"Obligātā" vakcinācija: mīti un patiesība


VAKCINĒT SAVU BĒRNU VAI NĒ - tas ir viens no vissvarīgākajiem lēmumiem,
kādu jūs pieņemsiet sava bērna dzīvē.
Es ļoti ceru, ka šajā lappusē apkopotā informācija palīdzēs jums veikt
APZINĀTU IZVĒLI ar daudz lielāku pārliecību.
Aelita.
***Šajā lappusē sekojošā informācija attiecas uz VISIEM bērniem un pieaugušajiem,
neatkarīgi no to dzimuma, ādas vai auras krāsas, apziņas līmeņa vai jebkādiem citiem parametriem!TIESĪBAS IEGŪT PILNĪGU INFORMĀCIJU
un
VEIKT IZVĒLI - VAKCINĒT VAI NĒ -
katram cilvēkam Latvijā garantē likumdošana.


VAKCINĀCIJA: IZVĒLES TIESĪBAS


VAKCINĀCIJAS JURIDISKIE ASPEKTI


VAKCINĀCIJA NAV OBLIGĀTA

Daudzi vārdu savienojumu "OBLIGĀTĀ VAKCINĀCIJA" izprot kā valsts izdotu likumu, ka bērni ir obligāti jāvakcinē, un tādēļ nereti uz nevakcinētajiem bērniem skatās kā uz "infekcijas perēkļiem" un "potenciālas epidēmijas cēloņiem" un viņu vecākiem - kā uz "likuma pārkāpējiem". Taču izrādās, ka obligāta ir nevis pati vakcinācija, bet gan... Labāk to paskaidros fragments no Sabiedrības Veselības Aģentūras sniegtās atbildes:

"Jēdziens "obligātā vakcinācija" nozīmē, ka:

1) katram bērnam Latvijā ir obligāti garantētas tiesības būt pasargātam pret Vakcinācijas noteikumos 3.punktā minētājām infekcijas slimībām;

2) valsts obligāti garantē katram bērnam bezmaksas vakcināciju;

3) katrs primārās veselības aprūpes ārsts obligāti piedāvā Vakcinācijas kalendārā noteiktās vakcinācijas pacientiem, izskaidro vakcinācijas nozīmi un nodrošina apstākļus vakcinācijas pakalpojumu saņemšanai."

Jurijs Perevoščikovs,
SVA Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības daļas vadītājs

SECINĀJUMS:
sabiedrībā valdošajam uzskatam, ka bērni būtu obligāti jāvakcinē, nav nekāda pamata.


NO VAKCINĀCIJAS IR IESPĒJAMS ATTEIKTIES !

To nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta 26.09.2000 pieņemto "Vakcinācijas noteikumu" 22.pants:

"22.Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kura veiks vakcināciju, kā arī atteikties no vakcinācijas, arī no aizbildnībā esošas personas vakcinācijas."


LATVIJAS UN STARPTAUTISKĀ LIKUMDOŠANA, kas nodrošina jebkuram TIESĪBAS ATTEIKTIES no "obligātās" vakcinācijas.

ATTEIKUMA FORMA
Ģimenes ārstam
........................
iesniegums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.330 (Vakcinācijas noteikumi) 22. punktu es, Vārds Uzvārds (p.k. _____-____), atsakos no profilaktiskās vakcinācijas manam/ai dēlam/meitai Vārds Uzvārds (p.k._____-____).

Datums
Paraksts
NEVAKCINĒTO DISKRIMINĀCIJA IR NELIKUMĪGA !

Jebkāda diskriminācija attiecībā pret bērniem vai jauniešiem mācību iestādēs vai pieaugušajiem darba vietās, balstīta uz atteikšanos no vakcinācijas, IR NELIKUMĪGA.
Ja šāda diskriminācija ir notikusi, cilvēkam ir tiesības vērsties attiecīgajās instancēs (piem., Valsts Cilvēktiesību Birojā) ar prasību pēc lietas izskatīšanas un savu tiesību aizstāvēšanas.


Atbild SVA Jurijs Perevoščikovs,
SVA Infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības daļas vadītājs:

Jautājums:
Kas darāms situācijā, kad bērnudārza vai skolas vadība atsakās uzņemt izglītības iestādē nepotētu bērnu, kuram vecāki oficiāli noformējuši atteikumu no potēm?
Atbilde:
"Mūsuprāt, Latvijā spēka esošie normatīvie akti neparedz šādus ierobežojumus nepotētajiem bērniem. Tāpēc aprakstītās situācijas gadījumā iesākām pieprasīt atteikuma rakstisku pamatojumu, ar norādi uz konkrēta normatīvā akta pantu."

Jautājums:
Kas darāms (no juridiskā viedokļa) situācijā, ja ģimenes ārsts atsakās apkalpot nevakcinētu bērnu ar tekstu vecākiem "ja jūs bērnu nevakcinēsiet, es neuzņemos nekādu atbildību par jūsu bērnu veselību, un ejiet pie cita ārsta!"? Cik šāda ģimenes ārsta rīcība ir likumīga (kādi likumi vai noteikumi šādam atteikumam varētu būt pamatā)? Kāda instance šādā gadījumā aizsargā vecāku un bērnu tiesības uz medicīnisko apkalpošanu?
Atbilde:
"Šādus gadījumus izvērtē Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija (kontaktinformācija: F.Sadovņikova ielā 20, Rīgā, LV-1003, Tālrunis 7205127, 7221244, fakss 7205127, E-pasts: [email protected], Mājas lapa: http://www.madekki.gov.lv/)."

PIRMS VAKCINĒŠANĀS
OBLIGĀTI IZLASIET VAKCĪNAS INSTRUKCIJU !!!


Visu vakcīnu instrukcijas sākas apmēram ar šādiem vārdiem:

"Pirms jūs saņemat vai jūsu bērns saņem vakcīnu, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.
- Saglabājiet šo instrukciju, kamēr nav saņemts pilns vakcinācijas kurss. Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja jums rodas vēl kādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam."Latvijā reģistrēto VAKCĪNU APRAKSTI un lietošanas instrukcijas
atrodamas Zāļu valsts aģentūras mājas lapā, Humāno zāļu meklēšanas formā (28 lappuses).

VAKCINĀCIJAS KALEDĀRS un PĀRSKATĀMA TABULA, kas palīdzēs ātri un vienkārši iepazīties ar Latvijā reģistrēto vakcīnu sastāvu un blakusparādībām, nemeklējot un nestudējot katras vakcīnas garo aprakstu un lietošanas instrukciju atsevišķi.

Vakcīnas sastāva tā saucamajā “darbīgajā daļā” ietilpst aktīva viela, kas, pēc vakcinētāju apgalvojumiem, veidojot antivielas, ierosina imūnās sistēmas atbildes reakciju: dažas vakcīnas satur veselas, nedzīvas baktērijas vai vīrusus, citas - dzīvus, novājinātus, vēl citas - baktēriju vai vīrusu daļas.

Taču katrai vakcīnai ir arī “nedarbīgā daļa” – visdažādākās palīgvielas, kuras, diametrāli pretēji vakcinētāju apgalvojumiem, nav nemaz tik nedarbīgas: alumīnija hidroksīds, alumīnija fosfāts, tiomersāls (tā sastāvā ir etildzīvsudrabs), fenols, formaldehīds, kālija hidrogēnfosfāts, kālija dihidrogēnfosfāts, nātrija hidrogēnfosfāts, magnija sulfāta heptahidrāts, sālsskābe, citronskābes monohidrāts, L-asparagīna monohidrāts, dzelzs amonija citrāts, glicerīns u.c., kā arī cilvēka albumīns, dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, un vēl dažādi citi neparedzami un vakcīnu instrukcijās līdz ar to neuzrādīti piejaukumi, to skaitā arī nezināmi dzīvnieku vīrusi...

Ir naivi domāt, ka visas šīs vielas neatstāj galīgi nekādu iespaidu uz cilvēka, un jo īpaši zīdaiņa organismu...


VAKCĪNU SASTĀVS


VAKCĪNU KAITĪGĀS SASTĀVDAĻAS - Detalizēta tabula angļu valodā. Kaut arī ne visas pieminētās vakcīnas tiek Latvijā lietotas, un ne visas Latvijā lietotās vakcīnas ir šajā sarakstā, pēdējos 4 stabiņos uzskaitītas visas tās pašas vielas, kas atrodamas arī Latvijā lietotajās vakcīnās. Uzklikšķinot uz vielas nosaukuma, var iepazīties ar attiecīgās vielas kaitīgo iedarbību uz organismu. Bet pašā materiāla sākumā ir 8 saites uz videofilmām par vakcinācijas problēmām.

...un vēl par vakcīnu toksisko sastāvdaļu iedarbību uz organismu sekojošos materiālos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neviens mediķis vai farmaceitiskās kompānijas direktors pat par apjomīgu naudas summu nav pieņēmis piedāvājumu publiski izdzert maisījumu, sastāvošu no standarta vakcīnu komponentiem (bet bez vīrusiem vai baktērijām) parastajās proporcijās un tādā daudzumā, kāds paredzēts 6-gadīgam bērnam saskaņā ar Centers for Disease Control and Prevention 2005.gada vadlīnijām: the mixture will include, but will not be limited to, the following ingredients: thimerosal (a mercury derivative), ethylene glycol (antifreeze), phenol (a disinfectant dye), benzethonium chloride (a disinfectant), formaldehyde (a preservative and disinfectant), and aluminum.

"You coudn’t even construct a study that shows thimerosal is safe. It’s just too damn toxic. If you inject thimerosal into an animal, its brain will sicken. If you apply it to living tissue, the cells die. If you put it in a petri dish, te culture dies. Knowing these things, it would be schocking if one could inject it into an infant witout causing a damage."
Dr.Boyd Haley,
Professor and Chair, Dept. Of Cemistry, University of Kentucky

TIOMERSĀLS VĒL JOPROJĀM IR VAKCĪNU SASTĀVĀ !

Vakcīnu ražošanā tiek izmantots cilvēku abortu materiāls!

Gripas vakcīnas sastāvs. Buklets (angl.).

Vakcīnu sastāvs. Plakāts (angl.).

Vakcīnu sastāvs (CDC: Vaccine Excipient and Media Summary, Part 1).
Vakcīnu sastāvs (CDC: Vaccine Excipient and Media Summary, Part 2).Kā tas ir acīmredzams visdažādākajās dzīves sfērās,
oficiālā versija par kaut kādu lietu vai parādību
var krasi atšķirties no reālās dzīves situācijas.

Tā tas ir arī jautājumā par vakcināciju:

eksistē OFICIĀLĀ VERSIJA - informācijas kopums,
kura saturu un formu nosaka
farmeceitiskās industrijas un tai pakārtoto struktūru finansiālās intereses,
un
REĀLĀ DZĪVES SITUĀCIJA,
par kuru vispirmām kārtām runā paši mediķi -
tie, kuriem Hipokrāta zvērests un Ārsta ētikas ievērošana
nav tikai tukša formalitāte vai vārdi uz papīra.

Piedāvāju iepazīties ar informāciju no abām pusēm.


OFICIĀLĀ VERSIJA


OFICIĀLĀ INFORMĀCIJA UN VIEDOKĻI PAR VAKCINĀCIJU LATVIJĀ

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ABOUT VACCINES

CDC: Vaccines & Immunizations
CDC: Vaccine Safety
CDC: Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)REĀLĀ DZĪVES SITUĀCIJA:
KAS UZSTĀJAS PRET VAKCINĀCIJU ?


VISNOPIETNĀKIE VAKCINĀCIJAS PRETINIEKI IR PAŠI MEDIĶI

Vakcinācijas aizstāvji apgalvo, ka
priekšstatus par "vakcinācijas nelietderību izplata daži vakcinācijas pretinieki - cilvēki, kuri savus uzskatus par vakcināciju veido sakarā ar īpašiem filozofiskajiem priekšstatiem vai no izlasītajām tendenciozām publikācijām, bet kuri nav saistīti ar praktisku pieredzi vai darbu imunoloģijā"

("Skola nedrīkst atraidīt nevakcinētu bērnu", "Neatkarīgā", 2007.g.26.oktobris).


Šis citāts ir kārtējais spilgtais piemērs tam, kā vakcinācijas aizstāvji nezinošam lasītājam cenšas "aizmālēt acis" ar nepatiesu informāciju (apzinātu dezinformāciju?!) masu saziņas līdzekļos.

PATIESĪBA IR DIAMETRĀLI PRETĒJA:
pirmkārt - tie nav "daži cilvēki", bet gan tūkstošiem cilvēku un neskaitāmas organizācijas,
otrkārt - visnopietnākie vakcinācijas pretinieki ir paši mediķi, jo tieši viņiem ir visvairāk argumentu, kas vistiešākajā veidā ir saistīti gan ar viņu praktisko pieredzi, gan ar darbu imunoloģijā.

Lai par to pārliecinātos, pietiek pat tikai virspusēji ieskatīties sekojošos materiālos (tikai daži piemēri ilustrācijai):

ĀRSTI PRET VAKCINĀCIJU: Dr. G Buchwald, M.D., Sherri J. Tenpenny, D.O., Kris Gaublomme, M.D., Guylaine Lanctot, M.D., Dr Robert Mendelsohn, M.D., Russell Blaylock, M.D., un daudzi citi..., tai skaitā arī ārstu organizācijas: Association of American Physicians and Surgeons, Inc. (ASV)...

PROFESIONĀLAJOS__MEDICĪNISKAJOS__ŽURNĀLOS__PUBLICĒTI__ RAKSTI
PAR VAKCĪNU KAITĪGUMU UN NEEFEKTIVITĀTI (angļu valodā)
- Saraksts tiek pastāvīgi papildināts... Skatīt arī šeit.

RAKSTI MEDICĪNISKAJĀ LITERATŪRĀ AR LIECĪBĀM PAR SEKĀM PĒC VAKCINĀCIJAS PRET HEPATĪTU B (saraksts, angļu valodā)

ORGANIZĀCIJAS un IZDEVUMI,
kuru mērķis ir atbalstīt vakcīnu sakropļotos bērnus un
izplatīt informāciju par vakcinācijas propblēmām (tikai daži piemēri):
ASV: National Vaccine Information Center, ThinkTwice Global Vaccine Institute, The Autism Autoimmunity Project, TAAP, Safe Minds, A-CHAMP, Vaccine Information & Awareness, People Advocating Vaccine Education, P.A.V.E., Vaccination Liberation, Missouri Citizens Coalition for Freedom in Health Care, Red Flags, New Yorkers for Vaccination Information and Choice, Vaccination News, Generation Rescue, Illinois Vaccine Awareness Coalition (IVAC), Hendersonville Vaccine Awareness Network
KANĀDA: Vaccination Risk Awareness Network
AUSTRĀLIJA: Australian Vaccination Network, Vaccination Information Service
LIELBRITĀNIJA: The Informed Parent, JABS, The support group for vaccine-damaged children, Parents For Vaccine Education, Vaccine Awareness Network
VĀCIJA: Impfkritik, Klein-klein-aktion, Schutzverband für Impfgeschädigte e.V.
ŠVEICE: Aktives Eigenes Gesundes Immun-System (AEGIS),
DĀNIJA: Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken,
SOMIJA: Rokotusinfo ry,
FRANCIJA: Ligue Nationale Pour La Liberté Des Vaccinations, Association de victimes du vaccin hépatite-B, ALIS - Association Liberté Information Santé,
SPĀNIJA: Liga Para La Libertad De Vacunación,
ITĀLIJA: La Federazione del COMILVA, Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà delle Vaccinazioni,
ARGENTĪNA: Libre vacunación,
JAUNZĒLANDE: New Zealand Immunisation Awareness SocietyClick for details!GRĀMATAS__PAR__VAKCINĀCIJAS__KAITĪGUMU__ANGĻU__VALODĀ


KOMPLIKĀCIJAS PĒC VAKCINĀCIJAS


VAKCINĀCIJAS VĒSTURES "VAKARDIENA" - BAKU POŠU SEKAS, ...


...un vēl attēli ar vakcinācijas sekām no CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mājas lapas.


...BET VAI ŠODIEN KAUT KAS PĒC BŪTĪBAS IR MAINĪJIES?

Atbilde ir viennozīmīga: NĒ!


LATVIJAS MĀMIŅAS STĀSTA PAR KOMPLIKĀCIJĀM PĒC POTĒM
Atsauksmes par vakcinācijas sekām apkopotas no dažādiem publiskiem diskusiju forumiem Latvijas www, un arī no personīgās sarakstes (latviešu un krievu valodā).

2008.g.17.aprīlī savā e-pastā saņēmu kartējo lasītāju vēstuli... Publicēju visā pilnībā:
"Pēdējais piliens par "vakcinācija - NEKAD" - pie citiem dokumentiem pievienojās šīsdienas stāsts:
sākām runāties ar grūtnieci-pārdevēju tirgū, un citēšu:
"Gaidu otro bērniņu, vesela meitiņa 4 menešu vecumā pēc potes nomira uz rokām otrā dienā... bija tiesa, bet es neko nevarēju pierādīt, jo nebija tādu dokumentu pret poti..."

Stāsti par konkrētiem gadījumiem ārzemēs, kad bērni cietuši vai miruši vakcinācijas dēļ:
Ian Larsen Gromowski , Zachary Helms, Spencer, Richie, Terry, Anna, Nicholas, long list of stories, Abigail, Lyla, from Barbara Loe Fisher about many children, more testimonies, Tyler, Jesse and Jacob, Laura Marie, Alan Yurko, tiesas darbi, vēl vairāki gadījumi (ar attēliem), ,... un vēl par komplikācijām pēc vakcinācijas, no oficiāliem avotiem (VAERS un CDC): 1, 2, 3...

DEATH BY VACCINATION
Medical Causes or Murder One
Raksti medicīniskos žurnālos par vakcīnu izraisītiem nāves gadījumiem (saraksts)
Par vakcinācijas sekām
esat aicināti noskatīties arī bagātīgo DOKUMENTĀLO VIDEO klāstu, kas atrodams šīs lappuses beigu daļā!Vecāki!

Vai esat panākuši to, lai jūsu bērnu ārsts savlaicīgi ziņotu par jūsu bērna vakcinācijas sekām???

Kamēr mēs paši, bezcerībā nolaiduši rokas, par šīm sekām klusēsim, mums, piedāvājot realitātei neatbilstošu statistiku, tā arī turpinās melot, ka vakcinācijas sekas ir tik niecīgas, ka to dēļ nav vērts uztraukties un atteikties no vakcinācijas.

Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām

- Ministru kabineta noteikumi Nr.1040, izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 32.panta pirmo daļu.

Par to, ka praksē šī kārtība netiek ievērota, liecina, piemēram, šāda pieredze:
"...kad mēs ar mazo nonācām Gaiļezera neiroloģijas nodaļā pēc kompleksās potes ar krampju sindromu un akūtu autisku uzvedību. Tad neskaitāmas reizes ar dakteri tika runāts par to, ka tas notika pāris dienu laikā pēc vakcīnas, pati vadītāja apstiprināja, ka vakcīna ir provokātors, bet NEVIENĀ IZRAKSTĀ NEFIGURĒJA NEVIENS TEIKUMS PAR VAKCĪNU, kas izraisīja šo stāvokli. Žēl, ka toreiz biju tik neizglītojusies un satraukta par to, kas notiek ar manu bērnu, ka nejautāju. Vairākas reizes guļot ar mazo šajā nodaļā bija 5 gadījumi ar krampju sindromu pēc vakcīnas, tieši kompleksās."
A.A., māmiņa


ASV kompensāciju izmaksāšanai vakcīnu sakropļotiem bērniem eksistē National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), ar kuras statistiku ir iespējams iepazīties jebkuram. Par to domāts arī Kanādā, Austrālijā. Lielbritānijā laika periodā no 1997. līdz 2005.gadam no vakcīnām cietušiem pacientiem kompensācijās izmaksāti 3,5 miljoni angļu mārciņu.

JAUNĀKAIS UZBRUKUMS MEITEŅU VESELĪBAI:

dzemdes kakla vēža vakcīnas
GARDASIL, CERVARIX, SILGARDNVIC President Barbara Loe Fisher says government denies Gardasil risks and calls for transparency.

Gardasil and HPV Infection - bagātīga datu bāze par vakcīnu pret dzemdes kakla vēzi

HPV Vaccine Hoax Exposed: FDA Documents Reveal HPV "Not Associated with Cervical Cancer" - FDA dokumentos atklājas - cilvēka papilomas vīruss (HPV) NAV dzemdes kakla vēža izraisītājs

Rakstu krājums par Gardasilu


Investigate Gardasil Vaccine Risks NOW! - Petīcija, adresēta ASV prezidentam Barakam Obamam un ASV Kongresam, ar prasību nekavējoties izmeklēt Gardasila risku. Arī mēs varam parakstīties!

Gardasila vakcinacijas sekas (search results from the VAERS database,
Kamēr ārzemēs Gardasils nosaukts par sāpīgāko vakcīnu un izsaucis masīvu satraukumu smago seku un nāves gadījumu dēļ, un par to masveidīgi runā presē jau kopš paša vakcīnas parādīšanās sākuma,
tikmēr
Latvijas mediķi vēsā mierā un starojošā optimismā paziņo:


"Vakcīnai nav gandrīz nekādu blakusparādību (vienīgi - apsārtums un nelielas sāpes injekcijas vietā). Tā meiteņu un sieviešu veselību ietekmē vienīgi pozitīvi."
("Bīstamais prieka vīruss", ginekoloģes Daces Matules raksts žurnālā "Ieva", 2009.gada 27.maijā)CERVARIX apraksts, un vēl par CERVARIX, un vēl (oficiālā info)

SILGARD: EIROPAS PUBLISKĀ NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (EPAR), SILGARD aprakstsKas, kādā veidā un cik lielā apmērā uzņemsies
REĀLU atbildību par vakcinācijas sekām Latvijā???

MATERIĀLU KOPA un JAUTĀJUMI LATVIJAS MEDIĶIEM
KĀDAS VAKCĪNAS VĒL MŪS SAGAIDA?


Vakcīna pret AIDS

HIV Vaccine Awareness Day

VAKCINĀCIJA: PATIESĀ VĒSTURE


"Vakcinācija esot uzvarējusi bakas, poliomielītu..." -
CIK ILGI ĻAUSIM SEVI MUĻĶOT?!?

History of Vaccines - Vakcinācijas vēsture: gadi un notikumi hronoloģiskā secībā (angļu val.).
История прививок до 1993 года - Vakcinācijas vēsture: gadi un notikumi hronoloģiskā secībā (krievu val.).


BAKAS: no E.DŽENNERA LAIKIEM līdz ŠODIENAI

"The anti-vaccinists are those who have found some motive for scrutinising the evidence, generally the very human motive of vaccinal injuries or fatalities in their own families or in those of their neighbours. Whatever their motive, they have scrutinised the evidence to some purpose; they have mastered nearly the whole case; they have knocked the bottom out of a gotesque superstition. The public at large cannot believe that a great profession should have been so perseveringly in the wrong."

Dokumentāls pētījums, kas līdz pašiem pamatiem
atmasko un sagrauj mītu par "vakcinācijas uzvaru pār bakām",

kā arī parāda mūsdienu vakcinācijas prakses netīrās vēstures sākumposmu.
"JENNER AND VACCINATION: A STRANGE CHAPTER OF MEDICAL HISTORY"
by Charles Creighton, M.A., M.D.
"It is difficult to conceive what will be the excuse made for a century of cowpoxing; but it cannot be doubted that the practice will appear in as absurd a light to the common sense of the twentieth century as blood-letting now does to us. Vaccination differs, however, from all previous errors of the faculty, in being maintained as the law of the land on the warrant of medical authority. That is the reason why the blow to professional credit can hardly help being severe, and why the efforts to ward it off have been, and will continue to be so ingenious."

"THE POISONED NEEDLE: Suppressed Facts About Vaccination" by Eleanor McBean

Лев Бразоль "Дженнеризм и пастеризм. Критический очерк научных и эмпирических оснований оспопрививания"

Альфред Рассел Уоллес "Краткое изложение доказательств того, что вакцинация в действительности не предотвращает оспу, а увеличивает её"

Альфред Рассел Уоллес "Вакцинация, оказавшаяся бесполезной и опасной, по зарегистрированной статистике за 45 лет"

Проф. Михаил Руднев "Пo вопросу о введении обязательного оспопрививания в Poccии"

Д-р Лев Бразоль "Мнимая польза и действительный вред оспопрививания"

SMALLPOX: BRINGING A DEAD DISEASE BACK TO LIFE

Smallpox: a new threat?KUR "PAZUDA" POLIOMIELĪTS ?

The Hidden Dangers In Polio Vaccine

1, 2 - raksts par poliomielīta vakcīnu vēsturi un poliomielīta patiesajiem cēloņiem (angl.)KĻŪDAS UN MELI, KAS LIKTENĪGI IZMAINĪJA VISU OFICIĀLĀS MEDICĪNAS KURSU, UN UZ KURIEM BALSTĀS ARĪ VAKCINĀCIJAS TEORIJA - Raksts, kas būtu jāizlasa katram: atbild uz jautājumu, kāpēc vakcinācija ir ne tikai bezjēdzīga, bet pat noziedzīga. Ieskatam arī daži fragmenti no E.D.Hjūmas grāmatas "Atmaskotais Pastērs".VAKCINĀCIJAS BIZNESS

It is difficult to get a man to understand something,
when his salary depends upon his not understanding it.
Upton Sinlair


KUR naivas AITAS - TUR atalgoti CIRPĒJI !INTEREŠU KONFLIKTI VAKCĪNU POLITIKAS VEIDOŠANĀ

Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika - 16.pielikums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1046: izteiksmīgi parāda mediķu galveno motivējošo iemeslu masveida vakcinācijai.
Interesants varētu būt arī fakts, ka no kopumā uzskaitītajām 112 par vienu vairāk kā puse (57) no Ģimenes ārstam apmaksājamām manipulācijām ir vakcīnu un dažādu serumu ievadīšana.

Naudas kāres dēļ Anglijā ārsti dokumentos uzrādījuši, ka bērniem 13 vakcīnu devu vietā ievadītas pat 30:
National jabs scandal exposed - DOCTORS have a cash incentive to give as many vaccinations to children as possible. The level of payment depends on the proportion of children on the practice register who are immunised.

Vaccines Market Research Reports - Find the information you need on Vaccines. Our collection of market research reports provides insights into product and market trends, analyses, opportunities, projections, sales, and marketing strategies. Specifics on market share, segmentation, size, and growth in the US and global markets are also featured.

Why Vaccination Continues - In the name of the defense of our countries, we manufacture the most murderous of weapons. War; whether it be biological or not, is war. And weapons kill. Biological warfare is a giant business, largely financed BY OUR FUNDS, through the medium of the military, research, and our donations. It is also financed, and without our knowledge, BY OUR LIVES. Those of our children and of millions of innocents who have been sacrificed. It is we, those who live in the Western world, who are responsible for all the illnesses and acts of genocide in the world. By our acceptance of vaccinations, both at home and abroad.
How Drug Companies Spin Doctors / How Medical Marketing Influences Doctors and Patients

"Chapter XXIX: Commercial Medicine" from te book "The Hygienic Care of Children" by Herbert M. Shelton: 1, 2, 3, 4, 5.PRET VAKCINĀCIJU LATVIJAS MASU MĒDIJOS


VAKCINĀCIJA: IZVĒLES TIESĪBAS

Bailēm lielas acis jeb taktika cīņai ar «neērtiem» oponentiem

VAKCINĀCIJAS PROBLĒMAS: EMOCIJAS VAI FAKTI?
2007.g.5.novembra raksts, publicēts www.apollo.lv, ir atbilde uz
laikrakstā "Neatkarīgā" publicēto rakstu "Skola nedrīkst atraidīt nevakcinētu bērnu".

"JEBKURA VAKCĪNA IR BEZJĒDZĪGA"
Любая вакцина бессмысленна

VAKCINĀCIJA NO VESELĀ SAPRĀTA VIEDOKĻA RAUGOTIES

MEDICĪNAS VĒSTURI UN CILVĒCES LIKTENI MAINĪJUŠIE MĪTI UN TO KULTIVĒŠANAS METODES - "Lai uzturētu mītus par vakcīnām kā relatīvi nekaitīgām un veiksmīgām slimību likvidētājām, farmaceitiskā industrija, turpinot L. Pastēra iedibināto tradīciju šajā nozarē, mūs "baro" ar safabricētu vēsturi, falsificētu statistiku un nezinātniskiem "zinātniskiem faktiem". Šie mīti ir dzīvotspējīgi TIKAI mūsu baiļu, nezināšanas un kūtruma dēļ. Medicīnas pārstāvji izmanto virkni stratēģiju, lai piespiestu vecākus bez iebildumiem pakļauties "obligātajai" vakcinācijai - bērnu tīro un svēto ķermenīšu piesārņošanai ar pārdesmit dažādām toksiskām un netīrām substancēm jau no viņu pirmajām dzīvības dienām."

Vakcīnas nav drošas un nekaitīgas

Mīti par vakcīnu efektivitāti

Vai zāļojam bērnus...

После прививки ребенок оказался на операционном столе - Анджела ПАНКОВА, газета "Час", 1 августа 2007

Вакцины: наше спасение и погибель? - Наталья СЕВИДОВА, газета "Вести сегодня", 15 августа 2007

Vai gripas vakcīna ir nekaitīga? - Valters Grīviņš, NRA, 2008.22.11.

Pētījums: pretgripas vakcīnu saņēmušiem bērniem trīs reižu lielāks risks nonākt slimnīcā

Latvijas mediji noklusē ziņu par dzīvu putnu gripas vīrusu N1H5 Baxter International 18 valstīm nosūtītās vakcīnās
PRET VAKCINĀCIJU KRIEVU VALODĀ


"VIENĪGĀ DROŠĀ VAKCĪNA IR TĀ, KURA NEKAD NAV IEVADĪTA."
(A.Kotoks)

Александр Коток - врач-гомеопат, выпускник 1-го ММИ им. И. М. Сеченова (1989 г.) Доктор философии (Ph.D.) Еврейского университета в Иерусалиме (2001 г.) Член Европейской ассоциации историков медицины (с 1998 г.). Автор многочисленных публикаций по истории гомеопатии и рецензий в журналах и сборниках академических трудов научных обществ Англии, Германии, Голландии, Индии, России, Украины.

Vakcinācija NAV imunizācija - Ārsta homeopāta Aleksandra Kotoka grāmatu "Беспощадная иммунизация", "Беспощадная иммунизация - правда о прививках" un "Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей" apraksti un pasūtīšana.

"POTĒŠANA – JAUTĀJUMI UN ATBILDES SAPRĀTĪGI DOMĀJOŠIEM VECĀKIEM" - Daļa no A.Kotoka grāmatas tulkojuma latviešu valodā.

www.homeoint.org/kotok/privivki.htm

Тема прививок воистину неисчерпаема. Особенно если учитывать сколько отвратительной пропагандистской лжи накопилось за 200 лет, в течение которых прививки систематически подрывают здоровье людей, разрушая их иммунную систему, и учитывая также, что на русском языке нет ни доступной литературы, ни приличных сайтов, где можно было бы получить хоть какую-то информацию в противовес прививочному официозу. Вопрос прививок, если говорить начистоту, имеет очень мало отношения к медицине или науке. Несомненный вред прививок при их весьма сомнительной, если существующей вообще пользе, давным-давно доказан и подтверждается ежедневной практикой.

ФОРУМ: ПРИВИВКИ

Свободный обмен мнениями и информацией по критике прививок. Реальная история и мифология вакцинопрофилактики, лечение поствакцинальных осложнений и выбор альтернатив прививкам, опыт отстаивания своих прав при отказе от прививок, новые исследования и публикации.Дискуссии о гомеопатическом лечении и прививках
на форуме Клуба Кормящих Мам


AVOTI__INTERNETĀ__KRIEVU__VALODĀPRET VAKCINĀCIJU ANGĻU VALODĀ


AVOTI__INTERNETĀ__ANGĻU__VALODĀDOKUMENTĀLI VIDEO
PAR VAKCINĀCIJAS KAITĪGUMU


ПРАВДА О ПРИВИВКАХ

ВИДЕО, 1час 44мин 48 сек
История вакцинации, рассмотрение некоторых особо опасных компонент прививок, воздействие вакцин на детей, беседы с потерпевшими. (с) Г.Царева, Киностудия "Слово", 2006 год.


VACCINES - The Risks, the Benefits, the Choices2 hr 52 min 11 sec
Very informative movie on vaccines. 6000 hours of research behind it by Dr.Sherri Tenpenny.

Buy DVD

Well respected by her colleagues Dr. Tenpenny is the first physician to offer documented proof that vaccines do compromise the immune system. Dr. Tenpenny has the courage and determination to express a minority view, substantiating her work with citations directly from CDC documents and respected peer-reviewed journals; offering irrefutable facts that fly in the face of information generally regarded as truth in traditional medical circles.

This highly-informative presentation offers the most comprehensive overview available; guiding you step by step through vaccination history, conflicts of interest and the lack of scientific data to support the current vaccine protocol. Dr. Tenpenny paints a very clear picture of the immune system and its threats and offers compelling information regarding the "real" risks of choosing not to vaccinate.

Vaccines- The Risks, The Benefits, The Choices - A Resource Guide for Parents - This comprehensive manual is a companion to the DVD by the same name.

Vaccines-What the CDC Documents and Science Reveal - Information contained in this presentation could spare adults from further vaccine-induced injuries and spare innocent children from a lifetime of mental, physical and immunological limitations. This lively, 120-minute studio presentation by Dr.Sherri Tenpenny is a must-see for everyone who is considering vaccination, who has been vaccinated, or those who want scientific backing for choosing not to vaccinate.

Gardasil and the History of Mandatory Vaccine(DVD)


Vaccination - The Hidden Truth

15 speakers, including 5 medical doctors, plus researchers, parents and a registered dog breeder
reveal the true, well documented answers to:

- Was it vaccines that saved us?
- Do vaccines prevent or cause diseases?
- Can statistics be misleading?
- What poisons do vaccinations contain?
- What damage are vaccines causing?
- Are childhood diseases really "deadly"?
- Why does vaccination continue?
- What are our rights?
- Can damage be evaluated and countered?
- What is the true key to immunity?
- Presents orthodox medical research.

Fully informs in just 90 mins.

Video reviews
THE VACCINE EXPERIMENT - In The Service of Good, Part 1 of 4

The documentary is about a journalist who promoted the original trials of the Norwegian meningococcal vaccine. Revisiting the promotion, results and aftermath of the clinical trial, Connie Barr discovered, to her regret, that she and the public had been misled.
The Vaccine Experiment features three professors of medicine expressing grave concerns about the vaccine and an alleged cover-up of adverse reactions. They reveal their total dismay on learning the Norwegian results were used to justify the vaccination of a million otherwise healthy New Zealand children.
Part 2 of 4, Part 3 of 4


KĀ DZĪVSUDRABS IEDARBOJAS UZ SMADZENĒMBrain Neuron Degeneration via Mercury - This video is from the university of Calgary. It shows how mercury kills brain neurons. Using live brain cultures, the mercury is introduced and the video shows how autism occurs. Autism is mercury poisoning.VACCINE NATION - DVD

- In his documentary film Vaccine Nation, award-winning investigative film director Dr. Gary Null challenges the basic health claims by government health agencies and pharmaceutical firms that vaccines are perfectly safe. This is one of the most critical questions facing today’s children and future generations to come. If inoculation with a large regimen of vaccines is safe, what can account for the rapid increase in autism and other mental disabilities that are now at epidemic proportions? And why isn’t the sudden onset of neurological illnesses in children being treated as an urgent crisis by our government and medical industries?

Weaving together interviews with many of the nations most expert medical researchers, private physicians specializing in autism, parents of children victimized by immunization, congressmen, vaccination activists, legal authorities and more, Vaccine Nation will awaken viewers to one of the continual perils to the health and future of children.

MERCURY TOXICITY & AUTISM, Part 1

Part 2 Part 3 Part 4
THE TRUTH ABOUT VACCINES

"Vaccines is a $multi-billion industry. Powerful interests fund medical education and research and enjoy support from the government, media and other organisation. The result is that neither doctors, nor politicians nor lay people are taught about the inefectiveness and edverse effects of vaccines. Few doctors do in-depth study of medical research on this subject."

"It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it!" - Upton Sinclair
MERCURY, AUTISM AND THE GLOBAL VACCINE AGENDA

1hr 31min 16sec VIDEO

David Ayoub,M.D. goes through the relations of Mercury to Autism as well its connections to "National Security Study Memorandum 200", for population control. Showing its shocking connections to today's G.A.V.I. Are powerful forces really trying to help the poor people or could it be for another agenda; the sterilization of the poor? This is an upsetting video, so brace yourself.AUTISM: OVERWHELMING EVIDENCE VACCINE INJURY
59minutes VIDEO
Mark & David Geier, M.D., Ph.D., B.A.


"A single vaccine given to a six-pound newborn is equivalent of
giving a 180-pound adult 30 vaccinations on te same day."

Dr.Boyd Haley,
Professor and Chair, Dept. Of Cemistry, University of Kentucky -
probably one of the world's top experts on mercury toxicity.

The Politics of Autism

The Vaccine-Autism Connection

Evidence of Harm

Heavy Metal Toxicity in Autism

Pārdesmit VIDEO materiāli par saikni starp vakcināciju, dzīvsudrabu un autismu.

... un vēl par saikni starp vakcīnām un autismu.
More than 100 Vaccine Videos, Movies, TV shows and TV Clips
WHAT'S IN A FLU SHOT?

- KAS IR GRIPAS VAKCĪNAS SASTĀVĀ? 3 minūšu video angļu valodā, par kuru varētu pasmietes, ja patiesībā nebūtu jākliedz aiz izmisuma.
Bet, nopietnāk runājot, raksts Influenza shots? No thank you! stāsta par to, kāpēc gripas vakcīna ir bezjēdzīga un graujoša.VAKCINĀCIJAS
IDEJAS un PRINCIPU
ABSURDUMA un NEZINĀTNISKUMA
PAMATOJUMS


...atrodams E.D.Hjūmas grāmatā

"ATMASKOTAIS PASTĒRS: Modernās medicīnas kļūdainie pamati",

R. B. Pearson grāmatā

"The Dream & Lie of Louis Pasteur"

kā arī rakstos

The Post-Antibiotic Age: Germ Theory

"Before he died, Pasteur instructed his family not to release some 10,000 pages of lab notes after his death. Not until 1975, after the death of his grandson, were these "secret" notes finally made public. An historian from Princeton, Professor Geison made a thorough study of the lab notes. He presented his findings in an address to The American Association for the Advancement of Science in Boston in 1993. Dr. Geison's conclusions: Pasteur published much fraudulent data and was guilty of many counts of "scientific misconduct," violating rules of medicine, science, and ethics."
un

VAKCINĀCIJA NO VESELĀ SAPRĀTA VIEDOKĻA RAUGOTIES

Detalizēts vakcinācijas bezjēdzības skaidrojums, balstoties uz cilvēka fizioloģijas principiem,
atrodams arī Herberta Šeltona grāmatā

"THE HYGIENIC SYSTEM: ORTHOPATHY",

un jo īpaši tās nodaļā par mikrobiem un to funkcijām organismā ( 1, 2, 3, 4, 5, 6).

SECINĀJUMS


Jebkāda diskusija par vakcīnu „efektivitāti”, vakcinācijas kalendāra maiņu, pošu uzlabošanu un jaunu radīšanu ir bezjēdzīga un nevajadzīga, jo

VAKCINĀCIJA IR ZINĀTNISKI NEPAMATOTA PRAKSE,

kas ir acīmredzamā pretrunā ar Hipokrāta zvērestu, Ārstniecības likumu un medicīnas ētiku,
kā arī ar cilvēka organisma fizioloģijas likumiem,
un kā tāda būtu aizliedzama ar likumu

Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 10. pants pasludina, ka ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības netraucēti saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no sabiedrisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām. Šīs tiesības nosaka arī LR Satversmes 100. pants, un tas ir pamats ikviena cilvēka brīvībai paust savus uzskatus, nebaidoties no ierobežošanas, sodīšanas vai vajāšanas.
Sākuma lapa


© Aelita Folkmane - Burgere 2004-2008
e-pasts: [email protected]
| Veidotājs | Autortiesības un mājas lapas lietošanas noteikumi | Reklāma | Sponsoriem |
1
Hosted by www.Geocities.ws