Văn Tế Chúng Oan Hồn Uổng Tử
Trong Cải Cách Ruộng Đất Tại Miền Bắc

thibang
 

Than ôi !
Trời Đại Việt
Mây sầu gió thảm
Khí uất hờn
Che phủ khắp Bắc phương
Chúng oan hồn uổng tử khóc than
Văn hiến bốn ngàn năm
Đạo lý nhân tâm ly tán !

Kể từ lúc
Bầy Cộng nô - loạn đảng
Đứa gian hùng - thất học (hcm)
Nắm binh quyền
Giang sơn
Tơi tả ngã nghiêng
Muôn dân sống triền miên trong tai họa !

Tên đày tớ (hcm) giặc Tàu ô - ác bá Theo lệnh thầy
Bày gươm giáo giết dân đen
Màn "cải cách ruộng đất"
Chúng quyết chí đua chen
Bàn tay nào càng vấy nhiều máu
Sẻ được ban khen từ "thiên quốc" !

Ôi ! Máu lương dân vô tội !
Chảy tràn lan đất Bắc
Chết hãi hùng
Muôn ngàn cách khác nhau
Oan khiên chồng chất tợ núi cao
Bao oan chúng ngụp lặn
Giữa biển khổ ba đào bủa vây

Ôi ! đạo lý nhân luân
Suy đồi chưa từng thấy
Người tố người
Chỉ đổi lấy miếng ăn
Vợ tố chồng
Theo lệnh quỷ sa tăng
Con tố cha mẹ
Lệ văn vật ngàn năm tuôn chảy ... !!!

Chết từ từ
Vì bị phân thây - chôn sống
Chết kinh hoàng
Đầu đứt dưới lưỡi cày
Chết vì bị ném đá
Thân thể bị trét trây
Đồ dơ gớm ghiếc
Chết muôn ngàn cách ...
Không thể nào kể xiết !

Chỉ có loài quỉ
Dưới a tỳ địa ngục mới nghĩ ra
Tội tên gian ác Cáo Hồ
Cùng bè lũ quỉ ma
Nước cả biển Đông cũng không xóa nhòa
Trong muôn ức kiếp !

Hỡi ôi ! đạo vô thường có sanh có diệt
Lệ xót âm dưong ly biệt - khổ đau
Hồ yêu tinh gây cảnh thảm sầu
Ruộng đồng nức nở - máu trào thây phơi !

Hôm nay !
Đàn tràng chiêu mộ
Cơm trắng một tô
Nuớc Tịnh bình đôi chén
Kinh Bát nhã ngâm nga

Hãy lên thuyền Từ vượt qua
Cỏi Ta bà khổ hải
Về Cực lạc náu nương
Chúng oan hồn uổng tử khắp đất Bắc phương
Không phân biệt cội nguồn
Có linh thiêng,
Xin về thượng hưởng !

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính xin chứng giám !

Ai điếu 28/02/2012
thibang

Nguồn: danlambaovn.blogspot.com (ý kiến bạn đọc)
 

www.geocities.ws/xoathantuong