Bụt chùa nhà...

Người Buôn Gió
 

Bộ Chính Trị nước ta sau một thời gian dài tìm kiếm trên mặt lý luận, nhận thấy rõ cần phải nêu cao tư tưởng Hồ Chủ Tịch làm kim chỉ nam trong công cuộc phát triển và bảo vệ tổ quốc VNXHCN. Sau một thời gian dài nữa triển khai học tập tư tưởng của chủ tịch Hồ. Thấy khó đánh giá được kết quả, để sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân. Bộ Chính Trị đưa thêm chiến dịch khắp nơi, khắp chốn làm theo đạo đức của chủ tịch Hồ.

Trên các trang web của các ban ngành, tổ chức, địa phương đến trung ương đâu đâu cũng đặt thêm mục Học Tập Đạo Đức Hồ Chí Minh. Đây là một đợt phát động quy mô lớn trên toàn quốc do BCT chỉ đạo.

Ai cũng có mặt tốt đáng học cả, chủ tịch Hồ không ngoại lệ. CT Hồ là người ăn mặc, phong thái giản dị cho nên chủ tịch Hồ cũng có khối cái để nhân dân ta học theo. Hơn nữa theo những nhà phân tích của ban tuyên huấn thì cần phải phổ cập, thông tin về đạo đức HCM thật rộng rãi, tràn lan để ngăn ảnh hưởng của những tin xấu xâm nhập vào đầu óc bà con. Cái này bên lý luận của Đảng trình bày hơi phức tạp vì câu chữ chuyên môn. Nói gọn lại là như căn phòng, xếp chặt hết đồ này rồi thì đứa khác muốn nhét đồ của nó vào cũng khó. Đây cũng là một trong những chiếc lược quan trọng là "làm thất bại diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch" giữ vững mặt trận tư tưởng toàn dân của Đảng.

Qua tổng kết ba năm phát động chiến dịch học tập tấm gương đạo đức HCM đã có nhiều tỉnh thành thu hoạch nhiều kết quả tốt như các nơi An Giang, Sa Đéc, Lâm Đồng....

Thật lạ lùng là những nơi này, có những nơi chưa bao giờ chủ tịch Hồ đi đến, hình ảnh của Ct Hồ chỉ được bà con biết qua những sách báo, phim ảnh của nước nhà. Thế mà bà con dân tộc, vùng sâu xa lại có những kết quả tích cực nhất nước trong phong trào học tập tấm gương đạo đức của cố chủ tịch Hồ.

Còn ở Nghệ An, quê hương chôn rau cắt rốn của chủ tịch Hồ thì sao?

Mặc dù nơi đây trung ương đã cấp nhiều kinh phí để xây dựng tượng đài, khu di tích của chủ tịch Hồ thế nhưng thật không ngờ Nghệ An không thấy nhắc đến trong những tấm gương điển hình khắp nơi học theo đạo đức của CTHCM.

Lê Tâm Trưởng Ban Tuyên Giáo tỉnh Nghệ An trong đợt tổng kết 9 tháng đầu năm 2009 (9 tháng mà vẫn gọi đầu năm, chắc 11 tháng "đầu năm" cũng được) đã kết luận rằng.

"... kiểm tra định kỳ thực hiện Cuộc vận động tại các ngành và địa phương chưa được tiến hành; việc triển khai thí điểm giảng dạy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống trường phổ thông triển khai còn chậm; chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp ở một số nơi đạt được còn hạn chế; hoạt động của các thành viên chưa đều, thậm chí còn có hiện tượng khoán trắng, coi là nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) cấp uỷ; kết quả thực hiện cuộc vận động ở một số cơ quan, đơn vị chính quyền, quản lý nhà nước, doanh nghiệp chưa thực sự rõ nét, chất lượng còn thấp; chuyển biến về "làm theo" chưa mạnh, chưa đều, nhất là trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhìn chung, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai thiết thực và rộng rãi trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, còn hạn chế về chiều sâu ít gắn kết giữa học tập và làm theo nên hiệu quả còn thấp."

(www.nghean.gov.vn/adnews/default.asp?m=259&act=view&id=9671&p=200)

Trước tiên phải khen ngợi tinh thần thẳng thắn của cấp ủy tỉnh Nghệ An đã nhìn thẳng vào sự thật, không báo cáo điêu chác để lấy thành tích.

Một cuộc vận động tầm cỡ lớn như vậy mà có nơi triển khai chậm, thậm chí có địa phương còn chưa tiến hành trong 3 năm nay. Có nơi lại "khoáng trắng"...

Tuy nhiên Nghệ An lại là nơi có những cải cách hành chính rút gọn thời gian cho nhân dân, nâng cao chất lượng chuyên môn của cán bộ . Mặc dù là tỉnh có nhiều huyện miền núi nhưng chính quyền Nghệ An đã làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo một các có hiệu quả, thực tế trong vòng 6 tháng đầu năm Nghệ An đã giảm 9000 hộ nghèo, đưa con số hộ nghèo xuống còn 16 % toàn tỉnh...

Có lẽ do phải huy động các cán bộ trong tỉnh vào những công việc khác, nguồn nhân lực bị phân tán, dàn trải cho nên ở Nghệ An phong trào học tập tấm gương đạo đức HCM không đạt được kết quả cao. Hy vọng năm 2010 này Nghệ An sẽ có những tích cực trong việc vận động phong trào học tập tấm gương đạo đức HCM, thu lượm được nhiều kết quả, có thành tích cao dẫn đầu trong cả nước. Xứng đáng là quê hương của Hồ Chủ Tịch.

Nguồn: blog Người Buôn Gió
21.03.2010
 

www.geocities.ws/xoathantuong