HỒ CHÍ MINH
Nhận Định Tổng Hợp

Tác phẩm nghiên cứu của Nhà Biên Khảo MINH VÕ

Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG, Virginia, xuất bản 2003
 


MỤC LỤC
(Cập nhật 2006, 2008, 2009)

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: NHẬN ĐỊNH VỀ HỒ CHÍ MINH - từ một số tác phẩm loại tiểu sử

Chương 1: WILLIAM J. DUIKER và Ho Chi Minh, a life

Chương 2: JEAN LACOUTURE và HCM, A Political Biography

Chương 3: PIERRE BROCHEUX và Hồ Chí Minh

Chương 4: DAVID HALBERSTAM và Ho

Chương 5: BERNARD FALL và Ho Chi Minh on Revolution

Chương 6: JEAN SAINTENY và Face à Ho Chi Minh

Chương 7: TƯỞNG VĨNH KÍNH và Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

Chương 8: SOPHIE QUINN-JUDGE và Ho Chi Minh, the missing years

Chương 9: TRẦN DÂN TIÊN và Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch

Chương 10: HỒNG HÀ và Bác Hồ trên đất nước Lê Nin

Chương 11: PHÙNG THẾ TÀI và Bác Hồ, những kỷ niệm không quên

Chương 12: NGUYỄN KHẮC HUYÊN và Vision accomplished ?

Chương 13: NHÓM ĐƯỜNG MỚI và HCM, sự thật về thân thế và sự nghiệp

Chương 14: HOÀNG QUỐC KỲ và Ma đầu Hồ Chí Minh

Chương 15: NGUYỄN THUYÊN và Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh

Chương 16: VIỆT THƯỜNG và Con Yêu Râu Xanh

Chương 17: NGUYỄN PHƯƠNG MINH và HCM tên phản quốc số một của thời đại

PHẦN II: NHẬN ĐỊNH VỀ HỒ CHÍ MINH - từ một số tác phẩm viết về cuộc chiến VN

Chương 18: 6 TÁC GIẢ và Le Livre Noir du Communisme

Chương 19: JOSEPH BUTTINGER và Vietnam: The Unforgettable Tragedy

Chương 20: DOUGLAS PIKE và History of VN Communism

Chương 21: ROBERT SHAPLEN và The Lost Revolution

Chương 22: MICHEL TAURIAC và Viet Nam, le dossier noir du Communisme

Chương 23: P. J. HONEY và Communism in North Việt Nam

Chương 24: PHILLIP B. DAVIDSON và Vietnam At War

Chương 25: ELLEN HAMMER và The Struggle For Indochina

Chương 26: DANIEL ELLSBERG và Secret

Chương 27: DENNIS J. DUNCANSON và Government and Revolution in Viet Nam

Chương 28: P. DEVILLERS, J. LACOUTURE và La Fin d’une Guerre

Chương 29: DENIS WARNER và The Last Confucian

Chương 30: VÕ NGUYÊN GIÁP và Những năm tháng không thể nào quên

Chương 31: NGUYỄN THỊ BÌNH và Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng MNVN

Chương 32: TRẦN VĂN GIÀU và Sự phát triển tư tưởng tại Việt Nam

Chương 33: HOÀNG VĂN HOAN và Giọt Nước Trong Biển Cả

Chương 34: SƠN TÙNG và bài nói về Hồ Chí Minh

Chương 35: HOÀNG TÙNG và HCM, Trung Quốc và Liên Xô

Chương 36: BÙI TÍN và Vietnam, la face cachée du régime

Chương 37: NGUYỄN MINH CẦN và Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chương 38: VŨ THƯ HIÊN và Đêm giữa ban ngày

Chương 39: BẢO ĐẠI và Con rồng Việt Nam

Chương 40: TRẦN GIA PHỤNG và Án Tích Cộng Sản Việt Nam

Chương 41: ĐỖ MẠNH TRI và Di sản Mác-xít tại Việt Nam

Chương 42: MỘT SỐ TÁC GIẢ KHÁC [ >>> ??? <<< ]

PHẦN III: MỘT SỐ VẤN ĐỀ về trách nhiệm của HỒ CHÍ MINH

Chương 43: Bối cảnh chiến tranh ý thức hệ của tình hình Việt Nam

Chương 44: HỒ CHÍ MINH và sự du nhập chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam

Chương 45: HỒ CHÍ MINH và vụ bán Phan Bội Châu cho Pháp

Chương 46: HỒ CHÍ MINH từ Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 tới Cải Cách Ruộng Đất 1953

Chương 47: HỒ CHÍ MINH và Mặt trận Việt Minh

Chương 48: HỒ CHÍ MINH và tình trạng bị thủ hạ khống chế (2009)

Chương 49: HỒ CHÍ MINH và cuộc sống thánh thiện

Chương 50: HỒ CHÍ MINH và Tito Việt Nam?

Chương 51: HỒ CHÍ MINH và vị đại anh hùng ái quốc (2009)

Chương 52: LỜI CUỐI SÁCH

Phụ Lục

Thơ Mục


PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN

Chân thành cảm tạ Tác giả MINH VÕ đã cho phép đăng tải toàn bộ tác phẩm giá trị nầy.

Nguồn: www.saigonforsaigon.org [hiện không sử dụng nữa]www.geocities.ws/xoathantuong