OSS VÀ HỒ CHÍ MINH

DIXEE R. BARTHOLOMEW-FEIS
Dịch giả: Lê Lương Giang

Mục Lục

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

Chương 1. Tình hình Việt Nam

Chương 2. Tình hình nước Mỹ

Chương 3. Miles, Meynier và GBT

Chương 4. Charles Fenn

Chương 5. Kết thúc với khởi đầu

Chương 6. Sau đảo chính: Tháng 3 và 4 năm 1945

Chương 7. Quan hệ sâu sắc hơn: Hồ Chí Minh và người Mỹ

Chương 8. Tiến về Hà Nội

Chương 9. Nam Kỳ rực lửa

Chương 10. Lời kết

Cuốn sách OSS và Hồ Chí Minh - Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật của giáo sư Dixee R. Bartholomew-Feis do NXB Trường đại học Kansas (Mỹ) xuất bản năm 2006. NXB Thế Giới và Công ty văn hóa và truyền thông Võ Thị dịch và xuất bản tại VN tháng 8-2007.

Nguồn: VNthuquan - Thư viện Online
 

www.geocities.ws/xoathantuong