Tượng đài ông Hồ???

Dân oan Hải Phòng [ Nguyễn Xuân Nghĩa ]
 

Ngày xưa mày rót mật
Theo ông Hồ Chí Minh
Dân chúng tao no ấm
Hoan ca và thanh bình

Chúng tao đấu cả ông
Chúng tao chôn cả bố
Chúng tao tố láng giềng
Ai không treo ảnh “cụ”

Chúng tao bỏ tượng Phật
Chúng tao quên Đức Cha
Chúng tao bác tổ tiên
Say máu lời đường mật

Chúng tao cầm súng Nga
Chúng tao đội nón cối
Chúng tao đi dép Mao
Mấy ngàn năm mở cõi
Nam với Bắc một nhà

Cẳng đậu đun hạt đậu

Bây giờ mày "đỏ chói"
Ông Hồ thành “thánh nhân”
Dân chúng tao vẫn thế
Đen từ đầu đến chân

Ông Hồ đã chết rồi
Phục dịch ngàn nhân mạng
Sáu mươi mốt tỉnh thành
Tượng đài tiêu nghìn tỉ.
Rút từ túi nhân dân

Mày vẫn chưa đã thèm
Còn muốn xây to hơn
Vẫn muốn dùng xác lão.
Để chất đầy túi tham

Nhà chúng tao mày phá
Ruộng vườn? - giờ trắng tay
Cây lúa nghẹn ra đòng
Cây ngô không ra bắp

Con chúng tao thất học
Mồm chúng tao mày khâu
Lỡ nói ra một câu
Bị đi tù "phản động"

Dân tao đã biết hết...
Toẹt vào cái tượng Hồ.
Mày xây để mày ngắm
Tao đéo cần ngắm mô!!!

*

Giống như tượng Lê Nin
Rồi có ngày tao phá...


8/07/2015
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/08/tuong-ai-ong-ho.html
 

www.geocities.ws/xoathantuong