Yasiin Súura
  Roháingya Zuban ot mazé Torjuma

(1)

Yaa, Siin.

(2)

E hékmot wala Quran ór kosóm gorír,

(3)

Becók, ońne [Óu Muhámmed] poikambor, ókkol ór bútot’tun,

(4) 

Uzu rasta’t mazé.

(5) 

[E Quran ibá] becá-bicí mehérbani goróyár torfót’tun, nazil gorá giyé,

(6)

Tóile, ońne ou koum oré, dhor lagai báde, zar bab-dada ré, dhor laga noóza, étolla tará behóbor.

(7)

Tará bicí zon ór uore, [sázańr] hotá sábet ói giyói, étolla tará iman nu aníbou.

(8)

Becók, Ańńí tarár golat mazé, síyol dháli diyí, ar íin tarár zaim foijjonto óiye, étolla tarár matá, uor míkka, waá ói táikke.


(9)

Ar, Ańńí tarár muún tú ońsá diyí, ar fisót tú ońsá diyí, ar tarár suk oré gúri raikkí, étolla tará no dekér.


(10)

Ar, tuńí tará ré dhor lagailé yó, yá, no lagailé yó, tarállá ekku dhoilla - tará iman nu aníbou.

(11)

 Ońne seróf uitaré dhor lagai báde, ze córiyot óre mane, ar Raháman óre andeká   dhora. Étolla, ońne ítare guná maf óibar, ar boro súab ór hóbor do.

*
*

(12)

Becók, Ańńí murda ré zinda gorí yóum, ar Ańńí lekí, ou amól ókkol óre, ziín tará age goijjé, ar ziín tará fisé raikké, ar [bála bura] beggín óre Ańńí joma gorí raikkí, sáf-sáf kitab ot mazé.


(13)

Ar, ońne tarár sámmč, mesál ekkán boyan goró, cóor gán ór manúic cún ór mesál, zehón poikambor ókkol, ítarar hańsé aiccé.

(14)

Zehón Ańńí tarár hańsé [poikambor] dui zon defeçáiyi, tará ré inkar gorí félaiye, étolla Ańńí tesára zon loi bol diyí, tói tará [poikambor ókkole] hoiyéde, “Becók ańára tuáńrár hańsé defeçá giyéde rosúl ókkol.”


(15)

Tará hoiyéde, “Tuáńra yóto, ańárar       dhoilla manúic, ar Raháman é, honó kessú nazil noó goré. Tuáńra, bilkúl misá hotá hoódde.”

 

(16)

Tará [é Rosúl ókkol é] hoiyéde, “Ańárar Rob é zane, becók, ańára tuáńrár hańsé defeçá giyé de, rosúl ókkol.”

(17)

Ar, ańárar honó zima nái, seróf sáf-sáf gorí foóńsái doon baade.

(18)

Tará hoiyéde, “Becók, ańára tuáńra ré, onassí bóuli buzír. Zodi tuáńra ham yían eri no dilé, ańára hámaká, tuáńra ré fattór maijjoum, ar hámaká ańárar torfót’tun tuáńra ré duk fade éndila azab diyoum.”


(19)

É Rosúl ókkol é, hoiyéde, “Tuáńrár onassí tuáńrár fúańti lagi táikke. Tuáńra ré, yiad gorái diyí dé, ótolla níki? Bólke, tuáńra [zulúm ót] hód oré dhiyáńí zouya ókkol.” *


(20)

Ar, cóor ór, ahéri matát tí manúic uggwá, duńri aiccé. Íte hoiyéde, “Óu ańár koum ókkol, poikambor ókkol óre mano.”  


(21)

Uitará ré mano, ze tará tuáńráttú honó muzuri (foicá) no mager, ar tará hédayot ot asé.

(22)

Ar, ańńí kiálla ebadot no goittám Uibá ré, zibá ye ańáre foida goijjé, ar tuáńra beggún Íbar hańsé [moot or baáde] wapes ói zaibagói.

(23)

Ańńí Íba (Allah) ré eri diyóre oinno maabud ókkol óre fuńza goittám né?  Zodi Rahám goróya (Allah) ye, ańárallá honó nuksan goittóu sailé, ítarar (maabud or) cúwaric é honó fáaida no dibóu, noó ańára ré basai faribóu. (24)

Ańńí éen óile bicí gumrát mazé ói zaiyoum bói.

(25)

Ańńí iman ainní tuáńrár Rob ór uore, tóile ańár hotá fúno.

(26)

Huwá giyé dé, “Jonnot ot gólo gói.” Íte hoódde, “Zodi, ańár koum e, hákikot tán zaintou

(27)

[Yián kibouli hoilé] ańáre ańár Rob e, maf gorí diyé, ar ańáre izzot wala ókkol ór, bútore gorí diyé.”

(28)

Ar ítar fore, ítar koum or uore, Ańńí asman ottú honó fóus [fíristá] lamai noó di. Ar lamai bélla dorhar ó nóo. 

 

(29)

Bólke, uggwá boro abas, ar éhon ítara [mori yóre] zurai giyói.

(30)

E bonda ókkol ór uore, boro afsús! Ítarar hańsé honó rosúl aái yóre, tarár técarattú basi noó fare.


(31)

Ítara noó deké níki, ítarar agortú, Ańńí hodún fissán óre hálak gorí félaiyi - tará ítarar hańsé [e duniyait] wapes nu aibóu?


(32)

Ar, becók, ítara beggún óre, Ańár hańsé, háńzir ói zaibou gói [kiyamot or dín]. *

(33)

Ar, ítarallá ekkán nicáni. Mora zobin ekkán óre Ańńí ziańta goijjí, ar yían ottú dana neelaiyí, ar íntu tará há.


(34)

Ar, Ańńí é zobin ot mazé hájur gas, ar ańggur or bariza ókkol banai diyí, ar éçe fanír kuwa ókkol jari goijjí.


(35)

Taáke, [tará] éttu gula hái bélla bóuli. Ar, ciz íin óre, tarár hát é goijjé dé noó, tóuka, tará cúkuria, no goré?


(36)

[Íba] hárr cékayot ottú pak, zibá yé hárr ciz oré zur-zur banaiyé -zobin ot fúçe dé íin ottú, ar insán ottú, ar ítara no zané dé íin ottú yó, zur-zur banaiyé.


(37)

Ar, ítarallá ekkán [ibirot or] nicáni. Rait ottú din [or foór] oré súli loi félaile, éhon, ítara ańdár ót ói zaibou gói.


(38)

Ar, Beil sole, ítallá mokoror goijjá zagar íkka. É yían, kuwot wala ar bicí zanoyar (Allahr) fáisela.


(39)

Ar, San ollá mozil ókkol Ańńí mokoror gorí diyí, ahérittú furan hájur-dhaggwar dhóilla ói zagói.


(40)

Noó Beil e San oré dóri faribóu, noó rait e din oré, bárai zai faribóu, hárr ekkán, nizor rastat gúrer, áńsurefán gori.


(41)

Ar, ítarallá [ibirot or] nicáni yián dé, Ańńí ítarar boncó ré bóra zańás ót tulí yóre basaiyí.

(42)

Ar, Ańńí ítarallá, éndhoilla ziníc aró banaiyí, ziín ór uore tará sorér.

(43)

Ar, Ańńí saitám bóuli, tará ré dhufáifélai faittam, tará ré noó honíkka modot goróya táaitou, noó tará ré basai tóu.

(44)

Mogór, Ańár torfót’tún Rahámot óile, ar ek muddot foijjonto tarár fáaida óiballá. *

(45)

Ar, zehón tará ré huwá giyé, argor-fisór guná’ttú baso, taáke, tuáńrár uore Allahr rahámot óibella.


(46)

Ar, honó [ekkán ibirot or] nicáni, ítarar hańsé aái noó fare, Rob ór nicáni ókkol ór bútot’tun, zián óre tará fith di noó féla.


(47)

Ar, zehón tará ré huwáza, “[Allahr rastat] hóros goró, Allah ye tuáńra ré diyé dé, rizik ottú”, é kafér ókkol é, iman wala ókkol óre hoódde, “Ańára hábaitam níki, zará ré Allah ye sailé, [nize] hábai faribóu? Tóile tuáńra bicí gumráit asó.”

 

(48)

Ar, tará hoóde, “[Kiyamot or din or] wada yián hońétte óibou de, zodi tuáńra háńsa óile?” *

(49)

Tará honó ciz ór entezar no gorér, mogór, uggwá [asman ottú] abas aáiyóre tará ré hótom goríbou, ze woktót, tará duniyair hotár thana-thanir mazé táai giyé gói. *


(50)

Ar, tará honó wosíyot gorí bélla fórusót no faibou, noó tará, górr or maincór íkka, wapes zai faribóu.

(51)

Ar, Cíańt fúu dilé móttor, hobor ókkol ottú, tarár Rob or íkka, zaibellá toratori goríbou.


*

(52)

Ítara hoibóu, “Hái-afsús! Ańára ré hobor ottú hone ziańta goilló de ya? [Zuab óibou dé], “Yián éna, Raháman é wada goijjíl dé, ar poikambor ókkol é, háńsa hoóil de.” *

 

(53)

Bós yián uggwá abas, ar éhon, ítara beggún Ańár hańsé háńzir ói zaibou gói.


(54)

É din [háńcor ot din] honó maincór uore honó zulúm noóibou, ar tuáńra ré honó joja diya no zaibóu, seróf tuáńra zián goijjó yían ólla baade.


(55)

Becók, Jonnot wala ókkol, édin, kúcir mozat fori táaibou.

(56)

Ítara arde ítarar bibi ókkol, sáabat mazé, cúndoijja falong or uore élandi táaibou.

(57)

Ítarallá éçe bóud dhoilla gula-gala ókkol, ar ítara zián saá yían [beggín táaibou].

(58)

[Ar ítara ré] Rahámot wala Rob e “Sólam” hoibóu.

(59)

Óu mujirim ókkol, aijja tuáńra [imandar ókkol ottú] alok ói zogói.

(60)

Ańńí tuáńrattú wada noó loi né, Óu Adom or fuain ókkol, tuáńra Cóitan óre ebadot no goijjó, becók, íte tuáńrár boro dhucmon.


(61)

Ar, tuáńra [seróf] Ańár ebadot goró. Yían uzu rasta dé.

(62)

Ar becók, íte [Cóitan e] tuáńrár bútot’tun, bicí manúic ókkol óre, gumrá gorí félaiyé. Tóu tuáńra ahol no goró néki?


(63)

Yián, o Jáhannam, zián ór wada tuáńra ré diya giíl.

(64)

Aijja éçe [Jáhannam ot] gólo gói, kufíri goijjó dé óttolla.

(65)

Aijja, Ańńí ítarar gal ókkol ot moór mari diyoum, ar ítarar hát ókkol é Ańár loi matibóu, ar ítarar théng ókkol é gobá dibou, ze bura ham ókkol duniyait goittóu.


(66)

Ar, zodi Ańńí sailé, tarár suk kún óre, búzai félai faittam, ar tará rastar íkka duńra duńri goillé kenggóri dekí tou?


(67)

Ar, Ańńí saitám bóuli, Ańńí, ítara ré ítarar zagat mazé, cokól-súurot bodoli, di félai faittam. Tóile, ítara noó muúm míkka boçí faittóu, noó wapes fíri aái faittou.


(68)

Ar, Ańńí zar boc oré bicí gorí diyoum, Ańńí taré foidacir íkka, abbar fírai diyoum (mozbut ottú komzuri). Tará ahol no gorér néki?

(69)

Ar, Ańńí íba [Muhámmed] ré ceér noó cíkai, noó yían íballa dorhar. Yían [Allahr wouhí] tó siríf yadgari, ar íba Quran -éçe hárr ciz or boyan asé.


(70)

Dil zinda asé dé ítara ré dhor lagai bélla, ar kafér ókkol ór uore, azab sábet ói bólla.

(71)

Itará no dekér néki? Ańár nizor hát é banai yídé jiníc ókkol ór bútot’tun, gouru sóol ókkol banaiyí, ítara íin ór maalek óiye.

 

(72)

Ar, Ańńí íin óre cóib-botá (norom) gorí diyí, ar tará íin ór uore soré yó, ar íntu há yó

(73)

Ar, ítarallá, éçe aró bicí fáaida asé, ar fiiyon ór jiníc [dut] ó asé, tarfore yó kyá tará cúkuria no gorér?

(74)

Ar, ítara Allah ré no mani, oinno kyó ré maabud banaiyé, modot faibar acá yé.

(75)

Íin [maabud ókkol] é tará ré honó modot di no faríbou, tarbaádé yó tará íin ollá fóus boni roiyé.

(76)

Ítarar hotá yé, tuáńre ferecani no goróuk. Becók Ańńí ítarar dil or bútoror baárór hotá ré zani.


(77)

E insán [Ubái Bín Hólof] é no dekér né? Ańńí ítare nutfar tú foida goijjí, tarfore yó, íte bicí hoijja goróya. *


(78)

Ar, íte ekkán mesál boiyan gorér, ar íte kiyóttú foida óiye dé yían foórái féillé.  Íte hoiyéde, “Meçi óigiyói de háńthdhi ókkol óre, hone zinda gorí bóu de?”


(79)

Hoó, “Uibá yé zinda goríbou, zibá yé foóila bár foida goijjé, ar Íba tamám mohólúkat ór oufúrani elóm rake.


(80)

Zibá yé, tuáńrallá háil gas ottú ooin banaiyé, zintú (é gas ottú) tuáńra ooin dóror.


(81)

Ze Allah ye asman arde zobin ókkol óre banaiyé, Íba yé íin ór dhoilla banai no faré néki?  Waakí fare. Íba hárr ciz oré banoya, hárr ciz oré zanoya.


(82)

Becók, Íbar hókum endilla dé, zehón Íba honó ciz or ereda goré, yían óre  “Ó” hoilé yían éhon óizagói!


(83)

Ibá pak Allah, zibár hát ot mazé, hárr ciz or bakcáyi (hémota) asé, ar Íbar éçe, kiyamot or dín, tuáńra beggún oré háńzer gorá zaibou.

 

 

1