chúng nói: “sông có thể cạn, núi có thể mòn...”

Lý Đợi
 

chúng nói:
“sông có thể cạn, núi có thể mòn...”

và tôi thấy chúng làm:
chúng đuổi người đi đường
chúng không cho người dân cất tiếng nói
chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng
chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ
chúng bảo chúng ta bị xúi giục
chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân
chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.
hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.

(tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh)
 
chúng vu khống những người yêu nước là phản động
chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ
chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc
chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử
chúng đã đập bàn thờ tổ quốc
chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương
chúng tóm cổ các nhà báo tự do
chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ
chúng khủng bố các nhà trí thức
chúng theo dõi điện thoại, email
chúng hiếp dâm nhân quyền...
và chúng nói tiếp, sau khi làm:
“song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

tháng 12/2008,
Nguồn: http://dinhtanluc.blogspot.com.au/2008/12/sng-c-th-cn-ni-c-th-mn.html

Hữu Thỉnh - Nhà thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật VN - đọc thơ Lý Đợi
https://www.youtube.com/watch?v=Tx5n6NpUikE
 

www.geocities.ws/xoathantuong