở mang dân trí, không chấp nhận kiểu bổ nhiệm lãnh đạo theo lối cha truyền con nối, chống tham nhũng và áp bức … theo đúng lới dạy của Hồ Chủ tịch. Những cá nhân đó đã bị gây khó dễ, bị đàn áp bỏ tù vì tội … chống chế độ, vậy thử hỏi những việc làm của họ có trái với lời dạy của Hồ Chủ tịch hay không? Hay là họ bị pháp luật trừng trị vì đã làm theo đúng lời dạy của Hồ Chủ tịch hay sao?

Lá cờ Trung với Nước, Hiếu với Dân
Lá cờ Trung với Nước, Hiếu với Dân do chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn năm 1946

Đó là còn chưa nói đến tội của các quan cách mạng, lãnh đạo đảng và chính quyền hiện nay đã tự ý sửa đổi Tư tưởng Hồ Chí minh bằng suy nghĩ của bọn họ nhưng vẫn bắt mọi người học tập. Ví dụ Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy quân đội nhân dân Việt nam phải "Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" bị đổi thành tư tưởng Hồ Chí Minh "dỏm" là "Trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì CNXH …".

Xin hỏi Bác Hồ nào dạy như vậy? Nhân dân hiện nay cho rằng nếu như có Bác Hồ dạy quân đội nhân dân Việt nam trung với đảng thì chỉ có Bác Hồ Cẩm Đào bên xứ lạ dạy cho các quan lãnh đạo bây giờ vậy thôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ dạy cho quân đội như vậy. Thử hỏi những ai sống trước năm 1991 ở Việt nam mà không biết sự thật là Bác Hồ dạy quân đội ta là phải "Trung với nước - Hiếu với dân". Thời Bác Hồ ngoài đảng Lao động Việt nam còn hai đảng chính trị lớn là Đảng Xã hội Việt nam và Đảng Dân chủ Việt nam, nếu Bác Hồ dạy quân đội phải trung với Đảng thì xin hỏi quân đội biết phải trung thành với đảng nào? Không nhẽ Bác Hồ vĩ đại của nhân dân Việt nam, danh nhân văn hóa của thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc lại bị đảng CSVN và lũ học trò bất hiếu ghép cho cái tội ngớ ngẩn, thần kinh như vậy?

Thực ra cái Tư tưởng Hồ Chí Minh hay cái Lăng Bác nằm ở Ba đình hôm nay chỉ là cái bìa của một tác phẩm CNCS lừa bịp, của một số kẻ lưu manh biến chất và nhân danh người cộng sản, đó là sự bày mưu để bịp nhân dân làm ăn lương thiện, vì mục đích trị vì càng lâu càng tốt, để ăn trên ngồi trốc, để có đặc quyền, đặc lợi, ngồi trên luật pháp để vơ vét công quỹ cho đầy túi tham của những kẻ vô lương tâm đội lốt người cộng sản để làm điều bậy bạ.

Chính vì vậy, những ai còn chút lương tâm, còn lòng yêu thương đất nước này, dân tộc này nếu tỉnh táo hãy cùng gia nhập hàng ngũ các thế lực thù địch của đảng CSVN. Mọi người hãy cùng sát cánh bên nhau biến Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực, đó là với quan điểm chính quyền nhà nước trong chế độ dân chủ cộng hòa là phải là một cơ quan phục vụ nhân dân, của dân bầu ra và phải vì nhân dân một cách thực sự, làm không được thì nhân dân có quyền đuổi. Đồng thời chúng ta phải kiên quyết chống dân chủ hình thức, không chấp nhận dân chủ theo kiểu giả vờ như đảng CSVN vẫn làm như mấy chục năm qua mà thực chất là một nhà nước phong kiến độc tài, đảng trị để cai trị nhân dân không hơn không kém.

Đã tới lúc những thế lực thù địch của đảng, đó là là những người dân yêu nước, lương thiện mọi tầng lớp, các đảng viên cộng sản chân chính, các tướng lĩnh trong quân đội cần phải biểu lộ, bày tỏ thái độ và vạch trần bộ mặt phản dân, hại nước và phản lại lý tưởng cao đẹp của Hồ Chủ tịch. Hãy giải thích cho toàn dân biết rõ sự lừa dối hèn mạt của những kẻ nhân danh đảng CSVN, lợi dụng hình ảnh Bác Hồ để kiếm chác đục khoét.

Hy vọng một ngày không xa chúng ta bằng sức mạnh đoàn kết của mình sẽ giành lại quyền bầu cử thực sự công bằng của chính mình để đuổi cổ cái lũ ăn hại, ăn bẩn đang cầm quyền hiện nay bằng những lá phiếu bầu cử thể hiện ý nguyện của mình để giành lại chính quyền về tay nhân dân, về tay những chủ nhân thực sự của đất nước.

Hà nội, ngày 12/9/2010
Kami

Nguồn: http://postsbykami.multiply.com/journal/item/100/100
 

www.geocities.ws/xoathantuong