UNESCO không hề tôn vinh ông Hồ Chí Minh

Lê Nhân Quyền
 

Genève - Không hề có chuyện UNESCO nào vinh danh ông Hồ Chí Minh cả. Đó là nội dung bản tin của ông Lê Nhân Quyền, thuộc tổ chức Liên Hội Nhân Quyền VN. Ông viết như sau.

Gần đây, qua bài viết của một cây bút thường thấy trên một số diễn đàn như Hội nghị, Nghị luận, v.v., bộ máy tuyên truyền dối trá của Cộng sản Hà nội muốn hâm nóng lại cái chuyện "Nghị Quyết của UNESCO" về việc tổ chức vinh danh Hồ Chí Minh hồi năm 1990. Chúng tôi thấy cần phải lên tiếng nhắc lại: năm 1990, trước chiến dịch phản kháng quyết liệt của Cộng đồng Người Việt tị nạn khắp năm châu, Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã phải bãi bỏ mọi chương trình dự trù tổ chức tôn vinh Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên ở hải ngoại, Việt Cộng bị thảm bại hoàn toàn trên mặt trận tuyên truyền nhằm lừa bịp thế giới.

Cũng cần nói rõ, nếu đọc lại bản danh sách những nước có mặt trong UNESCO đã đưa ra dự thảo và biểu quyết Nghị Quyết tôn vinh HCM, chúng ta sẽ thấy đa số là các nước Cộng sản hoặc thân cộng đã ký chung với Hà nội (This resolution was submitted by Hanoi and co-signed by countries of Eastern communist bloc, several African marxist countries and India).

Sau khi bức tường Bá linh sụp đổ, khối Đông Âu Cộng sản tan rã, nhiều nước trong số đó đã ủng hộ chúng ta trong công cuộc tranh đấu chống chính sách vi phạm thô bạo Nhân quyền của Chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh để lại cho tới ngày nay. Dưới đây là vài đoạn trích trong một bản tin của Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ viết và phổ biến vào thời kỳ đó, tiếp theo là Bức Thư Ngỏ bằng Anh và Pháp ngữ cũng của Liên Hội.

.... Cuối năm 1988, Cộng đồng Người Việt Tị-Nạn Cộng-Sản đã mở một Chiến dịch chống lại nghị-quyết tôn-vinh Hồ-Chí-Minh của Tổ-chức Giáo dục, Khoa-học và Văn-hóa L.H.Q. (UNESCO) nhân dịp sinh-nhựt lần thứ 100 của lãnh-tụ cộng-sản (19 tháng 5 năm 1990). Liên-Hội đã tích-cực góp phần vào cuộc Vận động lịch-sử này.

Từ tháng 8 năm 1988, Kháng-Thư đầu tiên đã được gởi đến Tổng Giám đốc và Chủ-tịch Ủy-ban Chấp-hành UNESCO. Tiếp theo là những Kháng-Thư gởi ngày 10 tháng 10, ngày 12 và 17 tháng 11 năm 1988, ngày 12 và 17 tháng giêng năm 1989, đính kèm nhiều tài-liệu về những sự Vi-phạm Nhân-Quyền ở Việt-Nam.

Trong 2 Phúc-thư đề ngày 28 tháng 10 năm 1988 và 22 tháng 2 năm 1989, Giám đốc Sở Thông-Tin và Phó Tổng-Giám đốc đặc-trách Ngoại-Vụ UNESCO đã phân trần, tự cho không có thẩm-quyền để can-thiệp với Đại-Hội-nghị UNESCO. Không thỏa-mãn, Liên-Hội gởi một Kháng-Thư mới cùng với tài-liệu đến 51 Đại-sứ đại diện 51 nước thành-viên Ủy-ban Chấp-hành UNESCO, tất cả đều ở Paris.

Ngày 31 tháng giêng năm 1990, Liên-Hội công bố một Bức Thư Ngỏ với nhan đề "UNESCO và việt-Nam" hay là "Chuyện truyền kỳ Hồ Chí Minh của UNESCO". (bằng Pháp và Anh ngữ, thêm bản tiếng Đức của Tổ-Chức Tranh-Đấu cho Nhân-Quyền tại Việt-Nam của Người Việt ở Hải-Ngoại/C.H.L.B. Đức). Một lần nữa, Liên-Hội muốn được lên tiếng thay cho mấy mươi triệu Đồng-bào mà tiếng nói đã bị Độc-tài Cộng-sản cưỡng đoạt. Bức Thư Ngỏ là một Bản Cáo-trạng liệt-kê những sự Vi-phạm Nhân-Quyền cực-kỳ nghiêm-trọng, mà thủ-phạm chánh là Hồ-Chí-Minh và những kẻ thay thế kế tiếp một chính-sách bất-nhân và bất-nghĩa.

Liên-Hội bác bỏ huyền-thoại Hồ-Chí-Minh được Việt Cộng tô vẽ trong Nghị-Quyết UNESCO như là một nhân-vật có đóng-góp sự-nghiệp tranh đấu chung vì hoà-bình, độc-lập quốc-gia, dân-chủ và tiến-bộ xã-hội của các dân-tộc. Liên-Hội cũng phủ-nhận lập-luận thiếu trung-thực và vô-liêm-sỉ của một số đại diện chính-phủ bị mua chuộc để ca tụng Hồ-Chí-Minh có công phát-huy văn-hóa, giáo dục, nghệ-thuật và có những tư-tưởng hiện-thân cho ước-vọng của dân-tộc Việt-Nam.

Liên-Hội viết để họ hiểu : đối với dân-tộc Việt-Nam quá đau khổ, Hồ-Chí-Minh, một cán-bộ cuồng-tín của chủ-nghĩa sắt máu Staline và Mao-trạch-Đông, chỉ là một thứ Nicolae Ceauscescu, Eric Honecker, Janos Kadar, Tidor Jivkov hay là Gustave Husak. Nói rõ hơn, đó là những bạo chúa của mấy nước Đông-Âu chư-hầu Liên-sô cũ.

Thực-tế chứng-minh rằng Hồ-Chí-Minh đã mù-quáng thiết-lập một chế độ phi-dân-tộc, phi-nhân-bản và phi-văn-hóa ở Miền Bắc trước khi cưỡng chiếm Miền Nam Việt-Nam bằng một cuộc chiến-tranh tàn-phá và thảm-khốc chưa từng thấy trong lịch-sử.

Ngày 1 tháng 3 năm 1990, Liên-Hội mở thêm một cuộc Vận-động lớn, gọi là Tiếng Kêu vì Sự Thật và Tính Lương-Thiện. Một Kháng-Thư mới, cùng với Bức Thư Ngỏ được phổ-biến thật rộng-rãi, từ giới truyền-thông Thụy-sĩ và quốc-tế đến các Chính-phủ dân-chủ Âu-Mỹ, từ trụ-sở Liên-Hiệp-Quốc ở Genève đến UNESCO ở Paris.

Cuộc Vận động gây được nhiều tiếng vang thuận-lợi. Báo-chí không những giới-thiệu, bình-phẩm mà còn đặt lại vấn đề tôn-vinh lãnh-tụ cộng-sản với UNESCO. Bức Thư Ngỏ của Liên-Hội được báo Pháp đăng tải và được đọc lên trong một cuộc biểu-tình Phản-Kháng của Người Việt Tị-Nạn Cộng-Sản trước trụ-sở UNESCO tại thủ đô Pháp.

Ở Thụy-Sĩ, ngoài Liên-Hội còn có những Nhân-sĩ Việt-nam đã dùng ngòi bút và tâm-huyết chống lại thế-lực bè đảng thân Cộng trong Đại-Hội-nghị UNESCO, Đăng trên báo 24 Heures ngày 14 tháng ba năm 1990, những phát-biểu của Cụ Nguyễn-Nam ở Lausanne là một biểu-tượng đầy ý-nghĩa cho cuộc Tranh đấu chung của Cộng-Đồng Người Việt Tị-Nạn Cộng-Sản trên khắp năm châu. UNESCO đã bãi bỏ mọi chương-trình tổ-chức tôn-vinh Hồ-Chí-Minh.

Lần đầu tiên ở hải-ngoại, Việt Cộng bị thảm bại hoàn toàn trên mặt trận tuyên-truyền nhằm lừa-bịp thế-giới. Tưởng cũng nên nói thêm, không bao lâu sau đó, UNESCO đã hai lần yêu-cầu Đại-sứ Hà-nội đến để trả lời về việc giam giữ thi-sĩ Tô-Thùy-Yên, tiếp theo Đơn Kiện của Liên-Hội được sự ủng hộ đặc biệt của Trung-Tâm Văn-Bút Thụy-Sĩ và giới-chức ngoại-giao cao-cấp. Trong những đêm đen tối nhứt cuối thế-kỷ hai mươi, vẫn còn cháy lấp-lánh triệu triệu ngọn nến chính-nghĩa của Dân-tộc Việt-Nam không bao giờ chấp-nhận chủ-nghĩa Độc-tài Cộng-sản.

Genève ngày 20 tháng 7 năm 1990
Lê Nhân Quyền
Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Phụ bản : - Bức Thư Ngỏ "UNESCO's Ho Chi Minh legend" (Pháp, Anh và Đức Ngữ).
Attachment : UNESCO's "Ho Chi Minh legend" & "La légende Ho Chi Minh" de L'UNESCO.

(http://geocities.com/whoishochiminh/)


Đọc thêm:

www.geocities.ws/xoathantuong