Một bức hình, nghìn lời nói [3]

Vũ Thế Phan
 

Mưỡu:
Trông người lại ngẫm đến ta,
Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời!
Giữa dòng nước chảy sóng dồi,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!
(VTP - Tập Kiều)

vtp_motbuc1.jpg
vtp_motbuc2.jpg
vtp_motbuc3.jpg
vtp_motbuc4.jpg
vtp_motbuc5.jpg
vtp_motbuc6.jpg
vtp_motbuc7.jpg

Vũ Thế Phan
(Ảnh sưu tầm từ Net, lời từ Tập Kiều)

Trong ý nghĩa: “Bác Mao không ở đâu xa / Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”, xin đọc thêm sách Bí mật cuộc đời Mao Trạch Đông, nguyên tác của Bs Lý Chí Tuy - bản việt dịch Duy Nguyên Trần Ngọc Dung, NXB Thế Giới, California 1995, đặc biệt trang 28-33 nói về thành quả kỹ thuật làm Momie các bố già đỏ. Vì loạt bài này vốn chủ ý tiệm lời, ở đây xin được ngoại lệ trích lược vài đoạn:

[Tất cả chúng tôi chia nhau tiêm tất cả hai mươi hai lít phọt-mon và sau đó tiêm thêm sáu lít nữa để bảo đảm giữ được lâu hơn. Công việc này mất hết bốn giờ liền và chúng tôi hoàn tất lúc 10 giờ sáng.

Tiêm xong, mọi người trông vào lấy làm kinh khiếp. Mặt Mao chủ tịch bây giờ trương lên tròn quay như trái ba-lông, cái cổ cũng trương to bằng với cái đầu. Da ông ta bóng lưỡng và chất phọt-mon dồn từng cụm phồng lên như những cục u. Hai tai căng phồng và chĩa ngang ra. Cả thân hình trương lên gấp mấy lần người bình thường. Những nhân viên trực gác và phục vụ đều hoảng sợ. Trương Ngọc Phụng la to lên: “Các người làm gì mà người Chủ tịch trông khiếp đảm quá vậy? Bộ các người tưởng Trung ương Đảng chấp thuận cho các người làm vậy sao?”] […]

[Chúng tôi muốn tìm hiểu cách ướp xác Lênin nhưng mối quan hệ giữa hai nước Nga và Trung không mấy thân thiện nên dự tính này không thực hiện được. Thay vào đó chúng tôi phái chuyên viên sang Hà Nội để tham khảo về cách ướp xác Hồ Chí Minh (1890-1969). Chuyến đi cũng thất bại. Không một viên chức Việt Nam nào chịu tiết lộ kỹ thuật này và hai chuyên viên cũng không được nhìn thấy thi hài của Hồ Chí Minh nữa. Người ta cho biết mũi của họ Hồ đã bị mục nát và râu cũng đã rã hết.] […]

[Chúng tôi để nguyên bộ não của Chủ tịch Mao, nhưng lấy tim, phổi, dạ dày, thận, tiểu tràng, đại tràng, gan mật, lá lách, bàng quang, v.v. ra ngoài. Các bộ phận này được ngâm riêng trong các bình phọt-mon. Độn vào trong là bông gòn tẩm phọt-mon.] […]

[Tượng Chủ tịch Mao làm bằng sáp do Viện Mỹ Thuật và Mỹ Nghệ Trung Quốc thực hiện trông y hệt như người còn sống.]

© Thông Luận, Ngày: 02/02/2011
http://www.thongluan.org
 

www.geocities.ws/xoathantuong