Hồ Chí Minh gọi cả ông trời là 'địch', 'phản động'

Ngô Thanh Tú
 

Trời là địch!
Ảnh: Facebook Ngô Thanh Tú

Trong bài phát biểu tại trường Nguyễn Ái Quốc hồi tháng 7 năm 1955, Hồ Chí Minh đã dám gọi cả ông trời là 'địch' vì xảy ra lũ lụt, hạn hán... Thậm chí, lãnh tụ đảng CSVN với chủ trương vô thần này còn tuyên bố sẽ chiến thắng luôn cả 'Mỹ - Diệm' và 'trời phản động'.

Bài phát biểu trên của Hồ Chí Minh hiện vẫn đang được lưu giữ tại tờ báo thuộc cơ quan trung ương đảng cộng sản Việt Nam:

"...Về kinh tế cũng như về chính trị, cuộc đấu tranh đều gian khổ, phức tạp. Ngoài Mỹ - Diệm, thực dân ngoan cố, còn có địch trời: lụt, bão, hạn, bệnh tật, v.v.. Phải làm sao lấy sức người chống lại sức thiên nhiên. Thời kỳ kháng chiến, ta đã làm và ta đã thắng. Bây giờ có sự giúp đỡ của các nước bạn thì chống Mỹ - Diệm và trời phản động, ta cũng sẽ thắng..."

dcs web
Nguồn: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=30008&cn_id=118711

Dám gọi cả ông trời là 'phản động', thảo nào đảng cộng sản phải mang Hồ Chí Minh ướp xác trong lăng Ba Đình mà không dám chôn cất cho siêu thoát.

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/03/ho-chi-minh-goi-ca-ong-troi-la-ich-va.html
2015-03-14
 

www.geocities.ws/xoathantuong