Holy area by beach in Petone, NZ:

(Po polsku-pp: święty obszar przy plaży w Petone, NZ:)

1. Celtic Cross photo (pp: fotografia celtyckiego krzyża) "http://pajak.org.nz/nz/celtycki_krzyz_petone.jpg" that mark the location of Petone Holy Area, at addresses:
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

2. Close-up of commemorative writing (pp: powiększenie okolicznościowego napisu) "odnowiony_napis_krzyza.jpg" at that Celtic Cross in Petone foreshore, from addresses:
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

3. My photo of HEART scorched in grass (pp: moja fotografia SERCA wypalonego w trawie) "ufo_przy_celtyckim_krzyzu_petone.jpg" by that Celtic Cross from Petone foreshore, at addresses:
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

4. Photo of myself and other HEART scorched in grass (pp: fotografia mnie samego i innego SERCA wypalonego w trawie) "1998_09_dr_jan_pajak_przy_serco_ksztaltnym_ladowisku_ufo.jpg" during my professorship in Borneo, available at addresses:
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

5. Photo of only that other HEART scorched in grass (pp: fotografia tylko tego innego serca wypalonego w trawie) "1998_09_serco_ksztaltne_ladowisko_ufo_z_dreptaka_na_7_miles.jpg" during my professorship in Borneo, available at addresses:
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

6. Photo of the third HEART scorched in grass (pp: fotografia trzeciego SERCA wypalonego w trawie) "2008_9_11_serce_z_melaka_malezja.jpg" near old church from Malacca where served saint Francis Xavier, available at addresses:
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

NOTE how closely the God's choice of this Petoniam Holy Area follows verses 1:27-29 from "1 Corinthians" of the Polish Catholic "Millennium Bible" - stating quote: "God has chosen just what is foolish in the eyes of the world to put the wise to shame, he has chosen what is weak to strong to abase, and what is not of noble birth according to the world, and despised, and what is not, God has distinguished, that what is may be annihilated, so that no creature may boast before God." (in the Polish langauge worded: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga"). So far only people who also are described by these verses are praying in there - no wonder that so few people are omitted by situations and calamities discussed in #N1 to #N3b from e.g. my web page cielcza_uk.htm.

7. Links to the web page named "petone.htm", in item #J3 of which my sighting of Burning Bush from Petone is reported, at: (pp: linki do strony internetowej "petone.htm" z)
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

8. Links to the web page named "klasa_uk.htm", in item #A3 of which strange repetition of name "Arava" from Izrael and name "Arawa" (meaning "Holy Speach") for my flat is reported, at: (pp:linki do strony "klasa_uk.htm" z opisem obu "Arawa")
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com

9. Links to the web page named "2020life.htm", in item #L3 of which is described the revival of extinct Judean Dates in the area of Izrael named "Arava" - i.e. similar to meaning "Arawa" (Holy Speach) for my flat in Petone, at: (pp: linki do strony "202life.htm" z opisem wydobycia z wymarcia judejskich daktyli w "Arava")
drobina.rf.gd or nirwana.hstn.me or geocities.ws/immortality or magnokraft.ihostfull.com


Female narcissist and sex-starved marriage (YT search & run)

(po polsku-pp: YouTube wyszukiwanie i przeglądanie: samoregulowania się negatywnych narcyzystek i bezstosunkowych małżeństw opisywanych w punkcie #V2 strony humanity_pl.htm - czyli jak "moce zła" rujnują służące dobru przebiegi i produkty życia ludzi)

YT search: female narcissist
YT run: Top 5 Abuse Tactics Used By The Female Narcissist (11:48 min, since Nov 1, 2021)
YT run: Narcissists NEVER Do These Things (13:44 min, Oct 17, 2022)
YT run: 6 Things Women Say That Are Red Flags (Every Guy Needs To Watch This) (8:37 min, Nov 3, 2022)
YT run: 8 DIRTY Ways WOMEN Try To MANIPULATE & CONTROL Men (11 min, Sep 13, 2022)
YT run: Indian Comedian Sindhu Vee on mariage (4:45 min, Aug 29, 2023)

YT search: sex-starved marriage
YT run: The sex-starved marriage (17:34 min, Apr 30, 2014)
YT run: Sexless Marriage Advice for Men (Fed Up and Frustrated) (7:18 min, Apr 3, 2021)
YT run: 7 Effects a Sexless Marriage Has on a Man! (8:05 min, Jul 23, 2021)
YT run: What to Say to a Narcissist to Shut Them Down Permanently (16:44 min, Mar 13, 2021)

YT search: benefits from keeping your legs open for your husband
YT search: older women sexuality
YT run: 5 Reasons You Should Keep Your Legs Open To Your Husband (8:50 min, Sep 18, 2020)
YT run: How to Repair a Sexless Marriage | Sex and Relationship Coach | Caitlin V (19:50 min, Sep 11, 2020)
YT run: The difference between healthy and unhealthy love (12:13 min, Jun 12, 2019)
YT run: 10 Signs Your Partner Doesn’t Love You (Even If You Think They Do) (8:41 min, Dec 15, 2021)

YT search: what men want and need from women
YT run: Are Women Expecting too much from Men? On Jedediah Bila Live (8:42 min, Nov 9, 2022)
YT run: @Aba N Preach On What Men REALLY Want! (8:32 min, Oct 25, 2022)

YT search: hookup culture and relationships
YT search: toxic feminism negativity
YT search: demon of narcisist
YT search: demon of lying

YT run: 9 Signs Your Wife is Toxic | Pooja Priyamvada x Bonobology (7:49 min, 9 znaków twoja żona jest trująca)
YT run: WITHHOLDING: The Top 5 Ways Women DENY A Man's Needs (9:06 min, crying for witholding 5 things from men)

Re: #L1 of "evil.htm"
G.pl search: Przesąd o tzw. "zapatrzeniu się"
"G.com search: inbreeding"

Re: Czy dzisiejsze standardy kobiet są Urojeniowe? (tj. Delusional?)
YT search: Are Women's Dating Standards Delusional?
YT run: Are Women's Dating Standards Delusional? (5:38 min, 6 foot, tego szukałem)
YT run: The Standards For Men Are Delusional (59 sek, shorts)
YT run: High value men wants low body count woman (1:28 min)
YT run: 9 STUNNING Signs You're Dating a PROMISCUOUS Woman: How to KNOW (3:20 min)
YT run: Divorced Man Endyres a Sexless Mariage for 6 Years (11:55 min)
YT search: habituation (przeciwieństwo: sensitization)
YT run: What Man Tells Wife About Sex (6:20 min)

Odnotuj iż: szczęścia osobistego (YT pl search) i spełnionego życia (YT pl search) NIE przyniesie nam ani bogactwo ani wyniki egoistycznych poszukiwań. Wszakże są one przyznawane przez Boga jako nagrody za serwowanie dobrych uczynków innym ludziom in wypełnianie wymagań Biblii (patrz Biblia, "Marek" 10:45, "Mateusz" 20:28, "Łukasz" 22:27, "Rzymian" 1:25). Aby jednak "NIE rzucać pereł do świń" - dobre uczynki można też serwować dopiero po uprzednim upewnieniu się iż dane osoby zasługują na ich doświadczenie , np. patrz sytuację gdy She cried tears of happiness(YT run) (tj. biedna kobieta bezpłatnie daje obiad proszącemu, za co on wynagradza ją darem $500). Włożeniem wymaganej pracochłonności w dobre uczynki można nawet osiągnąć szczęśliwość tzw. "zapracowanej nirwany" jaka jest w stanie nawet zastąpić nam "pieniądze" - tak jak ilustruje to nam nasz półgodzinny polskojęzyczny film Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany(YT pl run). Odnotuj więc z #I5 w moim blogu #362 iż każdy z ludzi po urodzeniu się otrzymuje od Boga dary najróżniejszych talentów jakie ochotniczo i z "wolnej woli" pozwalają mu (lub jej) serwować bliźnim jakiś rodzaj dobrych uczynków - po wykaz tych talentów patrz np. (YT run) Spiritual Gifts from God - każdy więc jest w stanie znaleźć wśród swych otrzymanych od Boga talentów chociaż jeden pozwalający serwować bliźnim dobre uczynki a w ten sposób zapracować na spełnione życie (YT search) i szczęście osobiste (YT search).

Re: cechy niewypaczonej kobiety: patrz Biblia, "Efezjan" 5:21-33, potwierdzone słowami kobiety i matki synów z tzw.
Feminine Latina Schools Modern Woman poświadczającej iż - cytuję: (YT run) as a woman I believe there's nothing more satisfying than giving pleasure to your men (tj. "jako kobieta ja wierzę iż nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż serwowanie przyjemności swoim mężczyznom"). Tę samą zasadę ilustruje tzw.
(YT search) "Unconditional Surrender" statue near USS Midway


Wyszukiwarka "custom search" Pana "Jacka K" z 2009/9 (zlikwitowana przez Google w marcu 2024 roku):

https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego

https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Drobina+Boga

https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Ustrój+Nirwany


Oto wielolistowe "playlisty" z ulubionymi melodiami dra inż Jana Pająk, (w tej liczbie polskie, np.: p_l.htm) zaprogramowanie w 2015 roku, kompletnie zrujnowane przez zło do 2019 roku, a przeprogramowane około dnia 2023/4/17 tak aby psujące je zło dało się identyfikować i usuwać:

p_l.htm (Polish sentimental - polskie sentymentalne i zadedykowane totalizmowi)

p_nfa.htm (songs with action - piosenki z akcją)
p_nfb.htm (Bolivian songs - piosenki Boliwii)
p_nfc.htm (classic songs - klasyczne piosenki)
p_nfd.htm (Caporal dances - tańce zwane Caporal)
p_nfe.htm (Eastern songs - piosenki Wschodu)
p_nff.htm (femine dancing groups - żeńskie grupy taneczne)
p_nfg.htm (German-language songs - piosenki niemieckojęzyczne)
p_nfh.htm (neo-medieval songs - piosenki obecnej epoki "neo-średniowiecza")
p_nfi.htm (Inka walls and songs - piosenki z murami Inków)
p_nfj.htm (Jan's favourite playlists - najbardziej ulubione piosenki Jana)
p_nfl.htm (Latin American music - muzyka Ameryki Łacińskiej)
p_nfm.htm (songs about love - piosenki o miłości)
p_nfn.htm (native songs - piosenki narodowe)
p_nfp.htm (Polish songs - polskie piosenki)
p_nfr.htm (Russian songs - rosyjskie piosenki)
p_nfs.htm (sexy performances - seksowne występy)
p_nft.htm (Thai songs - piosenki Tajlandii)
p_nfu.htm (Ukrainian songs - piosenki Ukrainy)
p_nfv.htm (Lithuanian songs - litewskie piosenki)
p_nfw.htm (songs of N. Korea - piosenki Północnej Korei)
p_nfx.htm (untotaliztic songs - nietotaliztyczne piosenki) - ta "playlist" NIE była zasabotażowana przez zło od dnia stworzenia wiele lat temu - zgadnij dlaczego lub patrz (#6)
p_nfz.htm (Chinese songs - chińskie piosenki)

Odnotuj poniższe (#1) do (#8) w sprawie powyższych "playlists":

(#1) Biblia informuje iż każdą odmianę zła daje się nazwać, poznać i wyeliminować, np. patrz tam 10 przykazań z "Księgi Wyjścia", wersety 20:3-17.

(#2) Ludzkość doświadczyła iż każdy nazwany i już poznany rodzaj zła (np. covid-19, rak, jadowite węże, komary, skorpiony, broń palna, szybkie samochory, itp.) uśmierca aż kilka milionów ludzi zanim ludzie nauczą się jak go eliminować.

(#3) Autor tej strony odkrył, nazwał, poznał i znalazł sposoby jak eliminować aż kilka rodzajów zła, np. szatańscy UFOnauci, brak "energii moralnej", internet w roli "666", pieniądze, itp. - opisy jakich streścił, np., w {10} do {12} z punktu #H2 strony biblia.htm.

(#4) Prawdopodobnie ponieważ autor odkrył też ostrzeżenie zawarte w wersecie 13:17-18 z "Apokalipsy św. Jana" w Biblii stwierdzające iż internet będzie nośnikiem przepowiadanych tam złowrogich cyfr "666", poczym opublikował dowody potwierdzające to ostrzeżenie w #H4 do #H4b z jego strony internetowej o nazwie will_pl.htm oraz we wpisie #353 do blogów totalizmu, a "tożsamość" i prawdę o źródłach owych "666" wyjaśnił w {11} i {12} z punktu #H2 swej strony biblia.htm i we wpisie #354 do blogow totalizmu, w rezultacie tego ujawniania ludziom prawdy wszystko co autor publikuje w internecie (włącznie z playlistami jego ulubionych piosenek) jest poddawane przez owych nosicieli "666" zmyślnym sabotażom. Jeśli więc na którejś z powyższych playlist "sceptyczny" je przeglądający odnotuje którąkolwiek "playlistę" zaczernioną i oznakowaną napisem "This video is unavailable" wówczas proponuję sprawdzić "prawdomówność" tego oznakowania klikając na refresh lub uruchamiając poszczególne jej piosenki przytoczonymi po prawej stronie tej "playlisty" linkami do indywidualnie każdej z tych piosenek.

(#5) Uruchom więc powyższe "playlisty" autora na swym "smart TV" lub komputerze, zmień dla nich "% zoom" (jak zmienić "zoom" opisałem na końcu WSTĘPu swych stron, np. z petone_pl.htm) tak aby każda piosenka zapełniła ci cały ekran, poczym poznaj jak wykrywać i jak eliminować zło wnoszone przez "666" internetu do "playlists".

(#6) Polskie przysłowie "złego diabli NIE biorą" naprawdę działa w praktyce - dowodem czego jest moja "playlista" p_nfx.htm (untotaliztic songs - nietotaliztyczne piosenki). W przeciwieństwie do innych powyższych "playlist", od bowiem chwili jej stworzenia wiele lat temu aż do podjęcia tu opisanego przeprogramowania powyższych "playlist" około dnia 2023/4/17, ta jedyna "playlista" nawet pojedyńczy raz NIE została zasabotażowana przez internetowe zło "666". Ciekawe czy czytelnik zrozumie lub zgadnie dlaczego? To zapewne z powodu tej samej zasady działania zła, przykładowo punkt #A5 strony totalizm_pl.htm może wskazywać jedno krótkie polecenie wyszukujące jakie pozwala znaleźć niemal wszystkie widea, które pokazują fragment karnawału w Brazylii o jakim się twierdzi iż ilustrują one szydzenie z Jezusa - tj. polecenie przykładowo o formie: https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+mock+Jesus+god+destroys. Wszakże szydzenie z Jezusa promuje na Ziemi ateizm i osłabia wiarę w Boga - co jest jednym z głównych celów działania omawianego tu zła. Jednocześnie oprogramowanie "youtube.com" zupełnie NIE pozwala aby także wypracować jedno polecenie wyszukujące, które ujawniłoby niemal wszystkie widea pokazujące świątynie i kościoły jakie zostały ominięte przez najróżniejsze kataklizmy jakie kompletnie zniszczyły ich otoczenie - chociaż w youtube.com też znajduje się sporo takich wideów pokazujących niezniszczone świątynie lub kościoły stojące w środku pola ruin. Za to ich zobaczenie osłabia ateizm i promuje wiarę w Boga. Stąd aby niemal wszystkie je poznajdować, to samo zło się upewnia aby w ręczne wyszukiwanie oddzielnie każdego takiego niezniszczonego kościoła lub świątyni trzeba było włożyć ogromny nakład pracy i czasu.

(#7) W czwartek dnia 2023/4/20 zostałem zaskoczony furią i zaciekłością z jaką moce zła starają się uniemożliwić poprawną pracę moich piosenkowych "playlist". W ów dzień bowiem właśnie zakończyłem przeprogramowywanie wszystkich powyższych "playlist", tak iż ponownie wszystkie one zaczęły poprawnie działać i mogłem wrócić do delektowania się słuchaniem najbardziej ulubionych piosenek i muzyki jakie w nie wprogramowałem. Owo przeprogramowanie było bowiem bardzo pracochłonne i zajęło mi aż sześć dni pracy. Świadomość iż właśnie je ukończyłem przynosiła mi więc sporą ulgę. Moja ulga trawała jednak bardzo krótko bo natychmiast wówczas z szokiem odnotowałem iż wszystkie moje "playlisty" jakie tylko krótko wcześniej działały choćby tylko częściowo, nagle zupełnie zaprzestały działania - włącznie i z tymi "playlistami" do jakich linki wyszczególniłem w następnej części niniejszej strony oraz na stronach podanych poniżej w (#8), a także włącznie z linkami do wszystkich wideów pokazywanych HTML-owską programową instrukcją "iframe" jakie poprzytaczałem we wielu opisowych stronach internetowych totalizmu, np. w stronach portfolio_pl.htm, czy magnocraft_pl.htm. Zamiast "planszy inicjującej" owe widea, wszędzie tam pojawiły się tylko białe plamy oznaczające iż w nich instrukcja "iframe" ściągająca owe widea z "youtube.com" zupełnie już NIE działa na wszystkich moich stronach internetowych. Co gorsza, sposobów takiego zasabotażowania moich stron istnieje wiele, zaś ja NIE byłem w stanie odkryć "jak" owe moce zła dokonały tego masowego sabotażu. Następnej nocy NIE mogłem więc spać wiedząc co aż tak zmyślny sabotaż oznacza. Analizując w myśli "gdzie" ów sabotaż nastapił, logicznie wyeliminowałem możliwości (a) i (b) jakie od dnia 24 grudnia 2004 roku opisuję w punkcie #J2 swej strony o nazwie faq_pl.htm - tj. wyeliminowałem (a) sabotaż dokonany na serwerze, oraz (b) sabotaż dokonany w moim komputerze za pomocą znanej mi już od tak dawna tzw. pętli sabotażowej. Myśląc bowiem "jak" owe moce to zdołały osiągnąć, te dwie możliwości logicznie trzba było wyeliminować. Wszakże gdyby sabotaż ten został wprogramowany np. (a) w dystrybucyjne software z "youtube.com", wówczas zaprogramowanie sabotażu "po stronie serwera" mogłoby kiedyś się wydać. To zaś mogłoby otworzyć oczy zbyt wielu ludzi na rolę i działania instytucji jaka według Biblii w przyszłości będzie nosicielem znaku bestii "666". Z kolei gdyby sabotaż ten był dokonany (b) w moim komputerze tzw. pętlą sabotażową - wówczas znając na wylot swe programy jakie osobiście zaprojektowałem, zaprogramowałem i aktualizuję, ja niemal natychmiast bym to wykrył. Czyli to znaczy, że ten skryty sabotaż musiał być jakoś dokonany poza serweim i poza moim komputerem, ale jego działanie manifestowało się tylko w moim komputerze. Aby więc znaleźć odpowiedź na owe "jak" on zostal dokonany, tamtej nocy postanowiłem postawić się w sytuacji owych mocy zła, zaś dobrze już wiedząc iż ich kurierzy czasowi mogą podróżować przez czas oraz iż ich podmieńcy faktycznie zarządzają całą naszą cywilizacją (wszakże nie na darmo Biblia ich przywódcę nazywa Władcą Ziemi), zadałem więc sobie samemu zapytanie "jak" ja bym postąpił gdybym był nimi, czyli gdybym mógł podróżować przez czas i miał ich technikę i władzę, zaś usiłował uzyskać podobne efekty w moim komputerze. Zadawanie właściwych pytań zawsze daje rezultaty. Szybko bowiem przyszła mi na myśl inspiracja, że zapewne wysłali oni swych "kurierów czasowych" do czasów w przeszłości kiedy instrukcja "iframe" była właśnie tworzona i nakazali tamtym swym rządzącym aby zmienili format owej instrukcji. Ponieważ zaś, jak wyjaśniłem to w punktach #I1 do #I5 ze swej strony 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz ze wpisu #345 i #346 do blogów totalizmu, z powodów braku tzw. błędu "nadmiarowości danych", nikt poza moimi komputerami NIE doświadczył iż taka zmiana formatu "iframe" miała miejsce - stąd jej wprowadzenie w przeszłości natychmiast zasabotażowało w moich komputerach wszystko co używało instrukcji "iframe". Kiedy więc przyszła mi na myśl owa inspiracja, wstałem i sprawdziłem w internecie "czy" oraz ewentualnie "jak" różni się ów obecny format "iframe" od tego jaki ja używałem. Faktycznie różnica była znacząca, zaś po jej skorygowaniu moje strony ponownie były w stanie uruchamiać widea z "youtube.com". Tyle iż mając setki miejsc na różnych stronach totalizmu gdzie owe instrukcja "iframe" jest użyta, zajmie mi teraz całe miesiące aby je wszystkie ponaprawiać. Całe to doświadczenie tylko wzmocniło moją troskę o przyszłe losy ludzkości jakie od dawna prognozuję i opisuję swą stroną o nazwie 2030.htm oraz naszym filmem z dnia 2018/5/6 o tytule "Zagłada ludzkości 2030" Wszakże dzisiejsza pasywność ludzi i ich uparte ignorowanie istnienia ukrytej okupacji Ziemi przez naszych moralnie upadłych krewniaków z planet Oriona mi przypominają owe filmowe sceny z "westernów" w jakich kowboje pędzą do rzeźni stado bydła NIE świadome swego już bardzo bliskiego losu, zaś popędzający je kowboje już się cieszą z pieniędzy, uciech i rozpusty jakie dopędzenie tego bydła do rzeźni im przyniesie. Módlmy się więc do Boga o zainspirowanie nas do przejrzenia na nasze oczy, oraz o zainspirowanie naszych moralnie upadłych krewniaków o zarzucenie ichnich pasożytniczych działań i podjęcie wraz z nami życia zgodnego z przykazaniami i wymaganiami Boga dla naszego oraz ichniego dobra, korzyści i lepszej przyszłości. Wszakże zarówno Biblia, jak i algorytmy totaliztycznej karmy, oraz oczywiście empiryczne doświadczenia ludzkiego życia utrwalane np. treścią licznych przysłów, wszystkie zgodnie dowodzą iż zło uczynione innym bliźnim zawsze po upływie "czasu zwrotu" powraca do tego kto je wyrządził.

(#8) Od dnia 5 października 2014 roku istnieją też dwie inne strony internetowe, mianowicie polskojęzyczna p_instrukcja.htm oraz angielskojęzyczna p_instruction.htm. Obie te strony prezentują majważniejsze informacje dotyczące "playlist" z piosenkami i muzyką jakie najbardziej lubię słuchać dla odprężenia i przyjemności. Opisują one też jak już od pierwszej chwili mojego stworzenia tych "playlist" z ogromną furią i zajadłością były one sabotażowane, blokowane i obrzydzane przez moce zła. Chociaż wszystko co ja piszę i upowszechniam też jest zaciekle zwalczane przez owe moce zła, z jakichś nieznanych mi powodów na "playlistach" skupia się największa niszczycielska siła tych naszych upadłych krewniaków.


"Playlisty" z ulubionymi piosenkami autora tej strony (tj. inne "playlisty" niż te linkowane i opisane powyżej niniejszego punktu) nadal oczekujące przeprogramowania identifikującego i eliminującego trapiące je zło:

(Te powtarzalnie także sabotażowane przez nosicieli "666" listy piosenkowe też są ilustratywnym przykładem sytuacji z tzw. "prawdą" na Ziemi. Mogą one być uruchamiane, między innymi, na "smart" TV i na komputerach PC za pośrednictwem linków do całych "playlist" i iindywidualnych piosenek tych piosenkowych "playlists" udostępnianych na niniejszej stronie, lub pod adresem pajak.org.nz .)

(1) Listy piosenkowe z kolumną wielopiosenkowych "playlist":

Polish folk songs in Polish (p_l.htm) and/oraz in English (p_e.htm)
Favourite songs of my wife Sue (p_c.htm)
Favourite songs of Jan Pająk - the author (p_j.htm)
Songs about love (p_m.htm) or p_md.htm
Sexy songs (p_s.htm)
Songs with "Umf factor" (p_u.htm)
Songs with "actions" (p_a.htm)

(2) Listy wideów - pełnoekranowe "playlists" (na "smart" TV i PC):

p_instrukcja.htm
p_12fa.htm (12-action)
p_12fb.htm (12-Bolivian)
p_12fc.htm (12-classic)
p_12fd.htm (12-Caporal)
p_12fe.htm (12-Eastern)
p_12ff.htm (12-femine)
p_12fg.htm (12-German)
p_12fh.htm (12-neo-medieval)
p_12fi.htm (12-Inka)
p_12fj.htm (12-Jan's favourite playlists)
p_12fk.htm (12-paintings)
p_12fl.htm (12-Latin American)
p_12fm.htm (12-love)
p_12fn.htm (12-native)
p_12fp.htm (12-Polish)
p_12fr.htm (12-Russian)
p_12fs.htm (12-sexy)
p_12ft.htm (12-Thai)
p_12fu.htm (12-Ukrainian)
p_12fv.htm (12-Lithuanian)
p_12fw.htm (12-Korean)
p_12fx.htm (12-untotaliztic)
p_12fy.htm (12-Yes dance)
p_12fz.htm (12-Chinese)
p_12pf.htm (12-portfolios)
p_12f3.htm (12-3D)
djp.htm (dorobek-JP)

(3) Linki do "playlists" na "pajak.org.nz" dzielące ekran na części:

4 totaliztic (p_4.htm)
4 Russian (p_4r.htm)
11 totaliztic (p_12.htm)
11 action (p_12a.htm)
11 Bolivian (p_12b.htm)
11 classic (p_12c.htm)
11 femine (p_12f.htm)
11 neo-medieval (p_12h.htm)
11 Jan's favourite (p_12j.htm)
11 Latin American (p_12l.htm)
11 love (p_12m.htm)
11 native (p_12n.htm)
11 Polish (p_12p.htm)
11 sexy (p_12s.htm)
11 untotaliztic (p_12x.htm)

(4) Instrukcje do "playlists" i wideów:

pajak.org.nz/p_instrukcja.htm
p_l.htm (6-Pl) i p_e.htm (6-Uk)
p_12ff.htm (12-femine)
djp.htm (dorobek-JP)

(5) Piosenki o "Inkaskim Murze" oraz ilustracje i opisy jak był on tworzony:

Piosenki w: drobina.rf.gd/p_nfi.htm lub nirwana.hstn.me/p_nfi.htm lub gravity.ezyro.com/p_nfi.htm lub magnokraft.ihostfull.com/p_nfi.htm lub geocities.ws/immortality/p_nfi.htm
Ilustracja tworzenia "Inkaskiego Muru" na 17-sekundowym filmie: "Wall 4K" o adresie https://youtu.be/ZFr3YrVcM3E
będącym wycinkiem z 34-minutowego filmu "Napędy Przyszłości" o adresie https://youtu.be/lBVQfl2bbtI
Punkt #J4.6 strony propulsion_pl.htm jaki opisuje tworzenie "Inkaskich Murów" poprzez zapropgramowanie przeciw-materi.


YouTube videos based on my research available at https://www.youtube.com/@totalizm:

(po polsku-pp: widea w YouTube bazujące na moich badaniach)

Here are internet links to my 5 free youtube.com videos with educational movies based on my research in the making of which I directly participated as script writer and all of which are published at the address: https://www.youtube.com/user/totalizm - listed starting from (in my opinion) one most easy to watch, and finishing on the most difficult to watch:

1. "How big is the Magnocraft?" - only 4 minutes in length, no narration but only music and descriptions written in English. Available at the internet address: https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c It shows 8 basic types of starship of my invention called the "Magnocraft" because it is propelled by magnetic field. The good and short description of the Magnocraft is also provided on my web page named "magnocraft.htm" available at the address: http://pajak.org.nz/magnocraft.htm

2. "Future Propulsions" - 35:21 minutes, narration in English, available at: https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak - but it has also versions available in Polish and German). This video explains in simple wards where the idea of my Magnocraft starship comes from, how it was developed, and what it will allow to accomplish when it is implemented. Apart from above web page "magnocraft.htm" the "propulsion" for my Magnocraft is also explained at the web page "oscillatory_chamber.htm" available e.g. at the address: http://www.geocities.ws/immortality/oscillatory_chamber.htm

3. "Dr Jan Pajak portfolio" - 32:49 minutes, narration in English, available at: https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 - but have also different versions in Polish and German). It presents and briefly explains most vital achievements of my life, i.e. it if like "summarizes" my professional biography published also as a web page named "pajak_jan.htm" available e.g. at the address: http://magnokraft.ihostfull.com/pajak_jan.htm

4. "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" - 35 minutes, in Polish but with sub-titles "cc" in English. The Polish title means "The world that got rid of Money: The Nirvana System". Available e.g. at: https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E The payment for human work being done in this "Nirvana System" would be through experiencing the happiness of "earned nirvana" (which I earned myself and experienced at Borneo for 9 months) - best described at my web page, e.g.: http://nirwana.hstn.me/nirvana.htm In turn the political "Nirvana System" in shortest way is described in INTRODUCTION and in "part #L" from my web page named "smart_tvs.htm" available e.g. from the address: http://nirwana.hstn.me/smart_tvs.htm and in other web pages listed in there.

5. "Zagłada ludzkości 2030" - 34 minutes, narration in Polish but with English sub-titles "cc". The Polish title describes "The Great Purification of 2030s". It is the most watched movie based on my research. Available e.g. at the address: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 It shows "what" will happen to the humanity in years from around 2030 till around 2040 if people keep ignoring my call for urgent getting rid of "money" which are fast pushing our civilisation to self-destruction and extinction. Thoroughly it is described also at the web page named "2030_uk.htm" available e.g. from the address: http://drobina.rf.gd/2030_uk.htm A brief description of this movie is provided in item #A2 from the web page "portfolio.htm" and e.g. item #H3 (as well as #A2 and #A1) of the web page "prophecies.htm" available e.g. at: http://drobina.rf.gd/portfolio.htm http://drobina.rf.gd/prophecies.htm

Odnotuj też inne ostrzeżenie dotyczące upadku ludzkości, który właśnie szybko nadchodzi - np. na 1:56 minut długim "Tik Tok" filmiku młodej dziewczyny o posiwionych włosach, zatytułowane "Camels on the horizon" z adresu: https://www.youtube.com/watch?v=-t3YY6yQThY lub adresu https://www.youtube.com/watch?v=D33YmGSGzZs (niestety, tak jak każda prawda, też zawzięcie krytykowane wideami ujawnianymi np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=camels+on+the+horizon). Mój komentarz o merycie owego wideo "Camels on the horizon" przytoczyłem w "motto" do punktu #N2 ze strony o nazwie cielcza.htm oraz we wpisie #357 do blogów totalizmu.


On-line TV news:

YT search: "al jazeera live tv news english" (Search for: Al Jazeera news livestream)
https://www.youtube.com/watch?v=F-POY4Q0QSI (AJ news broadcasting: Al Jazeera livestream via YouTube)
YT search: "dw live tv news english" (Search for: Deutsche Welle news livestream)
https://www.youtube.com/watch?v=GE_SfNVNyqk (DW news broadcasting: DW News livestream via YouTube)

YT search: "polish news live stream" (Polish news live tv )
https://www.youtube.com/watch?v=s0qAB8hH-q0 (Polish news broadcasting: Polish News livestream via YouTube)

YT search: "australian news live tv" (Australian news)

Google.my search: free tv news online


(YT Run & search) Rozrywkowe Filmy i ich zwiastuny w YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=jJv7qJLDDyM (YT Run: Zwiastun "The Dragon Pearl", 2011 rok)
https://www.youtube.com/watch?v=LozJSTjrvek (YT Run: angielskojęzyczny zwiastun filmu "Soylent Green", 3:20 min, 2011/6/24, był po polsku)
https://www.youtube.com/watch?v=o0y5Z8_tefY (YT Run: "Extinct tree from the time of Jesus rises from the dead in Israel - BBC REEL, 8:24 min)
https://www.youtube.com/watch?v=3WLS6q8Dlpw (YT Run: They Feel So Threatened By The Truth)
https://www.youtube.com/watch?v=25vg-bGFLf0 (YT Run: Comedy "Mouse that Roared", 1965)
https://www.youtube.com/results?search_query=fire+in+the+sky+movie (YT Search: "Fire in the Sky" movie, 1993, 1:49:20 hour)
https://www.youtube.com/results?search_query=alien+experiments+clip+fire+in+the+sky+movie (YT Search: "Alien Experiments" excerpt "Fire in the Sky", 1993, 2:43 min)
https://www.youtube.com/watch?v=mO2W96NCiRc (YT Run: "Alien Experiments" excerpt "Fire in the Sky", 1993, 2:43 min)
YT search: "Mondo Cane full movie"
YT run: "Mondo Cane" movie 1:47:40


(YT i Google Search) Filmy i ich zwiastuny w YouTube:

Google search: Halstead case (1989/11/5)
YT search: film "Beware of Angels" YT run: "Beware of Angels" (z adresu: https://www.youtube.com/watch?v=Lzgr6jXMhkg )
YT Search film 2019: "Cold Pursuit" (Ilu ludzi na nim zabito?)
YT Search film 1986: "Ferris Bueller's Day Off" (Łamanie ilu przykazań Boga on perswaduje?)
YT Search film 2017: "Ferris Bueller 2: Another Day Off- The Cancelled Sequel | Cutshort"
YT search: film "The Dragon Pearl"
YT search: film "Soylent Green" (1973, ~1.5 h) ("artificial foodstuff, as a substitute for real meat", "soczysta zieleń")
YT search: comedy "A Fish Called Wanda" 1988 rok
YT search: komedia "Mysz ktora ryknęła"
Google.my search: free movie online


Adresy niniejszej strony "p_.htm" na witrynach:

drobina.rf.gd/p_.htm
gravity.ezyro.com/p_.htm
nirwana.hstn.me/p_.htm
pajak.org.nz/p_.htm
www.geocities.ws/immortality/p_.htm


Google - what time is in:

(po polsku-pp: która godzina jest w:)

Malaysia
New Zealand
Poland
United Kingdom


Search: Bible and Confucius:

(po polsku-pp: YouTube wyszukiwanie i przeglądanie: Biblia i Konfucjusz:)

Google search: Bible 4:8 "Letter to Phillipians"
Google search: Confucius famous maxim
Google search: Four wise monkeys
Google search: Słynna maksyma Konfucjusza:
YT search: Yellow Emperor Wong Di China legendary founder from stars
YT search: Qin Shi Huang Terracotta Army
YT seach: Methuselah supernatural sword and capabilities
YT search: Martin Luter Pope 666
Google search: SDA on 666
YT search: SDA on 666 (SDA=Seventh-day Adventist)
YT search: Tytler Cycle
https://www.youtube.com/watch?v=NTNAUDbwhKk = PSA - Opinion: Govt.- The Tytler Cycle
https://www.youtube.com/watch?v=t3vPr1HlujU = ReValue America - The Tytler Cycle
https://www.youtube.com/watch?v=mqtzN05Mdrw = Tytler Cycle - Dependance and the Four Horsemen
https://www.youtube.com/watch?v=kX4OKUGIEQ8 = 2 min = Cycle of Freedom 00 - Quick Overview
https://www.youtube.com/watch?v=ts5Sg8YCxP0 = 6 min = Cycle of Freedom 01
https://www.youtube.com/watch?v=ePLhpO9X_Ws = 5 min = Cycle of Freedom 05


Google search: Opisowe prezentacje mojego dorobku naukowego:

jan pajak (google.com search), Stephen Hawking a także dla porównania
Totalizm (google.com search) i dla porównania: Totalism
Google PL: Koncept Dipolarnej Grawitacji (google.pl search) i dla porównania: Google PL: Teoria Wszystkiego
Concept of Dipolar Gravity (google.com search) i dla porównania: Theory of Everything
Google.com: Cyclic Table for Propelling Devices Google.pl: Tablica Cykliczności dla Napędów
Google.com search: God Drobina Google.pl search: Drobina Boga
Google.com search: famous painting
Bing.com search: famous painting


YouTube search & run: Filmowe prezentacje mojego dorobku naukowego:

https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E Film 33:36 min: "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (304 views at 14:00 pm 2021/4/22)
YT search: Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany Wyszukiwanie filmu (od 2021/4/22)
YT search: ustrój nirwany Wyszukiwanie filmu (od 2021/4/22)
YT search: świat bez pieniędzy Wyszukiwanie filmu (od 2021/4/22)

YT search: jan pajak
YT search: Zagłada ludzkości 2030
org.nz: djp.htm (dorobek-JP)
https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 lub https://youtu.be/o06UvHgahr8 = YT linki do filmu "Zagłada ludzkości 2030"
http://pajak.org.nz/cr/zaglada_1_milion.jpg = plakietka 1 miliona oglądnięć filmu "Zagłada ludzkości 2030"
http://pajak.org.nz/cr/rekord_2_miliony.jpg = plakietka 2 milionów oglądnięć filmu "Zagłada ludzkości 2030"
http://pajak.org.nz/cr/zagłada_3_miliony.jpg = plakietka 3 milionów oglądnięć filmu "Zagłada ludzkości 2030"
Facebook: Zagłada ludzkości 2030
YT search: Dr Jan Pająk portfolio
po polsku, po angielsku (in English), oraz po niemiecku (auf Deutsch) = YT run: "Dr Jan Pająk portfolio" w 3-ch językach,
https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c lub https://youtu.be/hkqrVePSj6c = YT run "Jak wielki jest Magnokraft"

YT run "Napędy Przyszłości": https://youtu.be/lBVQfl2bbtI (34:30 min, since 2020/2/14) patrz YT search: Napędy Przyszłości
YT run "Future Propulsions": https://youtu.be/TxSWDbFopak (35:21 min, since 2020/2/14) see YT search: "Future Propulsions"
YT run "Antriebe der Zukunft": https://youtu.be/ZzJr41Ve2O8 (35:18 min, since 2020/2/14) see YT search: Antriebe der Zukunft

YT run "Alien Planet 4K": https://youtu.be/smNkQdItGOA (0:26 min, bezgłośny, od 2020/3/14) YT search: "Alien Planet 4K" (358(+39)=2020/3/21)
YT run "Bhaskara 4K": https://youtu.be/pqWhHmlsQ7g (0:32 min, bezgłośny, od 2020/3/14) YT search: "Bhaskara 4K" (349(+16)=2020/3/21)
YT run "Wall Stones 4K": https://youtu.be/jEOGP1k00SU (0:20 min, bezgłośny, od 2020/3/14) YT search: "Wall Stones 4K" (213(+10)=2020/3/21)
YT Run "Wall 4K": https://youtu.be/ZFr3YrVcM3E (0:17 min, bezgłośny, od 2020/3/14) YT search: "Wall 4K" (212(+13)=2020/3/21)
YT Run "Daniela Interview": https://youtu.be/vNSxraWDs7Y (48:14 min, in English, od 2020/12/21) YT search: Daniela Giordano


Google search, YouTube run: Filmowe prezentacje mojego dorobku naukowego:

Google search: dr jan pajak
Google search: Zagłada ludzkości 2030
org.nz: djp.htm (dorobek-JP)
https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 lub https://youtu.be/o06UvHgahr8 = YT linki do filmu "Zagłada ludzkości 2030"
http://pajak.org.nz/cr/zaglada_1_milion.jpg = plakietka 1 miliona oglądnięć filmu "Zagłada ludzkości 2030"
http://pajak.org.nz/cr/rekord_2_miliony.jpg = plakietka 2 milionów oglądnięć filmu "Zagłada ludzkości 2030"
http://pajak.org.nz/cr/zagłada_3_miliony.jpg = plakietka 3 milionów oglądnięć filmu "Zagłada ludzkości 2030"
Facebook: Zagłada ludzkości 2030
Google search: Dr Jan Pająk portfolio
po polsku, po angielsku (in English), oraz po niemiecku (auf Deutsch) = YT linki do filmu "Dr Jan Pająk portfolio" w 3-ch językach,
YT run: Is it parallel inspiration by God, or inspiration by UFO "couriers through time" (kurierzy czasowi) to repeat my formal scientific proof for God existence that I published in 2007 e.g. in item #G2 and #G3 from my web page "god_proof.htm"? (7:13 min, Nov 29, 2019 USA)
Google search: Dr Francis Collins God in DNA
https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c lub https://youtu.be/hkqrVePSj6c = YT run of film "Jak wielki jest Magnokraft"

YT run "Napędy Przyszłości": https://youtu.be/lBVQfl2bbtI (34:30 min, since 2020/2/14) patrz Google search: Napędy Przyszłości
YT run "Future Propulsions": https://youtu.be/TxSWDbFopak (35:21 min, since 2020/2/14) see Google search: "Future Propulsions"
YT run "Antriebe der Zukunft": https://youtu.be/ZzJr41Ve2O8 (35:18 min, since 2020/2/14) see Google search: Antriebe der Zukunft

YT run "Alien Planet 4K": https://youtu.be/smNkQdItGOA (0:26 min, bezgłośny, od 2020/3/14) Google search: "Alien Planet 4K" (358(+39)=2020/3/21)
YT run "Bhaskara 4K": https://youtu.be/pqWhHmlsQ7g (0:32 min, bezgłośny, od 2020/3/14) Google search: "Bhaskara 4K" (349(+16)=2020/3/21)
YT run "Wall Stones 4K": https://youtu.be/jEOGP1k00SU (0:20 min, bezgłośny, od 2020/3/14) Google search: "Wall Stones 4K" (213(+10)=2020/3/21)
YT Run "Wall 4K": https://youtu.be/ZFr3YrVcM3E (0:17 min, bezgłośny, od 2020/3/14) Google search: "Wall 4K" (212(+13)=2020/3/21)

YT run - Dokumentarne Wideo: "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea", 26 minut


YT run: Uczmy się odróżniać "obiektywne raportowanie" od "bezargumentowego obrzydzania" wyników moich badań:

Obiektywne raportowanie: YT run: "Zaskakujące koncepcje ufologiczne profesora Jana Pająka" = 4:53 min raportowania i wyjaśnień
Bezargumentowe obrzydzanie:
YT run: "Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album" = 32:50 min krytykanctwa i szydzenia
Obiektywne raportowanie: YT search: "Mothman" = patrz raporty i wyjaśnienia naocznych świadków (po angielsku)
Bezargumentowe obrzydzanie:
Google search: "Mothman" = patrz oficjalne krytykanctwo, obrzydzanie i szydzenie (po angielsku)
Raportowanie: YT search: J John Just 10"
?: YT run: Are Aliens and UFOs Real? Is The Proof In These Videos?


Podkast Dominika:

YT search: Ostatni Podcast Cywilizacji
YT run: Ostatni Podcast Cywilizacji
YT run: #1 - "Zagłada Cywilizacji", 35:18 min, od 2022/3/4
YT run: #2 - "Magnokraft", 19:31 min, od 2022/3/4
YT run: "Annihilation of Humanity", 3:15 min, od 2022/4/24
YT run: "#5 - Czas, Wehiuły Czasu i Nieśmiertelność", 43:45 min, od 2022/5/23
YT run: "#8 - Andrzej Domała - uprowadzony na planetę NEA", 30:30 min, od ? (pokrewny: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/dziwna-teczowa-chmura-zaskoczyla-mieszkancow-haikou-w-chinach)
YT run: "#9 - Trzy dni ciemności", 24:06 min, od 2022/6/22 (pokrewny: https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/dziwna-teczowa-chmura-zaskoczyla-mieszkancow-haikou-w-chinach)
YT run: "#10 - Wszystko o UFO (odcinek specjalny)", 1:33:05 min, od ? (pokrewne #H4 do #H4b z: will_pl.htm)
YT run: "#11 - Sztuczna Inteligencja", 30:59 min, od 2022/11/29 (pokrewne #H4 do #H4b z: will_pl.htm)
YT run: "#12 - Zagłada Nadejdzie!", 49:54 min, od 2023/4/23 (pokrena strona 2030.htm)


"Uprowadzenie przez UFO na planetę Nea" Ś.P. Andrzeja Domała - 13.VIII.1968 rok:

(1) Darmowe filmy o zasługach Domały:
https://www.youtube.com/watch?v=R86lKRd3ADQ YT run dokumentarne wideo, 26minut: "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea"
https://www.youtube.com/watch?v=_GuWpxFDEvE YT run dokumentarne, 8minut: "Kazimierz Bzowski i Jan Pająk o Andrzeju Domale i UFO"
https://www.youtube.com/watch?v=czlaqyfkHDg YT run filmu, 4:46min: "HISTORIA PRAWDZIWA ANDRZEJ DOMAŁA PORWANY UFO"
https://www.youtube.com/watch?v=G5_7HmK-Gxs YT run, 15:29min: "Niesamowite uprowadzenie Odcinek 1- Andrzej nasz rodak w kosmosie"
https://www.youtube.com/watch?v=0ffp_TUO6ZA YT run 1:17:25godź: "Andrzej Domała uprowadzony na planetę Nea a Jan Wolski z Emilcina"
https://www.youtube.com/watch?v= YT run podkast Dominika 30:30min: "#8 - Andrzej Domała - uprowadzony na planetę NEA"

(2) Wyszukiwanie filmów dotyczących Andrzeja Domała:
https://www.youtube.com/results?search_query=Andrzej+Doma%C5%82a YT seach: Andrzej Domała - odnotuj jak poszukiwane widea są ukrywane na końcu długiej listy wideów służących "zasłanianiu prawdy"

(3) Ilustracje propozycji pomnika dla Andrzeja Domały:
http://pajak.org.nz/starships/pomnik_dla_domala.jpg Wygląd pomnika Domały we dnie
http://pajak.org.nz/starships/pomnik_andrzeja_domaly_noc.jpg Wygląd pomnika Domały nocą
https://drjanpajak.blogspot.com/2022/08/350-symbolizm-pomnikow-potwierdzajacych.html Wpis #350 do blogów totalizmu ilustrujący i wyjaśniający ten pomnik

(4) Potwierdzenia wiedzy jaką Domała ustalił i opisy jego zasług:
http://pajak.org.nz/tekst_3b.htm Pobieranie darmowego traktatu [3b] w PDF: "Kosmiczna Układanka" i opisy projektu pomnika Andrzeja Domała
http://drobina.rf.gd/1985_teoria_wszystkiego.htm w punktach #J1 do #J4b i w #349 i #350 z blogów totalizmu "zawijanie światła" i inne zasługi Domały
http://www.geocities.ws/immortality/petone_pl.htm w punktach #K1 do #K2b i blogach #347 do #348 ilustracje UFOnautów i cytowania Domały

(5) Widea i strony potwierdzające prawdę ustaleń Domały:
https://www.youtube.com/watch?v=vNSxraWDs7Y Zasabotażowany wywiad z Danielą Giordano o tysiącleciach okupacji Ziemi przez UFO


UFO secretly attacks NZ on 2023/1/27-28 (YT):

YT search: Auckland NZ flooding 2023
YT search: water Auckland NZ 2023
YT search: cyklon Gabrielle luty 2023


UFOnauts:

YT run: Weird Alien in Surveillance (2 min) = Creature LaJunta home Colorado US 2019
https://www.youtube.com/watch?v=9rqan-UsN7g = Movie about a mini-UFOnaut from Aceh in Indonesia
https://www.youtube.com/watch?v=mO2W96NCiRc = "Alien Experiments" (3 min) from real UFO abduction movie "Fire in the Sky"
web page "petone.htm" Fot. #K1a: http://pajak.org.nz/nz/3_toes_footprint.jpg
web page "petone.htm" Fot. #K1b: http://pajak.org.nz/nz/3_toes_alien.jpg
web page "petone.htm" Fot. #K1c: http://pajak.org.nz/bobola/she_devil.jpg
Kota Kuala Krai UFO
https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA #I1 z bandits_pl.htm
Penampakan UFO Di Langit Di Kuala Krai


Blogi totalizmu - adresy (zawierają tylko wpisy autoryzowane przez dra inż. Jana Pająk z esencją jego najważniejszych odkryć):

totalizm.wordpress.com Wpisy (od #89) do bloga "totalizm.wordpress.com" (wejście dla ich czytania)
totalizm.wordpress.com/wp-login.php Logowanie do bloga "totalizm.wordpress.com"
drjanpajak.blogspot.co.nz Wpisy (od #293) do bloga "drjanpajak.blogspot.com" (wejście dla ich czytania)
drjanpajak.blogspot.com Logowanie do bloga "drjanpajak.blogspot.com"
https://kodig.blogi.pl Wpisy (od #293) do PL bloga "kodig.blogi.pl" (wejście dla ich czytania)
https://blogi.pl Logowanie do bloga "kodig.blogi.pl"
tekst_13.htm Na tym serwerze książkowe tomy P do Z ze wszystkimi wpisami do blogów totalizmu w PDF
pajak.org.nz/tekst_13.htm Na "pajak.org.nz" książkowe tomy P do Z ze wszystkimi wpisami do blogów totalizmu w PDF


Strony do sprawdzenia:

Page run: http://drobina.rf.gd/smart_tv.htm
Page run: http://drobina.rf.gd/smart_tvs.htm
Page run: https://pomagam.pl/myrcik
Page run: https://myrcik.com
Page run: http://pajak.org.nz/_petone.htm
Page run: brazylijskie (portugalskie) tłumaczenie strony "magnocraft_pl.htm"


Nowa dyscyplina nauki zwana planowane postarzanie się:

Google.pl search: planowane postarzanie się
YT search: Planned Obsolescence
YT search: ponad 120-letnia żarówka produkcji "Shelby Electric"
Google.pl search: Phoebus Cartel (obniżył żywotność żarówek do 1000 godzin)
YT seach: lifespan of Volkswagen


YT Co to prawda?

YT search: what is the truth
YT run: what is the truth
YT search: śmierć Annasza i Kajfasza (kapłani którzy skazali Jezusa)


YT Chinese Lunar Calendar:

YT search: Chinese Lunar Calendar
YT run: This 4,700-Year-Old Calendar System is Still in Use Today! (9:47 min, Feb. 19, 2020)
YT search: boy girl birth in Chinese Lunar Calendar


YT Receptury kulinarne:

YT search: pizza base recipe
YT search: lobster thermidor recipe (po polsku: "chomara")
YT search: curry puffs recipe
YT search: chinese fry breadstick
YT search: wonton (deep fried)
YT run: Thailand Curry Puffs (Spiral)
http://pajak.org.nz/korea.htm (at #B2.1 Korean "kimchi" recipe originality of which I confirmed)


Receptury na fermentowane potrawy:

YT search: fermentowana herbata przepis (kambucza)
YT search: miód pitny trójniak przepis
Google.co.nz search: manuka honey
YT search: miso


Nieziemskie istoty (opisywane m.in. w #K1 mojej strony petone_pl.htm):

https://www.youtube.com/results?search_query=Creature+LaJunta+home+Colorado+US+2019.
YT search: dwarf indonesia aceh orang pendek = mini-UFOnauta Indonezji
google.com search: dwarf indonesia aceh orang pendek
YT run: Weird Alien in Surveillance (2 min) = Creature LaJunta home Colorado US 2019
google.pl search: zmora nocna = polska "zmora" czyli 80cm UFOnautka o 3-palcach
YT run: legend on 3-fingered giant devil hand imprint from Polish "Góry Sowie" mauntains (czarcia łapa)
YT run: Ojcowski park narodowy (dziura w górze)
YT run: legenda o diable - parafia Cisów
google.pl search: sukkuby demony nocne = polska "sukkuba" czyli 80cm UFOnautka o 3 palcach
google.pl search: gremlin demon = angielski "gremlin" czyli też 80cm UFOnautka o 3 palcach
google.com search: toyol = malezyjski "toyol" czyli też 80cm UFOnautka o 3 palcach
google.com search: pontianak = malezyjski "pontianak" czyli też 80cm UFOnautka o 3 palcach
YT search: criptids
YT run: Niesamowity pierwszy werset Pisma Świętego! 24 min
YT search: Angel Glow at Shiloh Battle
YT search: From ORION They Came!
YT run: From ORION They Came! 22 min
YT search: real angels caught on camera
YT search: demon caught on camera leaving body
YT search: demon caught on camera attacking people
YT run: Jinn rescues man from being attacked 50 sek
YT run: Demonic Possession? 40 sek
YT search: demon caught on thermal camera sleep paralisis
YT search: shadow people caught on camera


Politycy kontra narody:

https://www.youtube.com/results?search_query=Campaign+Against+the+Climate = YT search: "Campaign+Against+the+Climate"
https://www.youtube.com/results?search_query=Conspiracy+Against+Climate+Action = YT search: AlJazeera "Conspiracy Against Climate Action"
https://www.youtube.com/watch?v=loh5NqOx7DY = YT run: Documentary Trailer, by AlJazeera i DR, 1:17 min, "Watch The Conspiracy Against Climate Action - The Campaign Against the Climate"

https://www.youtube.com/results?search_query=By+The+People+Democracy+Maybe = YT Search: "By The People | Democracy Maybe"
https://www.youtube.com/watch?v=41edXh_apsg = YT Run: AlJazeera "By The People | Democracy Maybe"
YT search: documentary "By The People | Democracy Maybe"
YT run: By The People | Democracy Maybe 2021/11/24, 26:07 min, in Spanish - English subtitles, 2,763 views on 2020/11/25
google.com search: Cheran Mexico democracy
youtube.com search: Cheran Mexico democracy

https://www.youtube.com/results?search_query=end+of+the+road+-+how+money+became+worthless = YT search: "End of the Road - How Money Became Worthless | POLSKI LEKTOR | Inflacja | Dokumentacja"

YT search: Congress+hearing+on+UFOs+2022/5/18
YT run: Why Did NASA Just Announce an Official UFO Investigation? | Unveiled = 11:36 min, od 2022/6/15, 69335 na 2022/6/16


Widea do sprawdzenia:

Page run: https://www.toogoodtowaste.co.nz
YT search: "The Real Filthy Rich Asians"
YT search: agnotology
YT search: roundup weed killer disadvantages
YT search: herbicides dangers
YT search: air rifle problems
YT search: air rifle operation
YT search: Gamo Wildcat Whisper IGT
YT search: Stoeger RX40GR
YT search: stalowe miecze odporne na rdzewienie i działanie czasu
YT search: San Galgano sword in the stone
https://www.youtube.com/results?search_query=combustion+engine+explained
YT search: resurrection extinct dates Israel
YT search: Dzwon Dhammazedi z Myanmar
YT search: Colenso's Bell (Google.co.nz: Colenso's Bell)
YT search: eternal+lamp (wieczne lampki)",
Zagadka wiecznych lamp - lampy, które świecą od tysięcy lat!"
YT run: "Extinct tree from the time of Jesus rises from the dead in Israel - BBC REEL" (8:25 min, z 2021/7/1, z angielskimi napisami narracji)
YT run: "The legendary 'miracle' rings of Ourense - BBC REEL" (7:10 min, z 2021/11/16, 9 healing rings - spanish z angielskimi napisami)
https://www.youtube.com/watch?v=mO2W96NCiRc (3 min, "Alien Experiments" na Travis Walton z "Fire in the Sky", 1993 rok, HD)
https://www.youtube.com/results?search_query=fire+in+the+sky+movie (YT search: "Fire in the Sky")
2022/4/5 - w sprawie #345
YT run: How a quartz watch works
YT run: How to make quantum tunnel
YT run: How do atomic clock works
YT search: Atomic Clock
YT search: Atomic clock how it works
https://www.youtube.com/watch?v=VoHHqgsFsNg (38:11 min, "Tu była katastrofa | Co tam się wydarzyło?" w Indiach, 2023/2/22)
https://www.youtube.com/watch?v=Z8SjYMTL7zA (22:41 min, "Another Dimension? Time Portal? Another Planet? What's at the Bottom of Mel's Hole?" Neil's Hole in the USA, 2022/9/1)
YT run: klonowanie roślin = 5:33 min, "8 POWERFUL HOMEMADE ROOTING HORMONES"
YT search: klonowanie roślin
2023/6/10 - zabawne piosenki
YT search polska piosenka: Chochoły - Skandal w rodzinie (Co za skandal, gdy tata dowie się)
YT run po polsku: Chochoły - Skandal w rodzinie ...
YT search: French song - Scandale Dans La Famille
YT search: English song - Scandal in the family
YT run in English: Shame and scandal in the family
YT run in English: Terrible Things Are Happening in New Zealand... 14:54 min
YT search: Terrible Things Are Happening in New Zealand...


National Treasures (Google, YT):

soul_proof_pl.htm = see caption under Fig. #F13ab
Google.com search: najsłynniejsze piosenkarki Australii
Google.au search: Australian singers national living treasure
Google.com.au search: Australian singers national living treasure
Gogle.com search: Beomjong bell
YT search: Dzwon Dhammazedi from Myanmar
Google.co.nz search: Colenso's Bell


Do NOT mock God (YT search):

YT search: see what happened when Brazil Mocked God (during 2023 Carnival)
YT search: cataclysm avoiding church
YT search: Posie Parker in NZ versus right to express biblical truth (on 2023/3/25)


Piosenki do sprawdzenia (YT run, np. polskie: p_l.htm):

YT run: JswElita, Magnokraft, 3:28 min
YT run: JswElita, Dobry świat, 4:56 min
YT run: Bartosz 3, X"Bóg Stwórca", 3:44 min
YT run: Bartosz 4, "JswElita, PRYMITYWNA CYWILIZACJA", 3:02 min
YT run: X"BOSKI PLAN" , 5:25 min
YT run: "Backstreet Boys - As Long As You Love Me (Official HD Video)" 3:37 min, od 2011/5/26
YT run: "JSW _ MARZY MI SIĘ ŚWIAT" 3:26 min, od 2023/12/18


Zdjęcia z Google:

Google zdjęcia: crystals kirlian photography
sarira


YT search and run: movies:


YT search: Mondo Cane
YT search: old Malaya
YT search: Borneo headhunters


Google search & YT run: Russian tale "Fisherman and Golden Fish"

Google search: Fisherman and Golden Fish (with moral) Wyszukiwanie po angielsku
YT run: Fisherman and His Wife in English | Stories for Teenagers 2018/6/15, 13:22 min, in English, 2 867 147 views on 2020/4/15
YT run: The Golden Fish (Russia) 2017/6/15, 13:05 min, in English, 44 823 views on 2020/4/15
YT run: The fisherman and the golden fish - Digital librar 2019/8/19, 13:04 min, in English, 19 views on 2020/4/15
Google.pl wyszukaj: Rybak i złota rybka (z morałem) Wyszukiwanie po polsku
YT run: https://www.youtube.com/watch?v=MGL1drkkVyU" 2018/10/23, 13:22 min, po polsku, 530047 oglądnięć w 2020/4/19


YouTube search & run: YouTube videa do oceny:

YT run: Bhaskara Wheel (co przeoczył i gdzie się myli)
YT search: wybuch NZ wulkanu "Whakaari" (White Island) dnia 2019/12/9 (22 zabitych, 25 ewakuowano)
YT run: Massive Cave System from an Ancient Civilization Discovered (33 min)
YT search: happiest country in the world Vanuatu
YT search: Secret Underground City of Ellora Caves
YT watch: Secret Underground City of Ellora Caves
YT Search: Super Twisters (YT Search: Super Twisters)
YT Search: слон За твою красивую улыбку Виктор Королёв
YT Search: Indonesian song "Madu dan Racun"
YT run: https://www.youtube.com/watch?v=eyE7gxGyL3I = Lagu jadul madu dan racun (3 min)
YT search: Malaysian song "Rasa Sayang Eh"
YT search: Dragon Dance (taniec chiński smoka)
YT search: "pierzasty latający wąż" (Quetzalcoatl)
YT search: "shapeshifting" (zmienianie kształtu)
Google search: Jayavaman Khmer'ów
Google search: Wąż królowej "Soma" Khmer'ów
Google search: smoki południowo-wschodniej Azji i ich "perły"
Google search: smoki (po angielsku "dragons").
Google search: Hydra ze starożytnego miasta Lerna w Argolis.


Google search, YT run: YouTube videa do oceny:

YT run: Bhaskara Wheel (co przeoczył i gdzie się myli)
YT run: Massive Cave System from an Ancient Civilization Discovered (33 min)
Google search: happiest country in the world Vanuatu
Google search: Ellora Caves
YT run: Ellora Caves
Google search: Super Twisters (Google search: Super Twisters)
Google search: слон За твою красивую улыбку Виктор Королёв
Google search: Indonesian song: "Madu dan Racun"
YT run: https://www.youtube.com/watch?v=eyE7gxGyL3I = "Lagu jadul madu dan racun" (3 min)
Google search: Snake's Pearl
YT run: Lamb Shanks 4K


Google: Dokładny czas i pogoda:

google.pl: czas w Polsce
google.co.nz: time in NZ
google.co.nz: weather in Wellington, NZ
google.co.nz: weather in Petone, NZ


Google: "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las"

Google search: Chronovisor
Google search: Zniknięcia ludzi
Google search: What if we proved God


YT search and run: Bible and miracles in English:


Nagamani
Cobra Pearl
https://www.youtube.com/results?search_query=PTG+Post-traumatic+growth
https://www.youtube.com/results?search_query=starling+murmurations
https://www.youtube.com/results?search_query=reincarnation
https://www.youtube.com/results?search_query=miracles
https://www.youtube.com/results?search_query=Bible+Jesus+said
youtube.com/results?search_query=superpowers+caught+on+tape
https://www.youtube.com/results?search_query=real+walking+on+water
https://www.youtube.com/results?search_query=angels
https://www.youtube.com/results?search_query=guardian+angels
https://www.youtube.com/results?search_query=fallen+angels
https://www.youtube.com/results?search_query=Anunnaki
https://www.youtube.com/results?search_query=bible+soul+sighting
https://www.youtube.com/results?search_query=bible+life+after+death
https://www.youtube.com/results?search_query=snake+rain
https://www.youtube.com/results?search_query=ball+lightning
https://www.youtube.com/results?search_query=walking+on+fire

YT search: teleportation people
YT search: time travellers
YT search: immortality
YT search: people disappearing vanished into thin air on camera
YT search: supernatural phenomena
YT search: abandoned in woods
YT search: Baba Yaga (Baba Jaga)
YT search: moving statues
YT search: crying statue.
YT search: blood from tree.
YT search: skeleton inside tree
YT search: entombed in tree
YT search: frog entombed in stone
YT search: animals in stone
YT search: Who Put Bella in the Wych Elm?
YT search: shapeshifting animals in mythology
YT search: people appearing out of nowhere
YT search: people superpowers
YT search: Real Life Superheroes Caught On Camera Saving People
YT search: Flash caught on camera Real life flash superhero
YT search: Flash caught on CCTV Real life flash supernatural
YT search: nadprzyrodzone zwierzęta
YT search: supernatural animals
YT search: animals that break laws of nature
YT search: animals that don't exist
YT search: animals+that+not+supposed+to+exist

YT search: Car run on water
YouTube run: Car run on water
YT search: NASA unexplained files
YouTube run: NASA unexplained files

YT search: Eternal Flame Falls
YouTube run: https://www.youtube.com/watch?v=VcM5rArpNVM = Uczono nas, że TEGO nie ma

YT search: Suzanne Aubert
https://www.youtube.com/watch?v=IZiWNqhFo2Q YouTube run: Suzanne Aubert Pilgrimage Map

YT search: Weird Weather lightings
YT search: Weather gone viral tornado
YT search: survival SHTF
YT search: Bizare natural phenomena on Earth
YT search: Strange phenomena in sky
YT search: VORTEX in the Sky
YT search: Strange archeology
YT search: Sacsayhuaman Cusco Peru
YT search: Ancient Architects
YT search: Giant skeletons
YT search: tajemnice Boga
YT search: tajemnice Boga
YT search: "THE THREE HEAVENS"
YT run: "THE THREE HEAVENS - Why Is No One Talking About It"
YT search: Wiekowy Starzec
YT run: Wiekowy Starzec
YT search: Manna Machine
YT search: Manna Machine Ark of the Covenant
YT search: Arka Przymierza
YT search: The Ancient of Days
YT search: The Ark Of The Covenant
YT search: The Ancient of Days The Ark Of The Covenant
YT search: The Ancestors - Shang-Di - Firstlights
YT search: "Io" God of NZ Maoris
YT search: Chaos in Greek Mythology
YT search: Coral Castle, Florida, USA
YT search: Coral Castle, Florida, USA
YT search: Edward Leedskalnin = Litewski kamieniarz (1887/1/12 - 1951/12/7), budowniczy Coral Castle, Florida, USA
YT search: Special Head Monk Levitates
YT search: Acoustic levitation
YouTube searcg: tuning forks Egypt
YT search: Cuzco Peru: Clear Evidence Of The Great Builders Before The Inca
YT search: Submerged pyramids
YT search: Underwater cities
YT search: Strange creatures and monsters
YT search: Animals with superpowers

YT search: Paranormal caught on camera
YT search: Ghost caught on camera
YT search: Ghost caught on camera
YT run video: "Freaked Out Dad Captures Eerie Video of 'Ghost Swing' Moving In Playground" (1:07 min)
YT run video: "Ghost caught on camera swinging on a swing" (2:05 min)
YT run video: Hidden "gate" to underground UFO tunnel (similar to gate in Vincent's story from Babia Góra)
YT run: UFO Hangar Door Opens on top of Mt. Adams/ECETI June 30 2017 (similar to gate in Vincent's story from Babia Góra)
YT search: The Georgia Guidestones
YT search: Masaka kids Africana Malaysia song
YT search: moving statues
YT search: Księga Henocha
YT run: Przedpotopowa Księga Gigantów odkryta w Qumran ("Księga Henocha" po polsku)
YT search: Book of Enoch
YT run: The Book of Enoch Banned from The Bible Tells the True Story of Humanity ("The Book of Enoch" in English)
YT search: giants antediluvian india mediterranean egypt


Google search, YT run: curiosities in English:

Google search: Eternal Flame Falls
https://www.youtube.com/watch?v=VcM5rArpNVM YouTube run: Uczono nas, że TEGO nie ma
Immigration NZ page run: re entry visa to a new passport
Google.co.nz search: Immigration NZ - re entry visa to a new passport

Google.com: saying grace
Google.pl search: modlitwa łaski przed posiłkiem
Google.co.nz search: Suzanne Aubert
YouTube run: https://www.youtube.com/watch?v=IZiWNqhFo2Q = Suzanne Aubert Pilgrimage Map

Google search: Weird Weather lightings
Google search: Weather gone viral tornado
Google search: Bizare natural phenomena on Earth
Google search: Strange phenomena in sky
Google search: VORTEX in the Sky
Google search: Strange archeology
Google search: Sacsayhuaman Cusco Peru
Google search: Ancient Architects
Google search: Giant skeletons
Google.com search: tajemnice Boga
Google search: tajemnice Boga
Google.pl search: Wiekowy Starzec
YT run: Wiekowy Starzec

Google search: Manna Machine
Google search: Manna Machine Ark of the Covenant
Google search: Arka Przymierza
Google search: The Ancient of Days
Google search: The Ark Of The Covenant
Google search: The Ancient of Days The Ark Of The Covenant
Google search: The Ancestors - Shang-Di - Firstlights
Google search: "Io" God of NZ Maoris
Google search: Chaos in Greek Mythology
Google search: Coral Castle, Florida, USA
Google search: Coral Castle, Florida, USA
google.la search: Edward Leedskalnin = Litewski kamieniarz (1887/1/12 - 1951/12/7), budowniczy Coral Castle, Florida, USA
Google search: Special Head Monk Levitates
Google search: Acoustic levitation
Google search: tuning forks Egypt
Google search: Cuzco Peru: Clear Evidence Of The Great Builders Before The Inca
Google search: Submerged pyramids
Google search: Underwater cities
Google search: Strange creatures and monsters
Google search: Animals with superpowers
Google search: Paranormal caught on camera
Google search: Ghost caught on camera
Google search: Ghost caught on camera
YT video run: "Freaked Out Dad Captures Eerie Video of 'Ghost Swing' Moving In Playground" (1:07 min)
YT video run: "Ghost caught on camera swinging on a swing" (2:05 min)
YT video run: Hidden "gate" to underground UFO tunnel (similar to gate in Vincent's story from Babia Góra)
YT video run: UFO Hangar Door Opens on top of Mt. Adams/ECETI June 30 2017 (similar to gate in Vincent's story from Babia Góra)
Google.pl search: The Georgia Guidestones
YT search: Masaka kids Africana Malaysia song
Google.pl search: moving statues


Google search, YT run: ciekawostki po polsku:

YT run: Wizja Teresy Neumann: Polska Ocaleje!
Google search: Teresa Neumann
Google search: Przerażające Zjawiska Na Niebie
Google search: Niezwykłe odkrycia archeologiczne
Google search: Kamień słoneczny (sólarsteiun) = kalcyt CaCO3 (szpat islandski)
Google search: Sacsayhuaman z Cusco w Peru
Google search: Starozytni architekci
YT search: pływające skały ze świątyni w Indiach
Google search: zatopione piramidy
Google search: podwodne miasta
Google search: sfilmowane istoty i stwory
Google search: zwierzęta z supermocami
Google search: nasienie węża
Google search: Tajemnice podziemi Dolnego Śląska
Google search: podziemne tunele
YT run: ukryte "wrota" do tunelu UFO (wrota podobne do tych na Babiej Górze z opowiadania Wincentego)
YT run: UFO wrota na szczycie Mt. Adams, 30/6/2017 (wrota podobne do tych na Babiej Górze z opowiadania Wincentego)
Google search: Milicz - ciekawostkli
Google search: Dolina Baryczy
Google search: Babia Góra
Google.pl search: Koralowy Zameczek
Google.pl search: Wiekowy+Starzec
Google.pl search: syndrom hawański
Google.pl search: epigenetyczne dziedziczenie traumy
YT search: epigenetyczne dziedziczenie traumy
YT search: epigenetic inheritance of trauma
YT search: atak paniki
YT search: tajemnicze dźwięki słyszane po całym świecie

YT run: Za kilkanaście lat zaczniemy masowo wymierać (May 19, 2017)
YT run: Świat jest inny niż myślałeś (Jul 3, 2017)
Web page run: exignorant.wordpress.com/2014/08/24/autor-granic-wzrostu-nic-juz-nie-poradzimy/ (Dennis Meadows - zaktualizowane: 27.08.2017)
YT run: 5 SZYBKICH SPOSOBÓW NA UZDROWIENIE ZĘBÓW I NAPRAWĘ UBYTKÓW TO PROSTSZE NIŻ MYŚLISZ (May 3, 2018)


YT search: Rozrywka:

YT search: funny cats
YT search: just for laughs gags
YT search: funny fails and falls
YT search: funny videos
YT search: pranks


Google search: Rozrywka:

Google seach: funny cats
Google seach: just for laughs gags
Google seach: funny fails and falls
Google seach: funny videos
Google seach: pranks


Przepowiednie Hopi:

YT seach: szukaj "Hopi Pahana White Brother - tj. biały brat Pahana Indian Hopi
Google seach: szukaj "Pahana"
Web page run: zb.eco.pl/bzb/15/hopi.htm = "Hopi 1"
Blog run: wielkiduch.blogspot.de/2014/07/wiadomosc-hopi-do-zgromadzenia-ogolnego.html = "Hopi 2"
https://www.youtube.com/watch?v=61AevhqKvvs - 12:21 min, starożytna przepowiednia Hopi o białym bracie Pahana i "punkcie braku powrotu"
YT run: www.youtube.com/watch?v=hRgTtrQOiR0 = She-God Indian Kogi zwana ALUNA i jej Popporo


YT run: Widea dotyczące wyników moich badań:

YT run: www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c = "Jak wielki jest Magnokraft" (od 2017/4/26)
YT run: www.youtube.com/watch?v=-2_d5FMZnuA = "Zaskakujące koncepcje ufologiczne profesora Jana Pająka"
YT run: www.youtube.com/watch?v=hJuKiZaC7N8 = "Sekretne wejścia do podziemnego kompleksu tuneli pod Babią Górą"
YT run: www.youtube.com/watch?v=https://www.youtube.com/watch?v=dD6Lmo6Mz6o = 8:40 min, "NZTop Secret UFO Engineering Book? with Amber Spirit | 2016 Australia Expedition" (metody MIB)

YT run: www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ = "Incredible Footage!!! REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England" (od 2013/1/18)
Google search: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England = widea o UFO wykonujących kręgi zbożowe
Google search: kręgi zbożowe = widea o kręgach zbożowych
Google search: crop circles = zdjęcia kręgów zbożowych


YT search & run: Darmowe widea z YouTube pokazujące pracujące "perpetuum mobile":

YT search: "Technisches Museum Vienna- PERPETUUM MOBILE - Perpetual motion machine"
https://www.youtube.com/watch?v=JeUSlT0CIRU YT run: "Technisches Museum Vienna- PERPETUUM MOBILE - Perpetual motion machine"


Google search: Darmowe widea z YouTube pokazujące "perpetuum mobile":

Web page run: free_energy_pl.htm = moje opisy ilustrowanych tu maszyn zawiera tam punkt #J2
Google search: perpetum motion devices = zestaw wideów już zbudowanych i działających maszyn "perpetum mobile"
Google search: Bhaskara Wheel
Google search: Bhaskara Wheel
Google search: Bhaskara Wheel why not
Google search: free energy device = zestaw wideów już zbudowanych i działających urządzeń "free energy"
Google PL search: Puszka Vidiego
Google NZ search: Beverly Clock, Otago Univ., Dunedin

YT search: Testatica (Methernitha)
Google search: Thesta-Distatica (Methernitha)
YT video run: Perpetual Motion - Bhaskara's Wheel - Free Energy
youtube.com/watch?v=1pYdyx0EpdMYT video run: pokaz sposobu wykonania "koła Bhaskara"
Google search: Perpetual Motion - Bhaskara's Wheel - Free Energy
Google search: Perpetual Motion - Bhaskara's Wheel - Free Energy.

YT run: Free Energy Science Experiment Self Running Machine = Maszyna "perpetuum mobile" napędzana "efektem telekinetycznym"
YouTube.com search: Free Energy Science Experiment Self Running Machine.
Google.com search: Free Energy Science Experiment Self Running Machine.


Widea z internetu pokazujące faktyczne UFO:

Google search: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England = wyszukiwanie wideów z UFO w YouTube
YT run: www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c = = "Incredible Footage!!! REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England" (od 2013/1/18) -->

YT run: youtube.com/watch?v=sqlJdI14AJk = dyskutowane malezyjskie wideo
YT run: https://www.youtube.com/watch?v=nlIaWx63dF4 = Malezyjskie wiadomości pokazujące owe K6 z P6
YT run: youtube.com/watch?v=OZbW6YE2o7g = Wideo z malezyjskich wiadomości owego K6 i P6

YT run: youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk = typ P, 8:03 do 9:50 minuty
Google search: Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013,
Google search: Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013

YT run: youtube.com/watch?v=QaQT_CR7SdA = 0:09 do 0:37 Wirginia 2013
YT run: youtube.com/watch?v=18o3104BLmU = UFO over Virginia USA October 2013
YT run: youtube.com/watch?v=FXiprz-hQic = Afganistan marzec 2014 roku
YT run: youtube.com/watch?v=zGOHt4pSvJo = "final flash of light" in UFO type "T", 1:40 do 2:45
YT search: Norway spirals of light

YT run: youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk = (8:03 do 9:50) zmyślne czteropędnikowe UFO
YT run: youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk = (0:25 do 2:25) dwa kolory wylotów pędnika głównego UFO o pionoej podłodze ujete z boku
YT run: youtube.com/watch?v=9JN4k7apoVY = (9:45 do 10:05; 22 January 2016, Hambantota, Sri Lanka - najlepszy ok 10:00) kapsuła dwukomorowa ujęta od jej wylotu

YT run: youtube.com/watch?v=s2s4rfPXlGU = (8:03 do 10:24) spore przeźroczyste UFO
YT run: youtube.com/watch?v=880i7OsoweY = (20:42 a 23:05) przeźroczyste UFO typu K7
YT run: youtube.com/watch?v=vYOOYVA6FIc = (7:49 a 10:17) przeźroczyste UFO typu K3
YT run: youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 = (7:30 a 9:50) kuliste obudowy pędników bocznych
YT run: youtube.com/watch?v=YqajYtfmkvE = (całe) kilka przeźroczystych UFO

YT run: youtube.com/watch?v=tInqmakSkzo (43:53 do 46:20) i youtube.com/watch?v=QIBteGMPYB4 (42:20 do 44:05) = kotłujące się "czarne belki" ujęte od dołu
YT run: youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 = (od 4:45 do 6:40 ) kotłujące się "czarne belki" ujęte z boku

Google search: Alien Warning Message Live on TV in UK
Google search: Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku
Google.pl search: Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku


Oko Sahary:

Google search: https://www.google.com/search?q=eye+of+sahara&source=lnms&tbm=isch = Oko Sahary
https://youtu.be/wtWK-uL7DmMYT run: = NOAA42 incident - mesovortices at 32:42 minuty
Web page run: https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/2007MWR2073.1 = opis mesovortices


Fotografie z naszej strony rok.htm:

http://pajak.org.nz/1970/kruszyna_andrzej/zjazd_1980_1_1200dpi.jpg=Nasz zjazd w 1980 roku
http://pajak.org.nz/1970/kruszyna_andrzej/pluton_4_a_1200dpi.jpg=Pluton 4 saperów
http://pajak.org.nz//uplywczasu/1981_05_dr_jan_pajak_passport_photo_for_1982_89_wroclaw.jpg=Moje foto do paszportu emigracji
http://pajak.org.nz/1970/kwiatki/2022_5_28_zieleniec.jpg=Zieleniec 2022/5/27-8
http://pajak.org.nz//uplywczasu/2019_11_28_dr_jan_pajak.jpg=Ja w roli Mikołaja


Wybiorczość poszczególnych wyszukiwarek:

Motto: "Wpierw będą cię ignorować, później będą się śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz" - Mahatma Gandhi (1869-1948)


Odmienne wyszukiwarki a wskazane w nagłówku słowa kluczowe:


Kodig Codig Dr Jan Pająk dowód istnienia Boga Dr Jan Pająk totalizm Dr Jan Pająk (zdjęcia) Magnokraft Dr Jan Pająk (zdjęcia)
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
google.com
ask.com
www.baidu.com
gigablast.com
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
google.com
ask.com
www.baidu.com
gigablast.com
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
google.com
ask.com
baidu.com
gigablast.com
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
google.com
ask.com
baidu.com
gigablast.com


Odmienne wyszukiwarki a wskazane w nagłówku nazwy moich stron internetowych:


dipolar_gravity_pl.htm magnocraft_pl.htm totalizm_pl.htm (ilustracje) magnokraft_pl.htm (ilustracje)
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
ask.com
www.baidu.com
gigablast.com
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
ask.com
www.baidu.com
gigablast.com
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
ask.com
baidu.com
gigablast.com
entireweb.com
bing.com
duckduckgo.com
yandex.ru
google.pl
ask.com
baidu.com
gigablast.com

Wskazane wyszukiwarki a szukanie interesujących mnie tematów:


google.pl yandex.ru google.com (videos) bing.com (zdjęcia) google.pl (zdjęcia)
Andrzej Bobola Milicz dr Jan Pająk
Antychryst dr Jan Pająk
Babia Góra dr Jan Pająk
artefakt dr Jan Pająk
Bateria Telekinetyczna
Biblia dr Jan Pająk
blog dr Jan Pająk
Bóg dr Jan Pająk
Cielcza dr Jan Pająk
chiński zodiak dr Jan Pająk
chmury ufo dr Jan Pająk
crop circles
darmowa energia dr Jan Pająk
definicja teoria wszystkiego dr Jan Pająk
depresja dr Jan Pająk
diabelskie kamienie UFO dr Jan Pająk
dinozaury dr Jan Pająk
download Dr Jan Pająk Portfolio
dowód na istnienie Boga Jan Pająk
dowód na istnienie UFO dr Jan Pająk
Dr Jan Pająk Portfolio
kabała drzewo życia dr Jan Pająk
dusza dr Jan Pająk
energia dr Jan Pająk
ewolucja dr Jan Pająk
fale grawitacyjne dr Jan Pająk
filozofia pasożytnictwa dr Jan Pająk
hałas telepatyczny dr Jan Pająk
huragan dr Jan Pająk
huragan Katrina dr Jan Pająk
jaskinie UFO dr Jan Pająk
kabała dr Jan Pająk
karma dr Jan Pająk
koncept dipolarnej grawitacji dr Jan Pająk
kodig codig dr jan pająk
Kodig Codig Dr Jan Pająk
Koło Bhaskara dr Jan Pajak
Komora Oscylacyjna
Koncept Dipolarnej Grawitacji
koniec świata dr Jan Pająk
korea dr Jan Pająk
korupcja dr Jan Pająk
kosmici dr Jan Pająk
księżycowe drewno Dr Jan Pająk
lądowiska UFO dr Jan Pająk
logo totalizmu dr Jan Pająk
ludzkość dr Jan Pająk
Madonna Malbork dr Jan Pająk
Magnokraft dr Jan Pająk
Magnokraft
Malbork Dr Jan Pająk
malejąca numeracja stron w WORD Dr Jan Pająk
descending page in WORD Dr Jan Pająk
masowe wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
Milicz Jan Pająk
Milicz liceum Jan Pająk
moralność dr Jan Pająk
Możajski dr Jan Pająk
nadprzyrodzone dr Jan Pająk
nałogi dr Jan Pająk
napęd dr Jan Pająk
nasz świat fizyczny dr Jan Pająk
nawracalny czas dr Jan Pająk
neo-średniowiecze dr Jan Pająk
neośredniowiecze dr Jan Pająk
niemoralność dr Jan Pająk
nieśmiertelność dr Jan Pająk
nirwana dr Jan Pająk
Nowa Zelandia dr Jan Pająk
odkrycia dr Jan Pająk
oficjalna nauka dr Jan Pająk
osuwisko ziemi dr Jan Pająk
owoce dr Jan Pająk
pasożytnictwo dr Jan Pająk
perpetuum mobile dr Jan Pająk
pielgrzymka Petone płonący krzew dr Jan Pająk
pilgrimage Petone burning bush dr Jan Pająk
piramida telepatyczna dr Jan Pająk
piramida UFO dr Jan Pająk
playlist dr Jan Pająk
płonący krzew dr Jan Pająk
burning bush dr Jan Pajak
podmieńcy dr Jan Pająk
podziemna baza UFO dr Jan Pająk
Politechnika Wrocławska dr Jan Pająk
prawda dr Jan Pająk
prom kosmiczny dr Jan Pająk
przeciw-materia dr Jan Pająk
przeciw-świat dr Jan Pająk
przepowiednie dr Jan Pająk
Rubik dr Jan Pająk
serce lądowisko UFO dr Jan Pająk
skarby dr Jan Pająk
Sonda dr Jan Pająk
Stawczyk dr Jan Pająk
Tapanui ufo dr Jan Pająk
telekinetyka dr Jan Pająk
telekineza dr Jan Pająk
telepatia dr Jan Pająk
telepatyzer dr Jan Pająk
teoria wszystkiego dr Jan Pająk
teoria wszystkiego
teorie dr Jan Pająk
tornado dr Jan Pająk
totalizm dr Jan Pająk
totaliztyczna nauka dr Jan Pająk
tsunami dr Jan Pająk
tunele UFO Babia Góra dr Jan Pająk
tunele UFO dr Jan Pająk
UFO dr Jan Pająk
upadek ludzkości dr Jan Pająk
uzdrawianie dr Jan Pająk
Watykan Dr Jan Pająk
wehikuł czasu dr Jan Pająk
wideo Dr Jan Pająk portfolio
wideo "Jak wielki jest Magnokraft" Dr Jan Pająk
Wieś Stawczyk Jan Pająk
wojna dr Jan Pająk
wolna wola dr Jan Pająk
Wrocław dr Jan Pająk
wszechświat dr Jan Pająk
Wszewilki Jan Pająk
WTC dr Jan Pająk
wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
wynalazki dr Jan Pająk
zagłada ludzkości 2030 dr Jan Pająk
zawalenie hali Katowic dr Jan Pająk
Zhang Heng dr Jan Pająk
zło dr Jan Pająk
żywność dr Jan Pająk
Andrzej Bobola Milicz dr Jan Pająk
Antychryst dr Jan Pająk
Babia Góra dr Jan Pająk
artefakt dr Jan Pająk
Bateria Telekinetyczna
Biblia dr Jan Pająk
blog dr Jan Pająk
Bóg dr Jan Pająk
Cielcza dr Jan Pająk
chiński zodiak dr Jan Pająk
chmury ufo dr Jan Pająk
crop circles
darmowa energia dr Jan Pająk
definicja teoria wszystkiego dr Jan Pająk
depresja dr Jan Pająk
diabelskie kamienie UFO dr Jan Pająk
dinozaury dr Jan Pająk
download Dr Jan Pająk Portfolio
dowód na istnienie Boga Jan Pająk
dowód na istnienie UFO dr Jan Pająk
Dr Jan Pająk Portfolio
kabała drzewo życia dr Jan Pająk
dusza dr Jan Pająk
energia dr Jan Pająk
ewolucja dr Jan Pająk
fale grawitacyjne dr Jan Pająk
filozofia pasożytnictwa dr Jan Pająk
hałas telepatyczny dr Jan Pająk
huragan dr Jan Pająk
huragan Katrina dr Jan Pająk
jaskinie UFO dr Jan Pająk
kabała dr Jan Pająk
karma dr Jan Pająk
koncept dipolarnej grawitacji dr Jan Pająk
kodig codig dr jan pająk
Kodig Codig Dr Jan Pająk
Koło Bhaskara dr Jan Pajak
Komora Oscylacyjna
Koncept Dipolarnej Grawitacji
koniec świata dr Jan Pająk
korea dr Jan Pająk
korupcja dr Jan Pająk
kosmici dr Jan Pająk
księżycowe drewno Dr Jan Pająk
lądowiska UFO dr Jan Pająk
logo totalizmu dr Jan Pająk
ludzkość dr Jan Pająk
Madonna Malbork dr Jan Pająk
Magnokraft dr Jan Pająk
Magnokraft
Malbork Dr Jan Pająk
malejąca numeracja stron w WORD Dr Jan Pająk
descending page in WORD Dr Jan Pająk
masowe wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
Milicz Jan Pająk
Milicz liceum Jan Pająk
moralność dr Jan Pająk
Możajski dr Jan Pająk
nadprzyrodzone dr Jan Pająk
nałogi dr Jan Pająk
napęd dr Jan Pająk
nasz świat fizyczny dr Jan Pająk
nawracalny czas dr Jan Pająk
neo-średniowiecze dr Jan Pająk
neośredniowiecze dr Jan Pająk
niemoralność dr Jan Pająk
nieśmiertelność dr Jan Pająk
nirvana dr Jan Pająk
Nowa Zelandia dr Jan Pająk
odkrycia dr Jan Pająk
oficjalna nauka dr Jan Pająk
osuwisko ziemi dr Jan Pająk
owoce dr Jan Pająk
pasożytnictwo dr Jan Pająk
perpetuum mobile dr Jan Pająk
pielgrzymka Petone płonący krzew dr Jan Pająk
pilgrimage Petone burning bush dr Jan Pająk
piramida telepatyczna dr Jan Pająk
piramida UFO dr Jan Pająk
playlist dr Jan Pająk
płonący krzew dr Jan Pająk
burning bush Dr Jan Pajak
podmieńcy dr Jan Pająk
podziemna baza UFO dr Jan Pająk
Politechnika Wrocławska dr Jan Pająk
prawda dr Jan Pająk
prom kosmiczny dr Jan Pająk
przeciw-materia dr Jan Pająk
przeciw-świat dr Jan Pająk
przepowiednie dr Jan Pająk
Rubik dr Jan Pająk
serce lądowisko UFO dr Jan Pająk
skarby dr Jan Pająk
Sonda dr Jan Pająk
Stawczyk dr Jan Pająk
Tapanui ufo dr Jan Pająk
telekinetyka dr Jan Pająk
telekineza dr Jan Pająk
telepatia dr Jan Pająk
telepatyzer dr Jan Pająk
teoria wszystkiego dr Jan Pająk
teoria wszystkiego
teorie dr Jan Pająk
tornado dr Jan Pająk
totalizm dr Jan Pająk
totaliztyczna nauka dr Jan Pająk
tsunami dr Jan Pająk
tunele UFO Babia Góra dr Jan Pająk
tunele UFO dr Jan Pająk
UFO dr Jan Pająk
upadek ludzkości dr Jan Pająk
uzdrawianie dr Jan Pająk
Watykan Dr Jan Pająk
wehikuł czasu dr Jan Pająk
wideo "Dr Jan Pająk portfolio"
wideo "Jak wielki jest Magnokraft" Dr Jan Pająk
Wieś Stawczyk Jan Pająk
wojna dr Jan Pająk
wolna wola dr Jan Pająk
Wrocław dr Jan Pająk
wszechświat dr Jan Pająk
Wszewilki Jan Pająk
WTC dr Jan Pająk
wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
wynalazki dr Jan Pająk
zagłada ludzkości 2030 dr Jan Pająk
zawalenie hali Katowic dr Jan Pająk
Zhang Heng dr Jan Pająk
zło dr Jan Pająk
żywność dr Jan Pająk
Andrzej Bobola Milicz dr Jan Pająk
Antychryst dr Jan Pająk
Babia Góra dr Jan Pająk
artefakt dr Jan Pająk
Bateria Telekinetyczna
Biblia dr Jan Pająk
blog dr Jan Pająk
Bóg dr Jan Pająk
Cielcza dr Jan Pająk
chiński zodiak dr Jan Pająk
chmury ufo dr Jan Pająk
crop circles
darmowa energia dr Jan Pająk
definicja teoria wszystkiego dr Jan Pająk
depresja dr Jan Pająk
diabelskie kamienie UFO dr Jan Pająk
dinozaury dr Jan Pająk
download Dr Jan Pająk Portfolio
dowód na istnienie Boga Jan Pająk
dowód na istnienie UFO dr Jan Pająk
Dr Jan Pająk Portfolio
kabała drzewo życia dr Jan Pająk
dusza dr Jan Pająk
energia dr Jan Pająk
ewolucja dr Jan Pająk
fale grawitacyjne dr Jan Pająk
filozofia pasożytnictwa dr Jan Pająk
hałas telepatyczny dr Jan Pająk
huragan dr Jan Pająk
huragan Katrina dr Jan Pająk
jaskinie UFO dr Jan Pająk
kabała dr Jan Pająk
karma dr Jan Pająk
koncept dipolarnej grawitacji dr Jan Pająk
kodig codig dr jan pająk
Kodig Codig Dr Jan Pająk
Koło Bhaskara dr Jan Pajak
Komora Oscylacyjna
Koncept Dipolarnej Grawitacji
koniec świata dr Jan Pająk
korea dr Jan Pająk
korupcja dr Jan Pająk
kosmici dr Jan Pająk
księżycowe drewno Dr Jan Pająk
lądowiska UFO dr Jan Pająk
logo totalizmu dr Jan Pająk
ludzkość dr Jan Pająk
Madonna Malbork dr Jan Pająk
Magnokraft dr Jan Pająk
Magnokraft
Malbork Dr Jan Pająk
malejąca numeracja stron w WORD Dr Jan Pająk
descending page in WORD Dr Jan Pająk
masowe wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
Milicz Jan Pająk
Milicz liceum Jan Pająk
moralność dr Jan Pająk
Możajski dr Jan Pająk
nadprzyrodzone dr Jan Pająk
nałogi dr Jan Pająk
napęd dr Jan Pająk
nasz świat fizyczny dr Jan Pająk
nawracalny czas dr Jan Pająk
neo-średniowiecze dr Jan Pająk
neośredniowiecze dr Jan Pająk
niemoralność dr Jan Pająk
nieśmiertelność dr Jan Pająk
nirvana dr Jan Pająk
Nowa Zelandia dr Jan Pająk
odkrycia dr Jan Pająk
oficjalna nauka dr Jan Pająk
osuwisko ziemi dr Jan Pająk
owoce dr Jan Pająk
pasożytnictwo dr Jan Pająk
perpetuum mobile dr Jan Pająk
pielgrzymka Petone płonący krzew dr Jan Pająk
pilgrimage Petone burning bush dr Jan Pająk
piramida telepatyczna dr Jan Pająk
piramida UFO dr Jan Pająk
playlist dr Jan Pająk
płonący krzew dr Jan Pająk
burning bush Dr Jan Pajak
podmieńcy dr Jan Pająk
podziemna baza UFO dr Jan Pająk
Politechnika Wrocławska dr Jan Pająk
prawda dr Jan Pająk
prom kosmiczny dr Jan Pająk
przeciw-materia dr Jan Pająk
przeciw-świat dr Jan Pająk
przepowiednie dr Jan Pająk
Rubik dr Jan Pająk
serce lądowisko UFO dr Jan Pająk
skarby dr Jan Pająk
Sonda dr Jan Pająk
Stawczyk dr Jan Pająk
Tapanui ufo dr Jan Pająk
telekinetyka dr Jan Pająk
telekineza dr Jan Pająk
telepatia dr Jan Pająk
telepatyzer dr Jan Pająk
teoria wszystkiego dr Jan Pająk
teoria wszystkiego
teorie dr Jan Pająk
tornado dr Jan Pająk
totalizm dr Jan Pająk
totaliztyczna nauka dr Jan Pająk
tsunami dr Jan Pająk
tunele UFO Babia Góra dr Jan Pająk
tunele UFO dr Jan Pająk
UFO dr Jan Pająk
upadek ludzkości dr Jan Pająk
uzdrawianie dr Jan Pająk
Watykan Dr Jan Pająk
wehikuł czasu dr Jan Pająk
wideo "Dr Jan Pająk portfolio"
wideo "Jak wielki jest Magnokraft" Dr Jan Pająk
Wieś Stawczyk Jan Pająk
wojna dr Jan Pająk
wolna wola dr Jan Pająk
Wrocław dr Jan Pająk
wszechświat dr Jan Pająk
Wszewilki Jan Pająk
WTC dr Jan Pająk
wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
wynalazki dr Jan Pająk
zagłada ludzkości 2030 dr Jan Pająk
zawalenie hali Katowic dr Jan Pająk
Zhang Heng dr Jan Pająk
zło dr Jan Pająk
żywność dr Jan Pająk
Andrzej Bobola Milicz dr Jan Pająk
Antychryst dr Jan Pająk
Babia Góra dr Jan Pająk
artefakt dr Jan Pająk
Bateria Telekinetyczna
Biblia dr Jan Pająk
blog dr Jan Pająk
Bóg dr Jan Pająk
Cielcza dr Jan Pająk
chiński zodiak dr Jan Pająk
chmury ufo dr Jan Pająk
crop circles
darmowa energia dr Jan Pająk
definicja teoria wszystkiego dr Jan Pająk
depresja dr Jan Pająk
diabelskie kamienie UFO dr Jan Pająk
dinozaury dr Jan Pająk
download Dr Jan Pająk Portfolio
dowód na istnienie Boga Jan Pająk
dowód na istnienie UFO dr Jan Pająk
Dr Jan Pająk Portfolio
kabała drzewo życia dr Jan Pająk
dusza dr Jan Pająk
energia dr Jan Pająk
ewolucja dr Jan Pająk
fale grawitacyjne dr Jan Pająk
filozofia pasożytnictwa dr Jan Pająk
hałas telepatyczny dr Jan Pająk
huragan dr Jan Pająk
huragan Katrina dr Jan Pająk
jaskinie UFO dr Jan Pająk
kabała dr Jan Pająk
karma dr Jan Pająk
koncept dipolarnej grawitacji dr Jan Pająk
kodig codig dr jan pająk
Kodig Codig Dr Jan Pająk
Koło Bhaskara dr Jan Pajak
Komora Oscylacyjna
Koncept Dipolarnej Grawitacji
koniec świata dr Jan Pająk
korea dr Jan Pająk
korupcja dr Jan Pająk
kosmici dr Jan Pająk
księżycowe drewno Dr Jan Pająk
lądowiska UFO dr Jan Pająk
logo totalizmu dr Jan Pająk
ludzkość dr Jan Pająk
Madonna Malbork dr Jan Pająk
Magnokraft dr Jan Pająk
Magnokraft
Malbork Dr Jan Pająk
malejąca numeracja stron w WORD Dr Jan Pająk
descending page in WORD Dr Jan Pająk
masowe wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
Milicz Jan Pająk
Milicz liceum Jan Pająk
moralność dr Jan Pająk
Możajski dr Jan Pająk
nadprzyrodzone dr Jan Pająk
nałogi dr Jan Pająk
napęd dr Jan Pająk
nasz świat fizyczny dr Jan Pająk
nawracalny czas dr Jan Pająk
neo-średniowiecze dr Jan Pająk
neośredniowiecze dr Jan Pająk
niemoralność dr Jan Pająk
nieśmiertelność dr Jan Pająk
nirvana dr Jan Pająk
Nowa Zelandia dr Jan Pająk
odkrycia dr Jan Pająk
oficjalna nauka dr Jan Pająk
osuwisko ziemi dr Jan Pająk
owoce dr Jan Pająk
pasożytnictwo dr Jan Pająk
perpetuum mobile dr Jan Pająk
pielgrzymka Petone płonący krzew dr Jan Pająk
pilgrimage Petone burning bush dr Jan Pająk
piramida telepatyczna dr Jan Pająk
piramida UFO dr Jan Pająk
playlist dr Jan Pająk
płonący krzew dr Jan Pająk
burning bush Dr Jan Pajak
podmieńcy dr Jan Pająk
podziemna baza UFO dr Jan Pająk
Politechnika Wrocławska dr Jan Pająk
prawda dr Jan Pająk
prom kosmiczny dr Jan Pająk
przeciw-materia dr Jan Pająk
przeciw-świat dr Jan Pająk
przepowiednie dr Jan Pająk
Rubik dr Jan Pająk
serce lądowisko UFO dr Jan Pająk
skarby dr Jan Pająk
Sonda dr Jan Pająk
Stawczyk dr Jan Pająk
Tapanui ufo dr Jan Pająk
telekinetyka dr Jan Pająk
telekineza dr Jan Pająk
telepatia dr Jan Pająk
telepatyzer dr Jan Pająk
teoria wszystkiego dr Jan Pająk
teoria wszystkiego
teorie dr Jan Pająk
tornado dr Jan Pająk
totalizm dr Jan Pająk
totaliztyczna nauka dr Jan Pająk
tsunami dr Jan Pająk
tunele UFO Babia Góra dr Jan Pająk
tunele UFO dr Jan Pająk
UFO dr Jan Pająk
upadek ludzkości dr Jan Pająk
uzdrawianie dr Jan Pająk
Watykan Dr Jan Pająk
wehikuł czasu dr Jan Pająk
wideo "Dr Jan Pająk portfolio"
wideo "Jak wielki jest Magnokraft" Dr Jan Pająk
Wieś Stawczyk Jan Pająk
wojna dr Jan Pająk
wolna wola dr Jan Pająk
Wrocław dr Jan Pająk
wszechświat dr Jan Pająk
Wszewilki Jan Pająk
WTC dr Jan Pająk
wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
wynalazki dr Jan Pająk
zagłada ludzkości 2030 dr Jan Pająk
zawalenie hali Katowic dr Jan Pająk
Zhang Heng dr Jan Pająk
zło dr Jan Pająk
żywność dr Jan Pająk
Andrzej Bobola Milicz dr Jan Pająk
Antychryst dr Jan Pająk
Babia Góra dr Jan Pająk
artefakt dr Jan Pająk
Bateria Telekinetyczna
Biblia dr Jan Pająk
blog dr Jan Pająk
Bóg dr Jan Pająk
Cielcza dr Jan Pająk
chiński zodiak dr Jan Pająk
chmury ufo dr Jan Pająk
crop circles
darmowa energia dr Jan Pająk
definicja teoria wszystkiego dr Jan Pająk
depresja dr Jan Pająk
diabelskie kamienie UFO dr Jan Pająk
dinozaury dr Jan Pająk
download Dr Jan Pająk Portfolio
dowód na istnienie Boga Jan Pająk
dowód na istnienie UFO dr Jan Pająk
Dr Jan Pająk Portfolio
kabała drzewo życia dr Jan Pająk
dusza dr Jan Pająk
energia dr Jan Pająk
ewolucja dr Jan Pająk
fale grawitacyjne dr Jan Pająk
filozofia pasożytnictwa dr Jan Pająk
hałas telepatyczny dr Jan Pająk
huragan dr Jan Pająk
huragan Katrina dr Jan Pająk
jaskinie UFO dr Jan Pająk
kabała dr Jan Pająk
karma dr Jan Pająk
koncept dipolarnej grawitacji dr Jan Pająk
kodig codig dr jan pająk
Kodig Codig Dr Jan Pająk
Koło Bhaskara dr Jan Pajak
Komora Oscylacyjna
Koncept Dipolarnej Grawitacji
koniec świata dr Jan Pająk
korea dr Jan Pająk
korupcja dr Jan Pająk
kosmici dr Jan Pająk
księżycowe drewno Dr Jan Pająk
lądowiska UFO dr Jan Pająk
logo totalizmu dr Jan Pająk
ludzkość dr Jan Pająk
Madonna Malbork dr Jan Pająk
Magnokraft dr Jan Pająk
Magnokraft
Malbork Dr Jan Pająk
malejąca numeracja stron w WORD Dr Jan Pająk
descending page in WORD Dr Jan Pająk
masowe wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
Milicz Jan Pająk
Milicz liceum Jan Pająk
moralność dr Jan Pająk
Możajski dr Jan Pająk
nadprzyrodzone dr Jan Pająk
nałogi dr Jan Pająk
napęd dr Jan Pająk
nasz świat fizyczny dr Jan Pająk
nawracalny czas dr Jan Pająk
neo-średniowiecze dr Jan Pająk
neośredniowiecze dr Jan Pająk
niemoralność dr Jan Pająk
nieśmiertelność dr Jan Pająk
nirwana dr Jan Pająk
Nowa Zelandia dr Jan Pająk
odkrycia dr Jan Pająk
oficjalna nauka dr Jan Pająk
osuwisko ziemi dr Jan Pająk
owoce dr Jan Pająk
pasożytnictwo dr Jan Pająk
perpetuum mobile dr Jan Pająk
pielgrzymka Petone płonący krzew dr Jan Pająk
pilgrimage Petone burning bush dr Jan Pająk
piramida telepatyczna dr Jan Pająk
piramida UFO dr Jan Pająk
playlist dr Jan Pająk
płonący krzew dr Jan Pająk
burning bush Dr Jan Pajak
podmieńcy dr Jan Pająk
podziemna baza UFO dr Jan Pająk
Politechnika Wrocławska dr Jan Pająk
prawda dr Jan Pająk
prom kosmiczny dr Jan Pająk
przeciw-materia dr Jan Pająk
przeciw-świat dr Jan Pająk
przepowiednie dr Jan Pająk
Rubik dr Jan Pająk
serce lądowisko UFO dr Jan Pająk
skarby dr Jan Pająk
Sonda dr Jan Pająk
Stawczyk dr Jan Pająk
Tapanui ufo dr Jan Pająk
telekinetyka dr Jan Pająk
telekineza dr Jan Pająk
telepatia dr Jan Pająk
telepatyzer dr Jan Pająk
teoria wszystkiego dr Jan Pająk
teoria wszystkiego
teorie dr Jan Pająk
tornado dr Jan Pająk
totalizm dr Jan Pająk
totaliztyczna nauka dr Jan Pająk
tsunami dr Jan Pająk
tunele UFO Babia Góra dr Jan Pająk
tunele UFO dr Jan Pająk
UFO dr Jan Pająk
upadek ludzkości dr Jan Pająk
uzdrawianie dr Jan Pająk
Watykan Dr Jan Pająk
wehikuł czasu dr Jan Pająk
wideo "Dr Jan Pająk portfolio"
wideo "Jak wielki jest Magnokraft" Dr Jan Pająk
Wieś Stawczyk Jan Pająk
wojna dr Jan Pająk
wolna wola dr Jan Pająk
Wrocław dr Jan Pająk
wszechświat dr Jan Pająk
Wszewilki Jan Pająk
WTC dr Jan Pająk
wymieranie ludzkości dr Jan Pająk
wynalazki dr Jan Pająk
zagłada ludzkości 2030 dr Jan Pająk
zawalenie hali Katowic dr Jan Pająk
Zhang Heng dr Jan Pająk
zło dr Jan Pająk
żywność dr Jan Pająk


Web page run: testowanie stron

nirwana.hstn.me/menu2_pl.htm
energia.sl.pl/menu2_pl.htm
geocities.ws/immortality/menu2_pl.htm
geocities.ws/immortality/p_instrukcja.htm
geocities.ws/immortality/p_nfc.htm
geocities.ws/immortality/p_nfe.htm
geocities.ws/immortality/p_nff.htm
geocities.ws/immortality/p_nfn.htm
pajak.org.nz/menu2_pl.htm
totalizm.pl/menu2_pl.htm
drobina.rf.gd/menu2_pl.htm


God - wpisy #294 i #320:

racjonalista.tv/dowod-na-nieistnienie-kogo/#comment-70287 (2018/2/25-#294, 2020/2/28-#320)
tuwroclaw.com/wiadomosci,jestes-ateista-oni-twierdza-ze-maja-dowody-na-istnienie-boga-spotkanie,wia5-3267-38972.html (2018/2/25-#294, 2020/2/28-#320)
salon24.pl/u/sevicadii/245255,naukowe-dowody-na-istnienie-boga (2018/3/8-#294, 2020/2/29-#320)
gosc.pl/doc/1915369.Dowod-na-istnienie-Boga (#294-2018/3/5/01:20, #320-próba dodania 28.02.2020 23:00)
wprost.pl/tygodnik/396462/dowod-na-istnienie-boga.html (#294-2018/3/5/01:46, #320-czy opublikują?)


God - #294 w 2020/2 już wydeletowany z:


grupy.jeja.pl/topic,59195,bog,0,1.html
insomnia.pl/Dowody_na_istnienie_Boga-t636321-s6.html (2020/2-już wydeletowany mój wpis, zostawiono tylko cudze komentarza ze stron 1 i 6)
mlodyfizyk.blox.pl/2006/12/Jak-udowodnic-istnienie-Pana-Boga-prosty-przepis.html (blox.pl zlikwidowany, zaś mojego wpisu NIE skopiował do swego nowego bloga młodyfizyk.home.blog)
wolna-polska.pl/wiadomosci/zdumiewajace-dowody-istnienie-boga-2017-06
zapytaj.onet.pl/Category/036,002/2,12820369,Prosze_o_10_niepodwazalnych_dowodow_na_istnienie_Boga_Wtedy_uwierze.html - 05.03.2018 o 00:40 - gro wpisu zostało "blocked"
istnienieboga.pl/2016/11/29/czy-czlowiek-posiada-dusze/#comment-11685 - 5 marca 2018 o 02:05 (wpis czekał na moderację i nikt go NIE znajdzie, w 2020/2 strona już zlikwidowana)
forum.nautilus.org.pl/viewtopic.php?f=54&t=5317&start=30 (#294-2018/3/18/20:33 - w 2020/2 link już NIE działa, zaś tematyka zmieniona na mistykę i UFO)


Ustrój Nirwany - wpis #320:

forum.trojmiasto.pl/Zastapmy-pieniadze-szczesliwoscia-ustroju-nirwany-a-zaniknie-gro-zla-320-t943511,1,135.html (#320-2020/2/28)
dziennikwschodni.pl/forum/region/lublin/czy-na-naszych-oczach-zmienia-sie-ustroj-polski-debata-klubu-obywatelskiego,t,120635.html?p=2#1475457 (#320-2020/2/27)
https://nastroik.pl/forum/polityka/52/ (#320-2020/2/27)
forum.gazeta.pl/forum/f,584,Prawo_i_pieniadze.html (#320-2020/2/27)


Dr Jan Pająk Portfolio:

www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM = po polsku
www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 = in English
www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 = auf Deutsch


Emaile:

gmail.com
poczta.wp.pl


NZ Driving Licence (left-side of road): Instructing Sue's friends:

nzd.htm


Sabotażowanie i poniżanie mojego dorobku naukowego:

totalizator2006.blox.pl/2007/01/html/ = List otwarty do Rektora PW of wycofanie mojego tytułu naukowego "doktor nauk technicznych"
nonsensopedia.wikia.com/wiki/Jan_Paj%C4%85k = polski paranoik?


Filmy o piramidach:

YT watch: Piramida po polsku
YT watch: Piramida po angielsku
YT watch: Tajemnica Niezwykłej Piramidy Borobudur z Indonezji


Wywiady Radia z Londynu:

Wywiad 1 (ze środy dnia 25 maja 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc (od 2016/6/03 - cz. 1),
www.youtube.com/watch?v=A0fZ_LnvTSE (od 2016/6/10 - cz. 2),
Wywiad /2 (z wtorku dnia 7 czerwca 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=fnzGURyuIVc (od 2016/6/24 - cz. 1/2).
Wywiad /3 (z wtorku dnia 6 lipca 2016 roku): narazie nieopublikowany
Wywiad 4: "Telekineza" (z soboty, dnia 8 października 2016):
www.youtube.com/watch?v=51pMoxHPpCk (od 2016/10/14: "Dr Jan Pająk - Telekineza"),
Wywiad 5: "Totalizm" (z soboty dnia 26 listopada 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=sILT99clBIE (od 2016/12/10: "Dr. Jan Pająk - Filozofia totalizmu"),

Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft? (Jak wielki jest Magnokraft?)


www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c = "Jak wielki jest Magnokraft" ~ 4 minuty

Nasza cywilizacja wkrótce upadnie. Człowiek odwrócił się od drugiego człowieka. Wszystko czynimy przeciwko Naturze, Moralności i Bogu. Czeka nas bolesny upadek, ale i wejście ludzkości do nowej, złotej ery Magnokraftu. Ten kraj, który jako pierwszy zbuduje Magnokraft, będzie przywódcą nowej cywilizacji. Stara polska przepowiednia ujawnia, że będzie nim Azjatycki Smok - prawdopodobnie Korea Południowa. Rzuci on na kolana niemoralnych opresorów i niszczycieli zapierającą dech w piersi potęgą militarną i wielkością Magnokraftu.

"Our civilisation is approaching a collapse. Men turning away from each other. Everything we do is against Nature, Morals and God. A painful breakdown is arriving, but also the advent of our civilisation into a new golden era of Magnocraft. The country, which will build the first Magnocraft in the world, will be the leader of renewed civilisation. An old Polish prophecy foretells that the new leader will be an Asian Dragon - most probably South Korea. Immoral oppressors and destroyers will be thrown on their knees by dint of the mighty military power and the breathtaking greatness of the Magnocraft."

https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c YT szukaj: Jak wielki jest Magnokraft