Sao chưa bỏ quốc hiệu?

Ngô Trường An
 

Từ khi ông Hồ đọc tuyên ngôn độc lập đến nay đã tròn 75 năm. Đây là khoảng thời gian rất dài, bằng cả một đời người. Và, chính mốc thời gian này đã khẳng định, đảng CSVN hoàn toàn thất bại trong công cuộc xây dựng CNXH ở VN.

Tại vì sao không thể xây dựng được CNXH? Đó là, theo lời huấn thị của ông Hồ, thì: “Muốn xây dựng CNXH, trước hết phải có con người XHCN và có tư tưởng XHCN”.

Như vậy, trong suốt 75 năm qua, đảng CSVN chưa tạo ra được một nhân tố XHCN nào thì lấy ai xây dựng CNXH? Những nhân tố được cho là hạt giống đỏ, tích cực nhất, quyết tâm nhất như: ông Hồ, ông Duẩn, ông Đồng, ông Chinh… phấn đấu suốt đời cũng chưa đủ tiêu chuẩn trở thành con người XHCN đã vội vã lìa trần. Rồi lớp đàn em các ông ấy cũng noi gương đàn anh, cũng miệt mài nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê, cũng kiên định con đường cộng sản, cũng học tập thực hành nghị quyết, cũng ra rả hô khẩu hiệu… suốt cả cuộc đời. Mãi đến lúc hồn lìa khỏi xác, trong mỗi con người đó, chẳng có ai tiến hóa được một nửa con người XHCN, chứ đừng nói đến hoàn thiện!

Cứ thế, cứ thế, lớp này tắt thở thì lớp khác lên thay. Trong suốt thời gian 75 năm bằng cả một đời người qua nhiều thế hệ đó. Chẳng có ma nào chịu rèn luyện mình trở thành con người mới XHCN như trong nghị quyết, mà truyền thông tung hô ngày đêm. Tệ hơn, càng về sau thì giới chức hạt giống đỏ tiếp nối càng xa rời tư tưởng XHCN. Họ không còn mơ ước đưa đất nước tiến lên CNXH, mà lại hy vọng đất nước mình nơi này được như thủ đô Tokyo, ước mơ nơi kia giống như đảo quốc Singapore, mong muốn chổ nọ được hoành tráng như Paris hoa lệ…

Công cuộc đưa đất nước tiến lên CNXH coi như hoàn toàn thất bại. Bởi, chẳng có tên cộng sản nào muốn mình trở thành một con người mới XHCN cả. Tên cộng sản nào cũng muốn mình giàu có, vương giả hơn đồng bọn. Tên nào cũng muốn con cái mình du học và định cư ở các nước tư bản văn minh, thịnh vượng. Tên nào cũng muốn nhà thờ dòng họ mình hoành tráng, đất lo hậu sự của mình rộng bao la… chứ chẳng có tên nào đi muốn mình trở thành con người XHCN vô sản, như tâm nguyện của bác chúng nó dạy bảo năm xưa. Mặc dù, lúc nào chúng nó cũng hùng hồn tuyên bố: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoặc cống hiến, hy sinh theo nguyện vọng của người!

Đảng không xây dựng được CNXH thì để quốc hiệu: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm gì? Hãy dẹp bỏ đi chớ!

04/01/2020
https://www.facebook.com/man.ngotan.7/posts/2424483350995630
 

www.geocities.ws/xoathantuong