Văn tế cụ Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Nghĩa
 

Nhớ Cụ xưa:
bôn ba xứ lạ
Ngày đầu cũng vì mưu sinh.
Gặp thời ly loạn,
Áo Vải - Cờ Hồng

Chính trị chém giết
Dù cho có thành vĩ nhân
Công nhiều - tội nhiều
Công ít - tội ít
Ân bên Này - oán bên Nọ

Thắng quên thì Thua cũng quên!
Thắng nhớ thì Thua cũng nhớ!

Dâu bể biết đâu mà lường

Đảng dùng Cụ marketing
Bên Kia người ta phản pháo
lôi chuyện cụ làm Cải Cách,
Viết chuyện cụ diệt Văn Nhân,
kết Cụ tràn qua Vĩ Tuyến,
gây cảnh Huynh - Đệ đao binh

Cụ mất phải đưa lên núi,
hiến thân cho Trĩ cho Công
Cụ mất phải đưa xuống biển
hiến thân cho Mập cho Kình.
Cụ mất phải đưa vào đất
hiến thân cho Trúc cho Thông.
Cụ mất phải đưa lên củi
hiển thân cho Ngọn Lửa Hồng;
Theo tục tổ tiên truyền lại
Để hồn lìa xác Hoá Thân

*

Cụ mất họ mổ bụng Cụ
lôi ruột, lôi gan ra ngoài
Bên kia có cớ phản pháo
dèm rằng chết chẳng toàn thân

Họ hãm Cụ trong hòm kính
đè lên khối đá ngàn cân
Di chúc Cụ viết rất rõ
Dân ta còn đang nghèo khổ
Thế mà bạc tỷ họ tiêu
Bên Kia có người độc miệng
luận rằng: hồn bị giam cầm

Những chuyện thường của cá nhân
Họ cũng Quốc Gia Đại Sự
Cụ cũng có vợ, có con
Họ bảo Cụ không hề có
Cụ mất ngày nào chẳng rõ
Ai chẳng biết ngày khói hương
Ai chẳng biết Ai chống gậy
Sổ Thiên tẩy xoá nhập nhèm

Đảng làm Cụ ngủ không yên!

Mấy ông rất chăm đi họp
Mấy ông rất chăm treo cờ
Mấy ông  hô Cụ: Muôn năm!
Tuần này Xá Tội Vong Nhân *
Ban thờ lạnh như ma vọc
Mấy ông chỉ cúng “phong bì”
Mấy ông chỉ cúng “dự án”
Mấy ông chỉ cúng “đền bù”
Mấy ông chỉ cúng mẹ cha mấy ông!
Mấy ông chỉ cúng tổ sư mấy ông!
Mấy ông đâu có cúng Cụ

Thôi! Con tự nguyện lãnh phần

Với Cụ con là người dưng.
Tính con thương vay khóc mướn,
Công an vu bệnh Tâm Thần,
âm mưu cưỡng vào Bệnh Viện

*

Hoa quả!
Hương đăng!
Bạc ba nén!
Rượu một tuần!
Trước cửa đặt con ngựa giấy

Cụ có linh thiêng,
khuyên đảng thôi toàn trị,
trả tự do cho nhân dân
Quay về Hiến pháp
Cụ ký lần đầu (1946)
Đất nước văn minh
Nhà nhà hạnh phúc
Hoá giải khối oan cho Cụ

Việt Nam quốc
Hải Phòng thành
Kiến An quận
  828 - Trường Chinh
Tell: bị nghe trộm
Mobil: bị chèn sóng
Thân hữu: bị cách ngăn
Chỉ còn lòng thành:
               Lai lâm hiến hưởng
                    Cung thỉnh!
 

Hải Phòng 13  tháng 8 - 2007 ( Tuần rằm tháng 7 Âm lịch cúng xá tội vong nhân theo tập tục cổ truyền)

    Nguyễn Xuân Nghĩa
__________________________________________

* Tháng 7 Âm lịch hàng năm

Nguồn: www.doi-thoai.com
 

www.geocities.ws/xoathantuong