Coiro galego / Etnografía / Xocas

Texto recollido da obra etnográfica de Xaquín Lorenzo

xocas | peneireiros | coireiros | albardeiros | zapateiros | mulidas | imprimir este artigo os mallos, por Xaquín Lorenzo, Xocas

os mallos, por Xaquín Lorenzo, Xocas

Polo mes de agosto escomezan as mallas.
O que tén eira propia pode faguel-a malla nela, mailo corrente é que se faga na eira de todos, entrando en rolda cos demáis veciños e agardando que lle chegue a vez.

Pra esta operación úsanse os mallos. Están formados por dous paus, un longo, a mangueira, e outro curto, o pírtigo, articulados antre sí por medio de dúas pezas de coiro, as casulas, chamada cidoiro a do pírtigo e carrachola a da mangueira, cosidas con entrecartos tamén de coiro crú: antre as casulas métese o atadillo de coiro pra unil-as dúas pezas. Outras veces as casulas son de ferro e van cravadas. Finalmente, hai mallos que levan un burato na mangueira e outro no pírtigo pra pasal-as correas.

Pra mallar, cóllese o mallo pola mangueira coas dúas mans e bátese sobor do centeo co pírtigo.

Segundo o Diccionario de Diccionarios do ILGA,

mallo:
Tiene cuatro cosas: mangueira, el palo de la mano o vara o mango; pertego o pértigo, el palo que da el golpe; camisas o casulas a cada uno de los lazos o asas de cuero crudo que tienen los dos palos.


Se tes máis información deste tema que deba estar aquí, colabora con nós

.Colabora con nós, serás benvido. Precisamos da túa experiencia.
[email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1