Truyền thuyết Cha già, Mẹ già

Người Buôn Gió
 

Bấy giờ bốn phương phẳng lặng, của cải sung túc, kho tàng dồi dào, bá tính hiền hòa. Ngoài đường rơi của không ai nhặt, công đường chẳng có ai thưa kiện, kêu oan thật là cảnh thái hòa từ xưa đến nay. Vua quan nhà Vệ rỗi rãi, buổi chầu không có việc gì quan trọng để mà bàn. Các quan lại nhẩn nha ngồi đợi hết giờ. Bạo là quan đầu triều thở dài than.

- Nước Vệ trong triều nhiều nhân tài quá, đâm ra chả còn việc gì mà làm, thiết triều mà hờ hững như không.

Tân đại thần tuyên huấn là Đường Thế Hoang bước ra tâu

- Thưa triều đình, nhà Sản đã có tiên đế làm Cha của cả nước bấy lâu nay, xưa mải chuyện chiến chinh rồi xây dựng đất nước,ta chưa tìm Mẹ cho nhân dân. Khiến Cha già bao năm đơn côi, lẻ loi. Nay nước nhà đã dư dả của nả, đất nước thanh bình. Xin suy tôn Mẹ già cho dân tộc, cho âm dương thuận hòa để phúc lộc cho con cháu.

Triều đình ai nghe cũng lấy làm có lý, hối hả bàn chuyện dựng huyền thoại, xây tượng đài ước tính tốn hết 1, 2 triệu lạng vàng.

Số tiền cũng lớn, khiến nhiều kẻ băn khoăn. Có người can nên để tiền đó dùng việc thiết thực hơn, lời qua tiếng lại đến tai Đường Thế Hoang. Hoang đập bàn quát.

- Thiên hạ tầm bậy, chỉ bàn chuyện đâu đâu, chỉ nhìn cái trước mắt mà không thấy cái lâu dài, không nhận thức được tầm quan trọng xây tượng đài có ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà Sản ta. Xây dựng một tượng đài là xây dựng một huyền thoại, mà huyền thoại gắn liền với nhà Sản để mãi dấu ấn cho con cháu sau này thì không giá nào cũng là rẻ cả.

Nói xong Hoang soạn sắc, truyền đưa xuống học đường.

Có một thày giáo đi xa, về không kịp nhận sắc bộ tuyên huấn cứ theo giáo án cũ dạy sử cho học trò rằng.

- Ngày xửa ngày xưa thủy tổ người Vệ được hình thành từ một bọc trứng. Bọc trứng này do Rồng và Tiên lấy nhau sinh ra.....

Học trò có đứa con nhà tuyên huấn, đem chuyện này thưa lên trên.Thầy giáo nọ bị khép tội xuyên tạc lịch sử, triều đình xét lần đầu vi phạm, đày đi có hai mươi năm.

Mấy trăm năm sau, ở nước Vệ kể rằng truyền thuyết nguồn gốc dân tộc như sau.

Ngày xưa có một Cha già lấy một Mẹ già, đẻ ra một bọc trứng có màu đỏ. Đến khi trứng nở thành một trăm bảy mươi nhăm người. Những người này khai phá đất hoang, mở mang bờ cõi, xây dựng nên nhà Sản hùng cường, đó là tổ tiên của người Vệ ngày nay.

Nguồn: Blog Nguoibuongio
23.09.2011
 

www.geocities.ws/xoathantuong